§218 StGB – prawo aborcyjne w Niemczech

Mimo rozprzestrzeniania się informacji o jakoby niczym nie ograniczonym prawie kobiety do usuwania ciąży, w rzeczywistosci w Niemczech przerywanie ciąży jest dopuszczalne również pod pewnymi restrykcjami. Zasadniczo przerywanie ciąży jest w Niemczech na podtsawie §218 Kodeksu Karnego  zagrożone karą do 3 lat więzienia.

Foto: pixabay

Przerwania ciąży można dokonać tylko w niektórych przypadkach, należą do nich:

Przypadek,  jeśli ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, czyli gwałtu

Przypadek, kiedy ciąża zagraża życiu i zdrowiu kobiety

W obu wymienionych wypadkach kobieta pozostaje wolna od kary, jeśli na podstawie odbytej rozmowy otrzyma pisemne zezwolenie na aborcję nawet do 22 tygodnia ciąży, natomiast nie jest zwolniony od odpowiedzialnosci karnej lekarz, który dokona aborcji między 12 i 22 jej tygodniem.

We wszytkich innych przypadkach wymagane i nieodzowne jest odbycie rozmowy informacyjnej w specjalnie do tego wyznaczonych punktach do spraw doradztwa rodzinnego (Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen). Instytucje doradztwa i pomocy dla kobiet nie mogących urodzić dziecka wyznaczone zostały przez przez Ministerstwo ds Rodziny i Polityki Socjalnej a skierownie do nich pacjentka otrzymuje od prowądzacego ciążę lekarza. Przerwanie ciąży nie może nastąpić później niż w 12 jej tygodniu.    

W wyjątkowo trudnych wypadkach koszty przerwania ciąży może przejąć kasa chorych. Kobieta musi wowczas udokumentować, że nie ma dochodu większego niz 1258 Euro na miesiąc i nie posiada innego zbywalnego majątku.