Abonament

Szanowni czytelnicy,

W trosce o Wasze zdrowie wprowadzamy od zaraz możliwość jednorazowego abonamentu naszego tygodnika – egzemplarz zostanie niezwłocznie dosłany po otrzymaniu dowodu wpłaty wraz z dokładnym adresem. Wasz tygodnik otrzymacie pocztą bez konieczności opuszczania domu!

Pozdrawiamy

Info & Tips

JAK NAS PRENUMEROWAĆ

„INFO&TIPS” W PRENUMERACIE KOSZTUJE 1,50 Euro

  • prenumerata       10 wydań kosztuje  15,00 Euro
  • prenumerata       20 wydań kosztuje   30,00 Euro
  • prenumerata 1. kwartał 2020 22,50 Euro
  • prenumerata 1. półrocze 2020 42,00 Euro
  • prenumerata       51 wydań kosztuje   76,50 Euro

Wystarczy tylko wyraźnie i dokładnie (nie zapominając o swoim adresie)

wypełnić podobny blankiet, który jest dostępny na każdej poczcie lub w banku i opłacić gotówką lub przelewem z własnego konta. Zalecamy wysłanie do nas kopii przekazu. Gwarantuje to szybką realizację zamówienia oraz uniknięcie ewentualnych pomyłek.

Opłacenie prenumeraty gwarantuje stałą cenę w przypadku ew.

podwyżki ceny gazety. Polecamy tzw. SEPA-Lastschrift-Einzugsermachtigung

Napisz do nas e-mail:

gazeta@infotips.de

infotip@aol.com