Kategoria: Porady prawne

Polska polisa OC nie wszędzie wystarcza

W okresie wakacyjnym wiele osób porusza się samochodem zarejestrowanym i ubezpieczonym w Polsce. Ale uwaga! Polska polisa OC nie wszędzie wystarcza. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Jeśli winę za spowodowanie wypadku ponosi kierowca samochodu zarejestrowanego za granicą, odszkodowanie powinniśmy dostać z jego OC. Żeby o nie wystąpić,…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawie zabezpieczeń socjalnych

Chcielibyśmy zapoznać naszych czytelników z ważnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawie zabezpieczeń socjalnych z tytułu pracy w innym państwie członkowskim. Sprawa dotyczyła obywatela czeskiego, który po okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, przeprowadził się do Belgii. W Belgii zarejestrował się jako osoba poszukująca pracy i wystąpił o przyznanie mu…
Czytaj więcej...

Mam firmę zarejestrowaną w Polsce i jestem tam wpisany do centralnego rejestru firm. Zapisałem w Niemczech dzieci do szkoły i padło pytanie o ubezpieczenie zdrowotne. Gdzie i jak coś takiego założyć?

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy także dzieci a szkoły i przedszkola pilnują tego. Osoby działające samodzielnie mają możliwość... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 33/2017 Bogdan Skaba Versicherungsfachmann (IHK), Beate Skaba Versicherungsfachfrau (IHK), E-mail: makler@skaba.de, Telefon: 02056-961850 Pon.-Pt.: 9.00-17.00
Czytaj więcej...

Jechałem za szybko samochodem. Po tym otrzymałem od urzędu Anhörungsfragebogen. Czy muszę ten dokument odesłać?

Ten kwestionariusz ma przede wszystkim zapewnić prawo do wysłuchania osoby obwinionej (tzw. rechtliches Gehöhr), które... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 33/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116.
Czytaj więcej...

Zmniejszenie czynszu ze względu na wady mieszkania

Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, VIII ZR 1/16) stwierdził, że lokator nie jest zobowiązany do wskazania przyczyn, które powodują zmniejszenie użyteczności mieszkania. W rozpatrywanym przypadku chodziło o... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 33/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel.…
Czytaj więcej...

Czy mogę przesłać mojemu znajomemu 100 euro listem poleconym?

Listowne przesyłanie pieniędzy jest zabronione, niezależnie od tego czy zwykłym czy poleconym listem. Poczta nie odpowiada za zaginięcie pieniędzy. Tylko do 100 euro można przesłać listem wartościowym (tzw. Wertbrief), który kosztuje ekstra 4,30 euro Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz.…
Czytaj więcej...

Błędny “Steuerbescheid” – co robić?

Ostatnio otrzymałem Steuerbescheid za 2016 rok. Nie zgadzam się częściowo z tym co wyliczył Finanzamt. Co mam w tym przypadku zrobić? W poruszonym przez czytelnika przypadku należy zachować się następująco: jeżeli nie zgadzamy się z treścią Steuerbescheidu należy złożyć Einspruch. Einspruch składamy w ciągu miesiąca od chwili... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 32/2017 mgr…
Czytaj więcej...

Wniosek o dodatek do renty czyli Grundsicherung

Od niedawna otrzymuję małą rentę. Słyszałam, że można otrzymać jakiś dodatek, jeżeli się ma za mało do życia. Proszę poinformować mnie, kto to płaci i jakie warunki muszę spełnić, aby tą dopłatę otrzymać. Osoby starsze, których dochody nie pokrywają codziennego utrzymania mogą złożyć wniosek o dodatek czyli Grundsicherung im Alterbeantragen. Jest to świadczenie socjalne finansowane…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – opodatkowanie napiwków od klientów

Niedawno po moim pracodawcy przejąłem mały lokal gastronomiczny... Proszę poinformować mnie, czy muszę opodatkować napiwki otrzymywane od klientów bo dotychczas tego nie robiłem. Musimy odróżnić tu dwie sprawy: napiwki otrzymywane przez zatrudnioną w gastronomii osobę, oraz napiwki otrzymywane przez właściciela lokalu... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 32/2017 mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack Rechtsanwalt,…
Czytaj więcej...

Moje ubezpieczenie samochodu zawiera gratisowe Assistance. Czy w razie czego można liczyć na pomoc tak samo jak ADAC?

Sandardowe ubezpieczenie Assistance czyli Schutzbrief zapewnia szereg świadczeń, które znajdziemy także w ADAC. Różnica polega na holowaniu. Standardowo zapewnione jest holowanie w cenie do... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.:  32/2017 Bogdan Skaba Versicherungsfachmann (IHK), Beate Skaba Versicherungsfachfrau (IHK), E-mail: makler@skaba.de. Telefon: 02056-961850 Pon.-Pt.: 9.00-17.00 Internet: www.polisa.de
Czytaj więcej...

Mam podwyższone ciśnienie i biorę regularnie tabletki. Czy mam szanse na ubezpieczenie na życie?

Niejeden by powiedział, że problemy z ciśnieniem ma co drugi po 60. Zgadza się, ale niestety nie każdy stosuje się do ścisłych zaleceń lekarza lub też nieregularnie zażywa leki. Taki brak własnej dyscypliny i odpowiedzialności powoduje powstanie dalszych schorzeń sercowych i tego właśnie boją się ubezpieczalnie. Niektóre ubezpieczalnie mają jednak w ofercie polisy... Czytaj wiecej…
Czytaj więcej...

Jak uniknąć problemów przy wynajęciu mieszkania.

Wynająłem mieszkanie. Ponieważ ma ono wady, chcę zrobić z wynajemcą odpowiedni protokół przejęcia mieszkania. Wynajemca odmawia sporządzenia wspólnego protokołu. Co mam w tym przypadku zrobić? Niestety niemieckie prawo najmu nie przewiduje obowiązku zarówno wynajemcy jak i lokatora do sporządzenia wspólnego protokołu odnośnie stanu mieszkania. Oznacza to, że... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.:  32/2017 Paul…
Czytaj więcej...

Stopień upośledzenia (Grad der Behinderung; skrót GdB) i jego prawne skutki.

Ciężkość upośledzenia określa się w stopniu (nie w procentach!) od 20 do 100. Odpowiednie decyzje wydaje Versorgungsamt albo Amt für Soziale Angelegenheiten. Prawa i wyrównanie niekorzyści z powodu upośledzenia reguluje przede wszystkim Księga IX niemieckiego Kodeksu Socjalnego (skrót: SGB IX). Osoba, u której stwierdzono 50 albo wyższy stopień upośledzenia... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: …
Czytaj więcej...

W jaki sposób można stwierdzić nieważność testamentu?

Foto: Depositphoto Problem ten bardzo często poruszany jest w pytaniach czytelników, dlatego dziś pokrótce omówimy ten temat. Można podnosić nieważność testamentu, opierając się na następujących kwestiach: Testament jest nieważny, gdy został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzjii wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawcanie działał pod wpływem błędu, nie…
Czytaj więcej...

Rozliczenie podakowe współmałżonków

Foto: Depositphoto Wielu czytelników pyta, czy lepiej rozliczać się ze współmałżonkiem, czy każdy z małżonków oddzielnie? Na to pytanie w skrócie odpowiedzieć można następująco: z reguły małżeństwa sporządzające roczne rozliczenie podatkowe automatycznie zakreślają w Mantelbogen kratkę — Zusammenveranlagung. W ten sposób korzystają z teoretycznie korzystnej Splittingtarif (wspólnego rozliczenia małżonków). Ale uwaga! Reguła ta jednak nie…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – rozliczenie paragonu za tankowane paliwo

Foto: Depositphoto W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą — handel oknami — często jeżdżę do Polski. Czy paragony za tankowane paliwo w Polsce mogę uwzględniać w rozliczeniu z niemieckim urzędem finansowym? Pamiętajmy, że podstawą zaliczenia wydatków jako kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest: — prawidłowe i rzetelne udowodnienie poniesienia tego wydatku, —…
Czytaj więcej...

Czy możemy liczyć na wyrównanie strat bagażu z naszego Hausrat-Versicherung?

Foto:Depositphoto Gdy byliśmy na urlopie w Chorwacji, ulewne deszcze zalały nam apartament, który pechowo był na parterze. Czy możemy liczyć na wyrównanie strat bagażu z naszego Hausrat-Versicherung? Szkody urlopowe zaliczają się do Aussenversicherung. Zawartość mieszkania zabrana na urlop tymczasowo jest ubezpieczona, ale tylko w przypadku włamania do wynajętego pomieszczenia. Pozostałe zagro żenia ujęte w ubezpieczeniu…
Czytaj więcej...

Jechałem za szybko samochodem. Potem otrzymałem od urzędu Anhörungsfragebogen. Czy muszę ten dokument odesłać?

Foto: Depositphoto Nie. Ten kwestionariusz ma przede wszystkim zapewnić prawo do wysłuchania osoby obwinionej (tzw. rechtliches Gehöhr), które zagwarantowane jest w niemieckiej Konstytucji i dotyczy przede wszystkim postępowania sądowego. Także wezwanie do składania zeznań przez policję nie jest wiążące i nie pociąga za sobą żadnych negatywnych skutków, jak np. przymusowe doprowadzenie. Powyższy kwestionariusz przerywa trzymiesięczny…
Czytaj więcej...

Kto decyduje o zaszczepieniu dziecka przeciw odrze, różyczce itp.

Foto: Depositphoto Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.:XII ZB 157/16) rozstrzygał następujący przypadek: matka wychowująca dziecko, wbrew woli ojca, nie zgadza się na zaszczepienie dziecka. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Na wniosek ojca sąd rodzinny przenosi na niego prawo decydowania o szczepieniu dziecka. Szczepienie zalecone jest przez Robert-Koch-Instytut. Przypominamy, na podstawie § 1687 ust. 1 BGB (niem.…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Czy jako firma polska mogę podjąć się zlecenia w Niemczech płacąc dalej składki na ZUS w Polsce? — dokończenie tematu.

Dla wydania zaświadczenia A1 potwierdzającego stosowanie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych niezbędne jest udzielenie stosownych informacji. W odniesieniu do osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która czasowo przenosi działalność na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, należy odpowiedzieć twierdząco na następujące pytania: — czy podczas przejściowego wykonywania pracy za granicą, w…
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie, co przysługuje osobom pracującym w niedzielę i święta?

Ponieważ temat ten często pojawia się w pytaniach czytelników, dziś ponownie omówimy ten problem. Pracownikom pracującym w niedziele i święta nie przysługuje z mocy prawa żaden specjalny dodatek z tego tytułu do ich normalnych poborów. Wynika to z wyroku Bundesarbeitsgerichts wydanego w podobnej sprawie. W rozstrzyganym przez ten sąd przypadku pracownik stacji benzynowej pracował w…
Czytaj więcej...

Mam matkę w Polsce i chciałbym ją ubezpieczyć w Niemczech. Czy do zawarcia kasy pośmiertnej potrzebne jest zameldowanie w Niemczech?

W Niemczech istnieje możliwość ubezpieczenia osób zamieszkałych na stałe za granicą. Polisa wystawiona jest na zamawiającego, który musi mieć stałe miejsce zamieszkania na terenie Niemiec i posiadać konto niemieckie. Matkę trzeba wpisać w polisie jako osobę ubezpieczoną bez konieczności jej zameldowania w Niemczech. Oczywiście zainteresowany jest przeważnie osobą uposażoną, która jest wyznaczona do odbioru sumy…
Czytaj więcej...

Terminowe zgłoszenie bezrobocia.

Pracownik zatrudniany na czas określony powinien najpóźniej trzy miesiące przed zakończeniem stosunku pracy, zameldować urzędowi pracy (Agentur für Arbeit) o zbliżającym się bezrobociu. To zgłoszenie może być osobiśte, telefoniczne albo on-line (arbeitsagentur.de). Zaniechanie zgłoszenia może prowadzić do czasowego zawieszenia wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Osobisty meldunek jest wymagany najpóźniej w pierwszym dniu bezrobocia. Czytaj wiecej w…
Czytaj więcej...

Dług w opłatach za radio i telewizję.

Związkowy Trybunał Finansowy (Bundesfinanzhof, Az.: VII B 152/16) potwierdził, że zajęcie zwrotu nadpłaconych podatków dłużnika powyższych opłat jest zgodne z prawem. Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 30/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax…
Czytaj więcej...

Prawo spadkowe – dodatkowy zapis

Proszę wyjaśnić, co oznacza pojęcie zapisu w polskim prawie spadkowym? Spadkodawca może sporządzić testament i ustanowić w nim zapis na rzecz osoby: — fizycznej, lub — prawnej. W ten sposób zobowiązuje spadkobiercę: — ustawowego lub — testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 29/2017   mgr…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Czy jako firma polska mogę podjąć zlecenie w Niemczech, płacąc dalej w Polsce składki na ZUS składki na ZUS

Posiadam małą firmę budowlaną w Polsce. Obecnie zaproponowano mi kontrakt na wykonanie usługi w Niemczech. Czy jako firma polska mogę podjąć to zlecenie, płacąc dalej w Polsce składki na ZUS? Ogólne warunki, które muszą spełnić firmy, są następujące: Osoba normalnie wykonuje pracę na własny rachunek. Oceniając to bierze się szczególnie pod uwagę: — czy posiada…
Czytaj więcej...

Czy jest jakieś ubezpieczenie, które zapłaci koszt czyszczenia elewacji? Jacyś kreatywni wandale wymalowali nam farbą ścianę

W podstawowym zakresie Gebäudeversicherung nie znajdziemy niestety ochrony w przypadku graffiti. Tylko wersje rozszerzone, za które się dodatkowo płaci, obejmują tego rodzaju szkody. Najlepiej mieć polisę All Risk, która płaci za wszelkie uszkodzenia domu bez konkretnego wskazania jakie. Składka ubezpieczeniowa wcale nie musi być większa. Oto przykład składki rocznej za mały domek o powierzchni 120…
Czytaj więcej...

Spowodowałem z własnej winy wypadek samochodowy. Czy Teilkasko zapłaci mi przynajmniej część naprawy własnego auta?

Pełne odszkodowanie należy się tylko z Vollkasko, które płaci za szkody z własnej winy lub w przypadku, gdy sprawca jest nieznany. Teilkasko może... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 29/2017 Bogdan Skaba Versicherungsfachmann (IHK), Beate Skaba Versicherungsfachfrau (IHK), E-mail: makler@skaba.de, Telefon: 02056-961850 Pon.-Pt.: 9.00-17.00, Internet: www.polisa.de  
Czytaj więcej...

Ciągle mam problemy z odzyskaniem pieniędzy za wykonane zlecenia. Czy jakieś ubezpieczenie Rechtsschutz zapłaci mi adwokata?

Rechtsschutz firmowy w zasadzie nie obejmuje tak zwanych Vertragssachen. Wszelkie reklamacje, zaległości oraz inne problemy związane z umowami o zlecenie... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 29/2017 Bogdan Skaba Versicherungsfachmann (IHK), Beate Skaba Versicherungsfachfrau (IHK) E-mail: makler@skaba.de, Telefon: 02056-961850 Pon.-Pt.: 9.00-17.00, Internet: www.polisa.de
Czytaj więcej...

Czy jestem zobowiązany do pracy w godzinach nadliczbowych?

Nie. Niemieckie prawo pracy nie przewiduje, inaczej jak w Polsce, takiego obowiązku. Pomijamy tutaj wyjątkowe przypadki, w których praca w godzinach nadliczbowych jest konieczna ze względu krytyczną sytuację. Pilne potrzeby zakładowe np. terminowe wykonanie określonych prac czy spóźnione dostawy nie jest w tym sensie krytyczną sytuacją. Prawo pracodawcy do udzielania zleceń pracownikowi nie dotyczy ...…
Czytaj więcej...

Upadłość firmy a zaległe wynagrodzenie pracownika

W przypadku ogłoszenia otwarcia przez firmę upadłości, pracownicy mogą na wniosek dochodzić wypłaty zaległych zarobków (tzw. Insolvenzgeld) od urzędu pracy (Agentur für Arbeit). Urząd płaci także zaległe składki do kasy chorych, ubezpieczenia rentowego itd. Wnioski mogą też składać prawie wszystkie osoby, które wykonywały pracę jako pracownik, a więc także przy Minijob. Ważne! Wniosek nie musi…
Czytaj więcej...

Nieważna umowa o dzieło

W nowym wyroku z dn.16 marca 2017 r. Trybunał Związkowy  (Bundesgerichtshof, Az.: VII ZR 197/16) orzekł, że umowa o dzieło (Werkvertrag) jest nawet wtedy w całości nieważna, jeżeli tylko jej część naruszała przepisy ustawy o zwalczaniu pracy na czarno (skrót: Schwarzarbeit). W rozpatrywanym przez sąd przypadku  strony zawarły umowę o dzieło, w której zamawiający zobowiązał…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – kontrakt na wykonanie usługi w Niemczech!

Posiadam małą firmę budowlaną w Polsce. Obecnie zaproponowano mi kontrakt na wykonanie usługi w Niemczech. Czy jako firma polska mogę podjąć to zlecenie, płacąc dalej w Polsce składki na ZUS? Generalna zasada! Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, może ją przenieść na określony czas do innego kraju: — członkowskiego Unii Europejskiej, — EOG, —…
Czytaj więcej...

Podział majątku przy rozwodzie małżonków

Mąż chce się rozwieść i zamierza wyprowadzić się z domu. Musimy podzielić między siebie rzeczy należące do gospodarstwa domowego. Proszę poinformować mnie, co powinniśmy podzielić? Czytelniczce chodzi zapewne o sprzęty domowe, czyli tzw. Hausrat. Do Hausrat zaliczyć możemy np.: — meble (sofa, szafy, łóżka), — wyposażenie mieszkania, jak np. lampy, dywany, — ręczniki, pościel, obrusy,…
Czytaj więcej...

Ubezpieczenie autocasco – co to jest “Regionalklasse” i skąd się bierze.

Mój kolega ma dokładnie to samo auto co ja i mieszka w odległości około 400 km ode mnie. Dlaczego ja płacę za to samo auto więcej ubezpieczenia? Razem robiliśmy prawo jazdy. Na wysokość składki ubezpieczeniowej wpływ ma nie tylko typ pojazdu, ale także rejon zamieszkania. Kraftfahrt Bundesamt (federalny urząd komunikacji) zbiera dane dotyczące szkód komunikacyjnych.…
Czytaj więcej...

Mandat SEPA a stan krytyczny konta

Znowu ubezpieczenie nie pobrało mi składki z konta, a numer im przecież podałem. Czy trzeba im co jakiś czas przypomnieć o koncie? System SEPA Lastschrift przestaje działać, jeżeli stan konta był krytyczny w momencie ściągnięcia. Klient dostaje wtedy automatycznie list z blankietem na przelew i nowym drukiem do odnowienia pozwolenia ściągania z konta. Niektórzy nie…
Czytaj więcej...

Wypłata odszkodowania za skutki gradobicia

Po ostatnim gradobiciu ubezpieczalnia wysłała mi specjalistę, który zrobił ekspertyzę uszkodzeń pojazdu. Czekam już około miesiąca, ale nie ma odzewu z ubezpieczalni. Sąsiedzi już w większości dostali odszkodowanie i nie wiem co robić. Gradobicie z pewnością dotknęło całą dzielnicę lub miasto czyli poszkodowanych nie brakowało. Regulacja szkód zależy od ich ilości w danej ubezpieczalni. Radzimy…
Czytaj więcej...

Problemy z lokatorem i sublokatorem

Podnajęcie całego albo jego części mieszkania przez lokatora wymaga — i to jeszcze przed wprowadzeniem się sublokatora—zgody wynajemcy. Lokator musi wynajemcy donieść, dlaczego i komu on chce podnająć mieszkanie. Naruszenie tego obowiązku może prowadzić do wypowiedzenie umowy najmu przez wynajemcę. Wynajęcie całego mieszkania przez lokatora powoduje, że... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 28/2017 Paul…
Czytaj więcej...

Nie dochodzenie roszczeń alimentacyjnych może prowadzić do ich utraty

Nawet stwierdzony wyrokiem czy ugodą obowiązek płacenia może być utracony, jeżeli uprawniony do alimentów ich nie egzekwuje (tzw. Verwirkung). To nie ma nic wspólnego z przedawnieniem. Na podstawie orzecznictwa sądowego prawo do alimentów ulega utracie, jeżeli spełnione są dwa warunki. Pierwszym jest upływ określonego czasu (tzw. Zeitmoment);... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 28/2017 Paul…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Fahrtenbuch

Prowadzę małą firmę. Ponieważ jednego samochodu używam prywatnie i w firmie zalecono mi prowadzenie Fahrtenbuch. Proszę wyjaśnić, jak powinienem prowadzić taki Fahrtenbuch? Ponieważ problem Fahrtenbuch często pojawia się w pytaniach czytelników, w dzisiejszym numerze omówimy ten temat: Fahrtenbuch służy (najprościej wyjaśniając) do rozdzielenia kosztów jazd służbowych od kosztów jazd danym samochodem w sprawach prywatnych. Anforderungen…
Czytaj więcej...