Warning: include(/home/infotips/ftp/wp-includes/js/crop/functions.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/infotips/ftp/wp-config.php on line 7

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/infotips/ftp/wp-includes/js/crop/functions.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/infotips/ftp/wp-config.php on line 7

Warning: include(/home/infotips/ftp/wp-content/upgrade/options.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/infotips/ftp/wp-settings.php on line 322

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/infotips/ftp/wp-content/upgrade/options.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/infotips/ftp/wp-settings.php on line 322
 Category Archive for "Porady prawne" | Info Tips

Kategoria: Porady prawne

Kilka lat temu kupiłem grunt rolny, który niedawno przekształciłem w działkę budowlaną

Kilka lat temu kupiłem grunt rolny, który niedawno przekształciłem w działkę budowlaną. Chciałbym zacząć budować dom, ale jest kłopot z dostępem do drogi publicznej. Czy mogę obecnie starać się o ustanowienie drogi koniecznej? Czy moje uprawnienie się nie przedawniło? Roszczenia o ustanowienie służebności drogi koniecznej nie przedawniają się. Czytelnik może więc złożyć do sądu wniosek…
Czytaj więcej...

Ważny wyrok Bundesgerichtshofs dotyczący miejsca przebywania dzieci po separacji i rozwodzie rodziców.

Wydany 27 lutego 2017 roku wyrok Bundesgerichthof regulujew odmienny sposób sytuację tzw. Trennungskinder po orzeczeniu separacji a następnie rozwodu rodziców. Chodzi o następujący przypadek. Przykład: tydzień u matki a tydzień u ojca. Dziecko może przebywać zamiennie raz u jednego z rodziców, a raz u drugiego rodzica. Dotychczas tego rodzaju praktyka była stosowana w wyjątkowych wypadkach.…
Czytaj więcej...

Zabieram się do budowy domu. Jakie ubezpieczenia trzeba zawrzeć?

Zabieram się do budowy domu. Jakie ubezpieczenia trzeba zawrzeć? Na etapie budowy warto zawrzeć następujące polisy: Bauherrenhaftpflicht czyli OC dla budujących. Ochrona ubezpieczeniowa zapewnia odszkodowanie lub obronę przed niesłusznymi roszczeniami w przypadku szkód „obcych”. Nawet gdy zabezpieczymy plac budowy, to jest możliwość, że ktoś wejdzie na teren i ulegnie wypadkowi. Logika mówi, że po co…
Czytaj więcej...

Ubezpieczenie ochrony prawnej – Rechtsschutzversicherung

Umyślne przestępstwa nie są ubezpieczone. Kierowca, który umyślnie prowadzi samochód w stanie nietrzeźwym, nie jest ubezpieczony. Ma to ten skutek, że nie może on na koszt ubezpieczalni powierzyć swojej obrony adwokatowi. Ubezpieczalnia nie przejmuje też w takich przypadkach kosztów procesu. Ale nie dotyczy to — co jest mało znane — wykroczeń drogowych. Umyślne przejechanie czerwonych…
Czytaj więcej...

Czy każdy ma prawo do założenia rachunku bankowego?

Od 19 czerwca 2016 roku każda osoba mieszkająca w Niemczech ma prawo do założenia rachunku bankowego. Jest to wynikiem dyrektywy przyjętej przez UE, która zobowiązuje państwa członkowskie do wskazania przynajmniej jednej instytucji finansowej (bank), która ma zapewnić  możliwość wykonywania podstawowych operacji bankowych jak wpłaty i wypłaty środków, przelewów międzybankowych, realizację poleceń zapłaty i użytkowanie karty…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Praca w godzinach nadliczbowych w branży budowlanej.

Proszę poinformować mnie, jak uregulowana jest praca w godzinach nadliczbowych w branży budowlanej w Niemczech? Warunki zatrudnienia w branży budowlanej określone zostały w federalnym ramowym układzie zbiorowym dla sektora budowlanego — BRTV. Dotyczy on wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlanych bez względu na to, czy są to firmy: — niemieckie czy — polskie działające na…
Czytaj więcej...

Informacje rentowe

Rozpoczynamy nowy cykl „Informacje rentowe”. Powstał on z inicjatywy czytelników. Wielu wiernych prenumeratorów Info&Tips zbliża się do momentu, w którym należy zająć się sprawami rentowymi. Naszymi informacjami rentowymi pragniemy ułatwić zainteresowanym w miarę bezproblemowe złożenie wniosku emerytalnego. Każdy, kto choć trochę zajmował się sprawami rentowymi wie, jaki jest to długotrwały i skomplikowany proces. A gdy…
Czytaj więcej...

Chciałbym przekazać wnuczce mieszkanie w Polsce.

Chciałbym przekazać wnuczce mieszkaniew Polsce. Proszę poinformować mnie, jak to lepiej zrobić, darowizną czy zapisać w testamencie. Która z tych metod jest dla niej korzystniejsza? Jeśli chodzi o sytuację podatkową to nie ma tu żadnej różnicy. Pamiętajmy! Zarówno darowizna mieszkania, jak i przekazanie mieszkania testamentem powoduje te same konsekwencje podatkowe. Opodatkowanie spadków i darowizn oraz…
Czytaj więcej...

Uwaga! Ważna informacja dla osób starających się o Kindergeld na dzieci przebywające w Polsce.

Finanzminister Wolfgang Schäuble planuje zmianę zasad wypłaty Kindergeldu dla tzw. EU dzieci, które nie przebywają na terenie Niemiec. Chce on w ten sposób ograniczyć wydatki rządu niemieckiego związane ze świadczeniami socjalnymi. Dotyczy to przede wszystkim obywateli: — Polski, — Rumunii, — Bułgarii, — Chorwacji. Dotychczas dzieciom obywateli tych krajów niemieszkających na terenie Niemiec (jeżeli jedno…
Czytaj więcej...

Wypadek podczas jazdy próbnej. Kto odpowiada za szkody?

Osoba zainteresowana kupnem samochodu opowiada za wszystkie szkody powstałe w związku z jazdą próbną, jeżeli wypadek spowodowany był przez rażące niedbalstwo (tzw. grobe Fährlassigkeit). Jeżeli samochód sprzedaje handlarz, to osoba zainteresowana kupnem nie odpowiada za lekką nieumyślność (leichte Fährlassigkeit). Uważa się wtedy zwyczajowo, że odpowiedzialność cywilna kierowcy jest wykluczona. W innych przypadkach, a więc przy…
Czytaj więcej...

Problemy z umową na czas określony

Umowy na czas określony bez uzasadnionego powodu (tzw. sachlicher Grund) mogą być zawierane najwyżej na okres dwóch lat. W tym czasokresie mogą one być trzy razy przedłużane. Ale np. umowa o pracę zawarta 1 stycznia na jeden rok może być przedłużona tylko podczas jej ważności, a więc najpóźniej 31 grudnia danego roku. Przedłużenie umowy w…
Czytaj więcej...

Testament życia (Patientenverfügung)

Nowe orzeczenie Trybunału Związkowego (Bundesgerichtshof, Az.: XII ZB 61/16) może prowadzić do nieważności sporządzonych testamentów życia ( tzw. Patientenverfügung). W rozpatrywanym przez sąd przypadku matka zarządziła, że w przypadku nieuleczalnej choroby nie chce żadnych środków przedłużających życie, jeżeli nie będą one prowadziły do poprawy zdrowia. Sąd uznał to formułowanie za mało konkretne i za tym…
Czytaj więcej...

Jak odmówić płacenia wyższych kosztów zarządu nieruchomością

Wykupiłem mieszkanie mojej matki, które zajmowane było na podstawie decyzji administracyjnej. W budynku istnieje wspólnota mieszkaniowa. Po wykupie okazało się, że koszty zarządu nieruchomością są wyższe, niż dotychczasowy czynsz płacony za to mieszkanie. Czy mogę odmówić płacenia wyższych kosztów zarządu nieruchomością? Niestety, nie może pan odmówić. Właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej ma obowiązek uiszczać zaliczki…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – wypowiedzenie umowy

Prowadzę małą firmę w Polsce, ale działam też na terenie Niemiec. Często podpisuję z klientami umowy zlecenia. Nieraz zdarzają się sytuacje, że zleceniodawcy po jakimś czasie wypowiadają zawarte ze mną umowy. Jest ta dla mnie sytuacja nader kłopotliwa. Proszę poinformować mnie, czy mogę wprowadzić do umowy zlecenia zapis przewidujący zrzeczenie się przez zleceniodawcę prawa do…
Czytaj więcej...

Planowana zmiana ustawy o oświadczeniach dla dzieci (Unterhaltsvorschussgesetz)

Jedno z rodziców samotnie wychowujące dziecko otrzymywało dotychczas, jeżeli drugi rodzic nie płacił alimentów, tzw. Unterhaltsvorschuss. To świadczenie przysługiwało dziecku tylko do 12 roku życia i maksymalnie na okres 72 miesięcy. Od 1 stycznia 2017 r. dzieci mają otrzymać te świadczenia do ukończenia 18 roku życia. Dzieci do ukończenia 5 roku życia otrzymają miesięcznie 145,-EUR,…
Czytaj więcej...

Nowa Düsseldorfer Tabelle

W dzisiejszym numerze chcielibyśmy przedstawić czytelnikom aktualną Düsseldorfer Tabelle, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Jak wiemy, Düsseldorfer Tabelle stanowi punkt orientacyjny dla sądów orzekających o wysokości alimentów. Podstawą do wyliczenia alimentów jest: — zarobek zobowiązanego do płacenia alimentów netto, — wiek dziecka.                                                                            Alimenty                …
Czytaj więcej...

Nieprawidłowe obliczenie kosztów ubocznych mieszkania (Nebenkosten albo Betriebskosten).

Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: VIII ZR 184/12) rozpatrywał następujący przypadek: Lokator otrzymał od wynajemcy tzw. Betriebskostenabrechnung, na podstawie którego miał dopłacić około 90 euro. Lokator sprawdził obliczenie i stwierdził, że jest ono nieprawidłowe. Jego przepłacenie wynosiło za poprzedni rok około 400 euro. Co robi lokator? Lokator zalicza swoje przepłacenie z czynszem za mieszkanie i zmniejsza…
Czytaj więcej...

Zakaz potrącenia z alimentami także w stosunku do Jobcenter.

Potrącenie wzajemnych wierzytelności jest prawnie dopuszczalne. Nie dotyczy to jednak długów alimentacyjnych. Oznacza to, że dłużnik alimentacyjny nie może swojej wierzytelności potrącić z długów alimentacyjnych. O co tutaj chodzi? Osoba uprawniona do alimentów nie może być przez potrącenie pozbawiona środków do życia. W rozpatrywanym przez Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: XII ZB 192/11) ojciec dziecka pozamałżeńskiego…
Czytaj więcej...

Obrona przed wypłatą zachowku?

Proszę poinformować mnie, czy istnieje możliwość obrony przed wypłatą zachowku? Aby móc bronic sie przed wypłatą zachowku osobom, wystepującym z takim roszczeniem należy sprawdzić, czy: — z roszczeniem występuje osoba uprawniona, — roszczenie nie przedawniło się (uprawniony ma na to 5 lat, licząc od ogłoszenia testamentu), — osoba występujaca z roszczeniem nie otrzymała od spadkodawcy…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Ważna informacja dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.

Jak co roku, z końcem 2016 roku wchodzi w życie termin przedawnienia wystawionych w 2013 roku rachunków. Warunek! Dla tej grupy rachunków wchodzi w życie tzw. 3-letnie regularne przedawnienie (drei jahrige regelmasige Verjahrungsfrist). Przykład: dla rachunku wystawionego w czerwcu 2013 roku okres przedawnienia rozpoczyna się 31 grudnia 2013 roku. 3 lata później, a wiec 31…
Czytaj więcej...

Zawarłam z pracodawcą umowę rozwiązującą umowę o pracę. Parę dni po tym dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Czy mogę wycofać się z tej umowy ?

Niestety nie. Związkowy Sąd Pracy uznał, że nawet w przypadku ciąży, która stwierdzona została dopiero po zawarciu umowy rozwiązującej (tzw. Aufhebungsvertrag), nie upoważnia do podważania ważności zawartej umowy. Jedną z niekorzyści z punktu widzenia pracownika zawarcia umowy rozwiązującej, jest m.in. wykluczenie ochrony kobiet ciężarnych i pracowników ciężko upośledzonych. Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D., 64347…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – informacja dla sklepów i firm prowadzących sprzedaż gotówkową!

01 stycznia 2017 roku kończy się okres przejściowy dla firm używających elektronicznych kas fiskalnych (elektronische Kassensysteme). Najpóźniej 01 stycznia 2017 roku kasy te muszą między innymi zapewniać, że obrót (Umsatz) zostanie przez nią zapamiętany przez 10 lat. Wszystkie: — Einzelbewegungen (pojedyncze operacje), — Kassenbons (kwity kasowe), muszą zostać w formie digitalnej przechowane oraz musi być…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Pokwitowanie za usługi

Zdarza mi się wykonywać doraźnie małe usługi, za które biorę niewielkie sumy pieniędzy. Prawie zawsze klient chce na nie pokwitowanie. Porosiłbym o wyjaśnienie, jak prawidłowo wystawiać takie pokwitowania? Pamiętajmy! Na potwierdzenie otrzymania niewielkich sum można wystawić tzw. Quitung czyli pokwitowanie. Finanzamt uznaje bez problemu prawidłowo wystawione Quitungen do ogólnej sumy wynoszącej 150 euro brutto. Uznane…
Czytaj więcej...

Testament życia

Testament życia  - Patientenverfügung Nowe orzeczenie Trybunału Związkowego (Bundesgerichtshof, Az.: XII ZB 61/16) może prowadzić do nieważności sporządzonych testamentów życia (tzw. Patientenverfügung). W rozpatrywanym przez sąd przypadku matka zarządziła, że w przypadku nieuleczalnej choroby nie chce żadnych środków przedłużających życie, jeżeli nie będą one prowadziły do poprawy zdrowia. Sąd uznał to formułowanie za mało konkretne,…
Czytaj więcej...

VERSICHERUNGSFACHMANN RADZI – Udział własny w Rechtsschutz

Czy udział własny w Rechtsschutz ma jakiś sens? Można w ten sposób zaoszczędzić trochę składki? Wszystko zależy od tego, czy ma się „pociąg” do dochodzenia swojej racji i jak często. Ktoś, kto raz na 5 lat korzysta z pomocy adwokata, z pewnością zaoszczędzi trochę składki i nie zbiednieje, jak zapłaci jednorazowo 150 euro udziału własnego.…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Gewerbesteuererklärung

Prowadzę małą firmę budowlaną. Sam zrobiłem rozliczenie podatkowe za 2015 rok. Teraz Finanzamt żąda ode mnie złożenia Gewerbesteuererklärung, choć wiele nie zarobiłem. Proszę poinformować mnie, kto i kiedy musi złożyć Gewerbesteuererklärung? Generalna zasada! Gewerbesteuererklärung składa osoba posiadająca Gewerbebetrieb i osiągająca z niego dochody. Dotyczy to w szczególności: — Handwerksbetriebe (firmy rzemieślnicze), — Fertigungsbetriebe (firmy produkcyjne),…
Czytaj więcej...

Umowa na czas określony

■ Podnajem mieszkania. Podnajem mieszkania wymaga zgody wynajemcy... czytaj wiecej w Info & Tips wydanie nr.: 47/2016 ■ Od kogo mogę żądać zwrotu kaucji za mieszkanie? Nasze wynajęte prze 10 laty mieszkanie po jego sprzedaży ma nowego właściciela. Teraz wyprowadzamy się do nowego mieszkania. Kto musi nam zwrócić kaucję? czytaj wiecej w Info & Tips…
Czytaj więcej...

Umowy o pracę na czas określony

§ 14 ust. 2 ustawy o pracy w niepełnym wymiarze godzin i o umowach o pracę na czas określony (Teilzeit- und Befristunggesetz, skrót TZBfG) przewiduje, że umowy o pracę na czas określony bez rzeczowego powodu (tzw. Sachgrund) mogą być zawarte najwyżej na okres dwóch lat i w tym czasokresie mogą być tylko trzy razy przedłużane.…
Czytaj więcej...

Pozew o rozwód w Polsce

Moja żona złożyła pozew o rozwód w Polsce. Czy to prawda, że jeżeli sąd w wyroku rozwodowym orzeknie, że jestem wyłącznie winny rozkładu pożycia, moja była żona będzie mogła domagać się ode mnie alimentów? Zgodnie z przepisami alimentów można żądać: — już w trakcie sprawy rozwodowej lub — w odrębnym postępowaniu sądowym. Kto komu ma…
Czytaj więcej...

Ważna wiadomość dla osób płacących alimenty na dzieci!

Od 01 stycznia 2017 roku ulegnie zmianie wysokość alimentów na dzieci. Oberladesgericht Düsseldorf poinformował, że od 01 stycznia 2017 roku ulega zmianie tzw. Düsseldorfer Tabelle. Tzw. Mindestbedarfsätze (najniższe stawki) zostają z tą datą podwyższone. I tak przykładowo: — najniższa stawka alimentów na dziecko do 5 lat podwyższona zostaje o 7 euro — będzie wynosić 342…
Czytaj więcej...

Najem lokali w celu wykonywania działalności gospodarczej

Na podstawie orzecznictwa Związkowego Trybunału (Bundesgerichtshof)  najemca mieszkania (Mieter) nie jest zobowiązany przy wyprowadzce odnawiać czy remontować mieszkanie, jeżeli ono przy wprowadzaniu się nie było odnowione. Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Celle, Az.: 2 U 45/16) orzekł, że to orzecznictwo ma zastosowanie do najmu lokali w celu wykonywania działalności gospodarczej. Ale Uwaga! Ciężar dowodu, że mieszkanie…
Czytaj więcej...

Pochopne zmniejszenie czynszu za mieszkanie

Ryzyko zmniejszania czynszu za mieszkanie (Mietminderung). Pochopne zmniejszenie czynszu za mieszkanie może prowadzić do bezterminowego wymówienia stosunku najmu mieszkania. Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: VIII ZR 138/07) rozpatrywał następujący przypadek: strony umowy najmu mieszkania kłócą sie, która z nich jest odpowiedzialna za pleśń i grzyb w mieszkaniu. Jest to niejako klasyczny przypadek. Lokator powołuje się na…
Czytaj więcej...

Chciałbym zrzec się prawa do dziedziczenia na rzecz syna. Czy jest to możliwe?

Generalna zasada! Spadkobierca nie może zrzec się spadku na rzecz innej, wskazanej przez niego osoby. Jeśeli chce przekazać majątek innej osobie, powinien: — przyjąć spadek a następnie — przekazać go wybranej osobie w drodze darowizny. Uwaga! Przepisy dopuszczają możliwość zrzeczenia się dziedziczenia jedynie w drodze umowy notarialnej zawartej z przyszłzm spadkodawcą. Umowa taka powinna być…
Czytaj więcej...

Czy zwroty podatkowe będą mi zaliczone na Hartz IV ?

Niestety tak. Zwroty podatkowe (tzw. Steuerertattungen) są traktowane przez Jobcenter jako dochód. Potwierdził to Związkowy Sąd Socjalny (Bundessozialgericht, Az.: B 4 AS 49/08) i nawet Związkowy Sąd Konstytucyjny. Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim; Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Odzież robocza

Prosiłbym o informację, co można zaliczyć do odzieży roboczej? Czytelnikowi chodzi zapewne o możliwość rozliczenia kosztów zakupu odzieży roboczej (Berufskleidung). Pojęcie to jest dosyć wąskie. Jako odzież roboczą według Finanzamzu rozumiemy jedynie odzież, którą można nosić tylko przy wykonywaniu danej pracy. Jakakolwiek możliwość używania jej w celach prywatnych wyklucza możliwość rozliczenia jej kosztów. W przypadku…
Czytaj więcej...

Przydzielenie mieszkania rodzinnego podczas rozłąki małżonków

Problem ten powstaje, jeżeli każdy z rozchodzących się małżonków chce pozostać w dotychczasowym mieszkaniu. Nie używamy pojęcia „separacja”, ponieważ pojęcie „separacja” ma zupełnie inne znaczenie w polskim prawie rodzinnym. Z reguły żaden z małżonków nie może żądać od drugiego opuszczenia mieszkania, chociaż wspólne używanie mieszkania może być uciążliwe. Tylko w wyjątkowych przypadkach prawo niemieckie przewiduje…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Mikrokredyty

Mikrokredyty — kredyty dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarcząw Niemczech—powtórzenie najważniejszych informacji. Mikrokredyty są przeznaczone dla: — przedsiębiorstw, — osób wykonywujących wolny zawód, — osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, — osób rozpoczynających samodzielną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy ubiegający się o mikrokredyt po raz pierwszy mogą wnioskować o kwotę: od 1000 euro do 10.000 euro Wprzypadku rat…
Czytaj więcej...

Skutki niepłacenia czynszu za mieszkanie

Jeżeli lokator nie zapłaci czynszu za mieszkanie i znajduje się już miesiąc w zwłoce z zapłatą, to wynajemca jest uprawniony do wypowiedzenia stosunku najmu w przewidzianych ustawowo terminach, najczęściej w terminie trzymiesięcznym. Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym jest uzasadnione, jeżeli lokator nie zapłaci kolejnych czynszów (np. za sierpień i wrzesień) mieszkanie w pełnej wysokości i zaległość…
Czytaj więcej...

Odpowiedzialność cywilna pracownika

W rozpatrywanym przez Związkowy Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht, Az.:8 AZR 418/09) sprzątaczka zarabiająca 320,- EUR miesięcznie brutto spowodowała w sposób rażąco niedbały w gabinecie lekarskim szkodę  wysokości 30000,- €. Związkowy Sąd Pracy skazał pracownicę na zapłacenie odszykowania w wys. 3840,- EUR. Związkowy Sąd Pracy potwierdził ten wyrok. Wysokość odszkodowania ograniczona została do wysokości rocznego zarobku pracownicy.…
Czytaj więcej...