Alimenty

Ojciec przez 16 lat uchylał się od płacenia alimentów i nie utrzymywał z nami kontaktu. Teraz odezwał się do nas z żądaniem pomocy finansowej. Jest chory, nie ma też renty inwalidzkiej. Grozi, że jeżeli nie otrzyma pomocy od nas, to będzie skarżył nas w sądzie o alimenty. Słyszałem, że w razie  pozbawienia ojca praw rodzicielskich straciłby możliwość starania się o alimenty od dzieci. Czy jest to zgodne z prawdą?

W tym wypadku pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej nie wchodzi w rachubę, ponieważ wygasa ona z dniem uzyskania przez dziecko pełnoletności, czyli ukończenia 18. roku życia. Skoro dzieci są dorosłe i samodzielne, nie ma władzy rodzicielskiej i nie ma czego ojca pozbawiać. Natomiast istotnie, co do zasady dzieci mają wobec rodziców obowiązek dostarczenia środków utrzymania, czyli obowiązek alimentacyjny. Obciąża on bowiem w myśl art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego krewnych w linii prostej, czyli m.in. dzieci wobec rodziców oraz rodzeństwo. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od: — usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów, oraz — zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Dzieci są zobowiązane do alimentowania rodzica tylko w sytuacji, gdy ten znajduje się w niedostatku, tj. gdy nie jest w stanie zaspokoić  swych usprawiedliwionych życiowych potrzeb i gdy jedyną drogą do poprawy jego sytuacji są alimenty od dziecka lub dzieci. íaden przepis nie uzależnia prawa rodzica do alimentów od tego, czy i jak wykonywał on swoje obowiązki alimentacyjne wobec dzieci. Nie wyłącza też tego uprawnieniasam fakt, że rodzic został w przeszłości pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Jednakże roszczenia wobec dzieci, a tym bardziej ich zakres, mogą być oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego, czyli reguł godziwego postępowania.Dlatego ze względu na te zasady sąd może oddalić roszczenie ojca: — w  całości, lub — w części, jeśli postępował on wobec dzieci rażąco nagannie.

Porady i obsługa z zakresu prawa polskiego. Kancelarie partnerskie na  terenie Polski. mgr Zbigniew Prus

Telefoniczny kontakt z czytelnikami w każdy poniedziałek w godz.

18.00-19.30 oraz w sobotę 9.00-10.00; w pozostałe dni po godz.

Comments are closed.