BAROKOWY PAĿAC W ETTLINGEN

W Badenii-Wirtembergii, kilka kilometrówna południe od Karlsruhe, leży piękne miasto Ettlingen.

Zachował się tam barokowy pałac, który kazała dla siebie wybudować Augusta Sybilla, wdowa po margrabim badeńskim Ludwiku Wilhelmie. Ten pałac służył jej jako wdowia rezydencja. Już za czasów rzymskich znajdowała się tu osada leżąca na skrzyżowaniu dróg. W 788 roku pojawia się pierwsza pisemna wzmianka o osadzie Ediningom w dokumencie fundacyjnym klasztoru Wissembourg w Alzacji. W 1192 roku cesarz Henryk VI nadaje osadzie prawa miejskie. Zbudowano tu wtedy zamek obronny otoczony murami. W 1219 roku margrabia badeński Hermann V otrzymuje Ettlingen w lenno. W1600 roku powstał  trzyskrzydłowy zamek w renesansowym stylu. W sierpniu 1689 roku, w czasie walk o spadek w Palatynacie, miasto zostało zdobyte i zniszczone przez wojska francuskie. Wraz z miastem został zniszczony renesansowy zamek. W tym czasie panował tu margrabia  Ludwik Wilhelm (Badenia-Badenia), który do historii przeszedł jako „Türkenlouis”. W 1691 roku odniósł wielkie zwycięstwo nad wojskami tureckimi w bitwie pod Slankamenem. Wojska cesarskie liczyły około 30.000 a tureckie około 90.000 żołnierzy. To było jedno z największych zwycięstw wojsk cesarskich. Za te zasługi cesarz Leopold I Habsburg mianował margrabiego Ludwika Wilhelma głównodowodzącym armii cesarskiej. W czasie, gdy margrabia Ludwik Wilhelm bronił cesarstwa przed Turkami, wojska francuskie zniszczyły jego ziemie rodowe. Aby wynagrodzić mu straty, cesarz postanowił dać mu za żonę bogatą pannę. Po zmarłym księciu (ostatnim z rodu) Juliuszu Franciszku von Sachsen-Lauenburg pozostały 2 córki: Anna Maria i Franciszka Sybilla Augusta. Cesarz postanowił ożenić margrabiego Ludwika Wilhelma z Anną Marią. Margrabia zakochał się jednak w młodszej 15-letniej Sybilli Auguście, którą poślubił 27 marca 1690 roku. Wraz z młodą żoną otrzymał w wianie olbrzymi spadek po jej zmarłym ojcu. Wybudowali sobie  wtedy wspaniały barokowy pałac w Rastatt. Gdy budowa pałacu została ukończona, margrabia Ludwik Wilhelm zmarł 4 stycznia 1707 roku z powodu ran odniesionych  wcześniej w walkach z Turkami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *