Abonament

JAK NAS PRENUMEROWAĆ

„INFO&TIPS” W PRENUMERACIE KOSZTUJE 1,40 Euro

prenumerata       10 wydań kosztuje   14,00 Euro

■ prenumerata       20 wydań kosztuje   28,00 Euro

■ prenumerata       51 wydań kosztuje   71,40 Euro

Wystarczy tylko wyraźnie i dokładnie (nie zapominając o swoim adresie)

wypełnić podobny blankiet, który jest dostępny na każdej poczcie lub w banku

i opłacić gotówką lub przelewem z własnego konta. Zalecamy wysłanie do

nas kopii przekazu. Gwarantuje to szybką realizację zamówienia oraz

uniknięcie ewentualnych pomyłek.

Opłacenie prenumeraty gwarantuje stałą cenę w przypadku ew.

podwyżki ceny gazety. Polecamy tzw. SEPA-Lastschrift-Einzugsermachtigung

Napisz do nas e-mail:

gazeta@infotips.de

infotip@aol.com