Bundestag zwiększył związane z pandemią świadczenia budżetowe

Niemiecki Bundestag uchwalił w czwartek zwiększenie szeregu świadczeń finansowych, wypłacanych z budżetu państwa w ramach łagodzenia społecznych skutków kryzysu koronawirusowego. Oznacza to dodatkowe publiczne wydatki w wysokości ponad 3 mld euro.

EPA/CHRISTIAN MARQUARDT / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Państwowe dodatki do płac osób zatrudnionych w skróconym wymiarze pracy mają od czwartego miesiąca ich wypłacania zapewnić utrzymanie tych płac na poziomie 70 proc. lub w przypadku osób mających dzieci 77 proc. ostatniej płacy netto. Natomiast od siódmego miesiąca wypłacania wskaźniki te będą wynosić odpowiednio 80 i 87 proc.

Dotychczas dodatki gwarantowały ich beneficjentom 60 względnie 67 proc. oryginalnej płacy bez względu na to, jak długo trwało już ich pobieranie. Uchwalone obecnie zasady będą obowiązywały z mocą wsteczną od marca, co umożliwi wypłacenie formalnie zaległych świadczeń.

Ponadto w przypadku osób pozbawionych pracy, których prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych wygasa między 1 maja a 31 grudnia bieżącego roku, będzie on wypłacany przez dodatkowe trzy miesiące. Na podwyższenie dopłat do zarobków osób zatrudnionych w skróconym wymiarze pracy oraz na przedłużenie wypłacania zasiłków dla bezrobotnych Federalna Agencja Pracy będzie musiała wyasygnować łącznie 2,6 mld euro.

Zatrudnieni w opiece nad osobami starszymi otrzymają w bieżącym roku specjalną premię w zróżnicowanej wysokości do maksymalnie 1000 euro, co ma kosztować budżet państwa blisko miliard euro.

W ramach obowiązującego do końca września rozwiązania przejściowego czas wypłacania zasiłku pielęgnacyjnego dla osób, które musiały przerwać pracę w związku z koniecznością opiekowania się członkami najbliższej rodziny, został przedłużony z 10 do 20 dni. Również do 20 zwiększono liczbę dni, w których można nie przychodzić do pracy z powodu pilnych domowych potrzeb opiekuńczych. (PAPPAP/EPA/CHRISTIAN MARQUARDT / POOL)