Kategoria: Porady prawne

Czy to prawda, że bezrobotny nie musi płacić alimentów na dziecko?

Nie jest to prawdą. Obowiązek płacenia alimentów pozostaje także przy utracie pracy. Zobowiązany do płacenia alimentów nie może jednostronnie zaprzestać ich płacenia lub zmniejszyć ich wysokość. Ważne! Musi mu jednak...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  24/2019   Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts  
Czytaj więcej...

Czy to prawda, że bez zgody współmałżonka nie można się rozwieść?

Małżeństwo może się naturalnie rozwieść wbrew woli jednego z małżonków— i to wcześniej niż po trzech latach (jak to mylnie jest przedstawiane). Aby małżeństwo mogło się rozwieść, musi dojść do...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  24/2019 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts    
Czytaj więcej...

Ochrona przed wypowiedzeniem

Ochrona przedwypowiedzeniem w okresie opieki nad członkami rodziny. Dwie ustawy (Pflegezeitgesetz; PflegeZG) i Gesetz über die Familienpflegezeit; FPFZG) polepszają sytuację pracowników którzy opiekują się członkami rodziny, do których należą rodzice, dziadkowie i teściowie. Na podstawie pierwszej ustawy pracownik w pilnych przypadkach ma prawo do... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  24/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt…
Czytaj więcej...

Kto musi zrobić rozliczenie podatkowe?

Proszę poinformować mnie, kto musi zrobić rozliczenie podatkowe? Następujące osoby są zobowiązane do składania rocznego rozliczenia podatkowego: — pracownicy i zobowiązani do podatku dochodowego emeryci posiadający Lohnsteuerklasse: a. III/V, b. lub IV/ + Faktor, c. lub VI, d. lub extra Freibetrag (zwolnienie podatkowe), lub...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  23/2019 Autor:  mgr Zbigniew Prus, Claus…
Czytaj więcej...

Podatek od darowizny

Proszę poinformować mnie, za jaki okres trzeba zapłacić podatek od darowizny otrzymanej od ciotki? Z otrzymaniem darowizny wiąże się czasami obowiązek zapłaty podatku. Muszą go opłacać wyłącznie osoby fizyczne, które otrzymały jakąś rzecz nieodpłatnie. Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega również otrzymanie: — zapisu, — zasiedzenie, a nawet — otrzymanie nieodpłatnej renty...Czytaj więcej w…
Czytaj więcej...

Rozwód – najczęściej poruszane problemy

Otrzymujemy sporo pytań dotyczących rozwodu. Dziś odpowiemy na najczęściej poruszane, które wzbudzają najwięcej kontrowersji.  Czy to prawda, że majątek małżeński jest wspólny i wszystko zostanie podzielone przy rozwodzie? Nie jest to do końca prawdą. Małżonków obowiązuje tzw. gesetzliche  Güter stand der Zugewinngemeinschaft gesetzliche czyli tzw. ustawowa wspólnota dorobku majątkowego,o ile nic innego nie zostanie ustalone…
Czytaj więcej...

Gewerbe-Haftpflicht-Versicherung – kto ponosi koszty za błędy budowlane?

Ubezpieczenie firmowe odmówiło mi zapłaty za zalanie piwnic. W sumie sam jako firma jestem winny, bo w izolacji piwnic, które były moim zleceniem, znalazła się jednak mała szpara, no i zalało. Zakładałem to ubezpieczenie właśnie w tym celu,aby mnie poratowało w takiej nieprzewidzianej sytuacji.Teraz mam 24.000euro do zapłacenia i nie wiem, jak z tego wybrnąć.…
Czytaj więcej...

Czy samo trzymanie telefonu komórkowego za kierownicą jest zabronione?

Tak. Zakaz trzymania telefonu komórkowego przez kierowcę wynika z §23ust.1austawy o ruchu drogowym(StVO). Potwierdził ten zakaz ostatnio Wyższy Sąd Krajowy w Berlinie (Kammergericht,Az.:3Ws(B)50/19-162Ss 20/19). Kierowca tłumaczył się ,że nie chciał używać telefonu, a tylko go ochłodzić przy wentylacji. Niezapomniane są słowa sędziego, który po sześciogodzinnym posiedzeniu, na którym rozpatrywane były tylko wykroczenia drogowe, powiedział: —…
Czytaj więcej...

Zaginiony testament

Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht München, Az.: 31 Wx 11/10) potwierdził zasadę, że nawet zaginiony testament może być podstawą do dziedziczenia. Spadkobierca musi przytym udowodnić, że...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  23/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Jakie skutki prawne ma ustalenie rozdzielności majątkowej na prawie niemieckim?

Sprawa ta wymaga pewnych wyjaśnień. Małżonkowie albo osoby zamierzającezawrzeć związek małżeński, a dotyczy to zarówno obywateli polskich i niemieckich, mają prawo wyboru prawa, któremu chcą poddać swoje stosunki majątkowe prawu ojczystemu jednego z nich albo prawa tego państwa, w którym jedno z nich ma miejsce zamieszkania albo miejsce zwykłego pobytu. Podobnie reguluje prawo wyboru prawo…
Czytaj więcej...

Termin wykreślenia upomnienia z akt personalnych pracownika

Prawo pracy nie przewiduje terminów wykreślania upomnień pracownika. Zależy to od rodzaju przewinienia, które było przyczyną upomnienia (tzw. Abmahnung). Związkowy Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht) uzależnia termin...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  16/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Testament małżonków

Jesteśmy małżeństwem w podeszłym wieku. Chcielibyśmy sporządzić wspólnie testament. Prosimy o krótką informację w tej sprawie. Testament wspólny sporządzają dwie osoby, które spisują w jednym dokumencie: — wspólny testament, — wspólnie rozporządzają w nim całością swojego majątku, — i wspólnie go podpisują. Taki testament ...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2019 Autor:  mgr Zbigniew Prus,…
Czytaj więcej...

Informacje rentowe

Proszę poinformować mnie, jak do renty zaliczany jest okres bezrobocia? Każdy, kto był kiedykolwiek bezrobotny, powinien dokładnie sprawdzić otrzymany Rentenbescheid, gdyż zasady zaliczania bezrobotnego do renty często ulegały zmianie. Poniżej przedstawimy krótko najważniejsze zmiany w zaliczaniu okresu bezrobocia do renty. Przed czerwcem 1978 roku Kto był bezrobotny w tym czasie, nie otrzymywał zaliczonego pełnej składki…
Czytaj więcej...

Rozwód i podział majątku

Mąż chce się rozwieść i zamierza wyprowadzić się z domu. Musimy podzielić między siebie rzeczy należące do gospodarstwa domowego. Proszę poinformować mnie, co powinniśmy podzielić? Ponieważ problem ten często pojawia się w pytaniach czytelników dziś powtórzymy ten temat. Do Hausrat zaliczyć możemy np.: — meble (sofa, szafy, łóżka), — wyposażenie mieszkania jak np. lampy, dywany,…
Czytaj więcej...

Czy są jakieś umowy, gdzie w jednym pakiecie są podstawowe ubezpieczenia?

Czy są jakieś umowy, gdzie w jednym pakiecie jest wszystko? „Wszystko” jest pojęciem dość względnym, bo doubezpieczyć albo dokupić zawsze się da, w zależności od potrzeb i stanu majątkowego. Od czegoś jednak trzeba zacząć i na taki dobrze wyposażony podstawowy pakiet polis rodzinnych wyda się około 50 euro miesięcznie. Od nas jako od maklera ubezpieczeniowego…
Czytaj więcej...

Polskie ubezpieczenie na Gewerbie?

Szczególnie na początku kariery szuka się sposobów zaoszczędzenia na wydatkach, co raczej jest rzeczą zrozumiałą. Czy musi to być kosztem własnego zdrowia? Nie każdy wie, że najtańszy rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego nie kosztuje nic. Wystarczy po prostu...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2019 Autor: Bogdan Skaba Versicherungsfachmann (IHK), Beate Skaba Versicherungsfachfrau (IHK)
Czytaj więcej...

Zakaz palenia w wynajętym mieszkaniu

Palenie w wynajętym mieszkaniu jest dozwolone i należy do normalnego używania mieszkania. Taki wyrok wydał Związkowy Trybunał już w 2006 r. (Bundesgerichtshof, Az. VIII ZR 124/05) Zakaz palenia zawarty w umowie...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Dochody z emerytury i Minijob

Pobieram emeryturę i mam dodatkowo dochody z tzw. Minijob. Czy te dochody z Minijob zostaną też opodatkowane? Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Utrata prawa do wyrównania rent przy niepłaceniu alimentów.

Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Düsseldorf, Az.: II-8 UF 221/17) rozpatrywał następujący przypadek: mąż odszedł od żony i dziecka i nie płacił alimentów dla dziecka od 2004 r., do rozwodu, który orzeczony został w 2013 Małżonka pracowała na pełnym etacie i pokrywała wszystkie wydatkizwiązane z utrzymaniem dziecka. Sąd orzekł, że...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2019…
Czytaj więcej...

Powiadomienie pracodawcy o chorobie

Pracownik w przypadku choroby zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pracodawcę i podać przewidywany okres niezdolności do pracy. Ten obowiązek wynika z § 5 ust. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz. „Niezwłocznie” oznacza, że pracownik...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Niektóre pozycje dotyczące rozliczenia podatkowego za 2018 rok / rozwód

Za miesiąc się rozwodzę. Proszę poinformować mnie, czy muszę zostać do końca roku w niekorzystnej dla mnie V grupie podatkowej? Osoba rozwiedziona, która podczas trwania związku małżeńskiego posiadała Steuerklasse V, może...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  10/2019 Autor:  mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht
Czytaj więcej...

Ile aktualnie może dorobić polski rencista, aby nie stracić renty?

Proszę poinformować mnie, ile aktualnie może dorobić polski rencista, aby nie stracić renty? Limity dorabiania dla emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które podaje prezes GUS na poprzedni kwartał w danym roku kalendarzowym. Wefekciew ciągu roku kalendarzowego kwoty dopuszczalnego przychodu zmieniają się od: — 1 marca, — 1 czerwca, — 1…
Czytaj więcej...

Rozwód vs okres separacji

Proszę poinformować mnie czy prawdą jest, że jeżeli jeden z małżonków nie zgadza się na rozwód, małżeństwo można rozwiązać dopiero po 3 latach? Naturalnie można rozwieść małżonków: — bez zgody jednej strony i — wcześniej niż po 3 latach. Naczelną zasadą jest mianowicie, aby małżeństwo można było rozwieść musi ono być...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie…
Czytaj więcej...

Czy Reisegepäck-Versicherung jest częścią składową ubezpieczenia mieszkania.

Słyszałem, że Reisegepäck-Versicherung właściwie jest częścią składową ubezpieczenia mieszkania. Czy to prawda? Niestety, nie do końca. Jest w Hausrat-Versicherung coś takiego jak Aussenversicherung. Ubezpieczone jest włamanie i kradzież z pokoju hotelowego lub z urlopowego  apartamentu. Zakres ubezpieczenie bagażu jest znacznie bogatszy, dlatego radzimy wykupić je sobie dodatkowo. Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  10/2019 Autor:…
Czytaj więcej...

Kasa chorych w wypadku samodzielnej działalności w branży gastronomicznej

Dotychczas mam zarejestrowaną działalność samodzielną w branży gastronomicznej, ale mój szef chce mnie zatrudnić na stałe. Do jakiej kasy chorych będę należał? Wszyscy pracujący, którzy zarabiają powyżej 450 e miesięcznie, są przymusowo ubezpieczeni w jednej ze społecznych kas chorych. Zazwyczaj nowi pracownicy są rejestrowani w AOK. Pomiędzy ubezpieczalniami nie ma już żadnych różnic w wysokości…
Czytaj więcej...

Kto musi płacić prowizję maklerowi?

Wynająłem mieszkanie za pośrednictwem maklera. Kto musi płacić prowizję maklerowi? To zależy od tego, kto zlecił maklerowi szukanie mieszkania. Od 01.06.2015 r. zmieniły się w tym zakresie przepisy prawa lokalowego. Jeżeli wynajemca daje maklerowi zlecenie do szukania nowego lokatora, to...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  10/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Urlop wypoczynkowy w Niemczech.

Związkowa ustawa o urlopach (Bundesurlaubsgesetz) reguluje podstawowe kwestie związane z urlopem. Każdy pracownik ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  10/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Rozliczenia podatkowe za 2018 rok — ciąg dalszy.

Autounfall — wypadek samochodowy. Jeżeli podatnik miał w 2018 roku wypadek samochodowy, który zdarzył się w drodze do pracy, może koszty wypadku (Unfallkosten), które sam poniósł oraz koszty dojazdu do pracy (Entfernungspauschale) rozliczyć jako Werbungskosten, w rocznym rozliczeniu podatkowym. Uwaga! Jeżeli szkoda ta...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  09/2019 Autor:  mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim…
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie jak dokonać wpisu do księgi wieczystej?

Wniosek o: — wpis, lub — wykreślenie z księgi wieczystej składamy do biura podawczego wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla danej nieruchomości na formularzu KW-WPIS „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”. Wniosek o wpis może złożyć: — właściciel   Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  09/2019 Autor:  mgr Zbigniew Prus, Rechtsbeistand des polnischen Rechts
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie, jak uregulowana jest praca w godzinach nadliczbowych w branży budowlanej w Niemczech?

Warunki zatrudnienia w branży budowlanej określone zostały w federalnym ramowym układzie zbiorowym dla sektora budowlanego — BRTV. Dotyczy on wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlanych bez względu na to, czy są to firmy: — niemieckie, czy — polskie działające na rynku niemieckim...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  09/2019 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew…
Czytaj więcej...

Ile ubezpieczenia i podatku drogowego zapłacę za auto na gaz?

Tak dużo mówi się w mediach o ochronie środowiska, ale podatek drogowy wcale nie jest z tym ideałem związany. Za auta na gaz płaci się tyle samo co za auto z napędem benzynowym, niestety. Ubezpieczenie nie ma żadnego związku z rodzajem paliwa tylko z wypadkowością danego typu pojazdu. Za diesla płaci się dotychczas więcej bo…
Czytaj więcej...

Rechtsschutz z udziałem własnym

Myślałem, że mam tanie i dobre ubezpieczenie adwokackie. Za każdym razem musze dopłacić 150 euro. O co tu chodzi? Rechtsschutz z udziałem własnym (niem. Selbstbeteiligung) około 20% mniej nie każdemu się opłaca. Emeryt unikający wszelkich konfrontacji z prawem i jeżdżący 5000 km na rok na pewno lepiej wyjdzie na takiej polisie. Szczególnie spory o mniejsze…
Czytaj więcej...

Nowe rozporządzenie Rady (EU) w sprawach dotyczących mał- żeńskich ustrojów majątkowych

Od dnia 29.09.2019 r. wchodzi w życie m.in. w Niemczech rozporządzenia Rady (UE) 2016/1103 i 2016/1104 wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych. Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1104 jest co do treści prawie identyczne z rozporządzeniem 2016/1103 i dotyczy tylko zarejestrowanych związków partnerskich. Polska, nie…
Czytaj więcej...

Ważny wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dotyczący emerytur pomostowych.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał 11 grudnia 2018 roku ważny wyrok dotyczący zaliczania stażu pracy przy staraniu się o emeryturę pomostową. Skarżył obywatel, któremu ZUS odmówił przyznania świadczenia, wskazując, że brak jest możliwości zaliczenia do stażu okresów zatrudnienia za granicą. Wnioskodawca pracowałwWielkiej Brytanii jako kierowca autobusu. W jego przypadku staż pracy w Polsce łącznie z…
Czytaj więcej...