Alimenty dla żony podczas separacji

Roszczenia małżonków alimentacyjnych w okresie rozłąki (tzw. Trennungsunterhalt) do chwili prawomocnego rozwodu podlegają szczególnej ochronie prawnej. Klauzula intercyzy, która musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, zawierająca zrzeczenie się tych alimentów, jest nieważna.

Ale są wyjątki.

Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Koblenz, Az.:7 WF 120/16) rozpatrywał następujący przypadek: po krótkim czasie małżeństwa doszło do rozłąki. Fachowo wykształcona żona zaczęła podczas małżeństwa pracować. Straciła jednak miejsce pracy w okresie próbnym. Potem wysłała parę podań o przyjęcie do pracy i w końcu podjęła dalsze studia. Sąd stwierdził, że…czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 9/2020

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.