Kategoria: Porady prawne

Czy zwroty podatkowe będą mi zaliczone na Hartz IV ?

Niestety tak. Zwroty podatkowe (tzw. Steuerertattungen) są traktowane przez Jobcenter jako dochód. Potwierdził to Związkowy Sąd Socjalny (Bundessozialgericht, Az.: B 4 AS 49/08) i nawet Związkowy Sąd Konstytucyjny. Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim; Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Odzież robocza

Prosiłbym o informację, co można zaliczyć do odzieży roboczej? Czytelnikowi chodzi zapewne o możliwość rozliczenia kosztów zakupu odzieży roboczej (Berufskleidung). Pojęcie to jest dosyć wąskie. Jako odzież roboczą według Finanzamzu rozumiemy jedynie odzież, którą można nosić tylko przy wykonywaniu danej pracy. Jakakolwiek możliwość używania jej w celach prywatnych wyklucza możliwość rozliczenia jej kosztów. W przypadku…
Czytaj więcej...

Przydzielenie mieszkania rodzinnego podczas rozłąki małżonków

Problem ten powstaje, jeżeli każdy z rozchodzących się małżonków chce pozostać w dotychczasowym mieszkaniu. Nie używamy pojęcia „separacja”, ponieważ pojęcie „separacja” ma zupełnie inne znaczenie w polskim prawie rodzinnym. Z reguły żaden z małżonków nie może żądać od drugiego opuszczenia mieszkania, chociaż wspólne używanie mieszkania może być uciążliwe. Tylko w wyjątkowych przypadkach prawo niemieckie przewiduje…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Mikrokredyty

Mikrokredyty — kredyty dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarcząw Niemczech—powtórzenie najważniejszych informacji. Mikrokredyty są przeznaczone dla: — przedsiębiorstw, — osób wykonywujących wolny zawód, — osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, — osób rozpoczynających samodzielną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy ubiegający się o mikrokredyt po raz pierwszy mogą wnioskować o kwotę: od 1000 euro do 10.000 euro Wprzypadku rat…
Czytaj więcej...

Skutki niepłacenia czynszu za mieszkanie

Jeżeli lokator nie zapłaci czynszu za mieszkanie i znajduje się już miesiąc w zwłoce z zapłatą, to wynajemca jest uprawniony do wypowiedzenia stosunku najmu w przewidzianych ustawowo terminach, najczęściej w terminie trzymiesięcznym. Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym jest uzasadnione, jeżeli lokator nie zapłaci kolejnych czynszów (np. za sierpień i wrzesień) mieszkanie w pełnej wysokości i zaległość…
Czytaj więcej...

Odpowiedzialność cywilna pracownika

W rozpatrywanym przez Związkowy Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht, Az.:8 AZR 418/09) sprzątaczka zarabiająca 320,- EUR miesięcznie brutto spowodowała w sposób rażąco niedbały w gabinecie lekarskim szkodę  wysokości 30000,- €. Związkowy Sąd Pracy skazał pracownicę na zapłacenie odszykowania w wys. 3840,- EUR. Związkowy Sąd Pracy potwierdził ten wyrok. Wysokość odszkodowania ograniczona została do wysokości rocznego zarobku pracownicy.…
Czytaj więcej...

Spadek przy zgonie małżonka podczas rozwodu

Na podstawie § 1933 BGB ( niem. Kodeks cywilny) wyłączony jest od dziedziczenia małżonek, jeżeli w chwili śmierci drugiego małżonka spełniony były warunki do przeprowadzenia postępowania rozwodowego i spadkodawca, a więc zmarły małżonek złożył pozew o rozwód albo oświadczył swoją zgodę pozew rozwodowy żony. W rozpatrywanym przez sąd (Oberlandesgericht Rostock, Az.: 3 W 104/09) mąż…
Czytaj więcej...

Wypowiedzenie umowy o pracę podczas okresu próbnego

622 ust. 3 BGB ( niem. Kodeks cywilny) przewiduje, że w okresie próbnym, który nie może przekraczać 6 miesięcy, umowa o pracę może być wypowiedziana w terminie dwutygodniowym. Tylko układy zbiorowe pracy mogą zawierać odmienne regulacje i to nawet na niekorzyść pracownika. Krajowy Sąd Pracy ( Landesarbeitsgericht Hamm, Az.: 1 Sa 1666/14) orzekł, że skrócenie…
Czytaj więcej...

Wykonywanie dodatkowej pracy (tzw. Nebenjob )

Każdy ma prawo do wykonywania dodatkowej pracy. Pracownik nie jest zobowiązany poinformować o tym pracodawcy. Obowiązek poinformowania pracodawcy istnieje tylko wtedy, jeżeli przewiduje to umowa o pracę. Umowy o pracę zawierają często klauzulę, która przewiduje, że  pracodawca musi wyrazić zgodę nawet jeszcze przed podjęciem dodatkowej pracy. W regule pracodawca nie może zabronić pracownikowi wykonywania dodatkowej…
Czytaj więcej...

Czy poza alimentami muszę płacić opłaty za przedszkole i ubezpieczenie chorobowe ?

To zależy od wysokości zarobków. Kwota  w wys. 1080,00 EUR musi zawsze pozostać dla pracującego dłużnika alimentacyjnego (tzw. Selbstbehalt).  Opłaty za przedszkole nie są ujęte w stawkach Düsseldorfer Tabelle.  Powoduje to, że opłaty te (jako tzw. Mehrbedarf) ponosi dłużnik alimentacyjny, ale opłaty te są rozdzielane między rodzicami w stosunku do ich dochodów. Od tych opłat…
Czytaj więcej...

Zaświadczenie o niekaralności (Führungszeugnis)

Zaświadczenie o niekaralności wydaje w Bundeszentralregister (odpowiednik Krajowego Rejestru Karnego w Polsce). Wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności składa się w urzędzie meldunkowym (Einwohnermeldeamt) miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Obywatelom innych państw Unii, którzy mieszkają w Niemczech może być też wystawiony europejskie zaświadczenie o niekaralności (Europäisches Führungszeugnis), który zawiera dane z niemieckiego rejestru i także z polskiego…
Czytaj więcej...

Prawne podstawy pracy uczniów podczas wakacji.

Niedozwolona jest w zasadzie praca dzieci, które nie ukończyły 14 roku życia. Ale za zgodą rodziców dzieci w wieku od 13 do 14 lat mogą przez dwie godziny wykonywać lekkie prace ( np. roznoszenie gazet czy reklamówek). Uczniowie , którzy ukończyli 15 rok życia, mogą w ciągu czterech tygodni pracować dziennie 8 godz. i w…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Odzież robocza

W jaki sposób rozliczyć koszty prania odzieży roboczej w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2015 rok? Koszty prania odzieży roboczej można ująć jako Werbungskosten w rocznym rozliczeniu podatkowym. Do odzieży roboczej zaliczamy: — Schutzkleidung (odzież ochronna), — Zunftkleidung (odzież cechowa), — Dienstkleidung (odzież służbowa), — Bühnenkleidung (odzież sceniczna), — Uniformen (mundury), — Amtstrachten (odzież urzędowa). Koszty…
Czytaj więcej...

Odzyskiwanie bankowych oszczędności pozostawionych przez zmarłych krewnych.

Ważna informacja dla osób starających się o informacje o kontach zmarłych osób! Dotychczas odzyskiwanie bankowych oszczędności pozostawionych przez zmarłych krewnych było często dla spadkobierców zadaniem ponad siły. Od lipca wiele ulega zmianie. Najważniejsza zmiana polega na tym, że od lipca oszczędności pozostawione przez zmarłego będzie łatwiej odnaleźć. Zacznie bowiem działać: centralna informacja o martwych kontach.…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Bauabzugsteuer

Proszę poinformować mnie, co to jest Bauabzugsteuer. Prowadzę jednoosobową firmę od niedawna w Niemczech i nie bardzo orientuję się w tutejszych przepisach. Bauabzugsteuer został wprowadzony od 01.01.2002 roku. Dotyczy on odbiorców usług budowlanych. Zostali oni zobowiązani do odprowadzenia 15% kwoty rachunku brutto plus Umsatzsteuer do urzędu finansowego do którego należy wykonawca danej usługi. Podatek ten…
Czytaj więcej...

Skutki zaniedbania zaprzeczenia ojcostwa przez męża matki.

Zarówno niemiecki Kodeks cywilny (§ 1592 BGB) jak i Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 62 K.R.O.) zawierają ustawowe domniemania, że dziecko urodzone w czasie trwania małżeństwa pochodzi od męża matki. Jeżeli na podstawie konkretnych okoliczności istnieją wątpliwości, czy stan prawny odpowiada rzeczywistości, to mąż uprawniony jest w terminie dwóch lat do podważenia pochodzenia dziecka z…
Czytaj więcej...

Problemy z zachowkiem przy doliczaniu darowizny

Na podstawie § 2325 ust. 3 niem. Kodeksu cywilnego darowizny dokonane dziesięć lat przed śmiercią spadkodawcy nie są doliczane do spadku. Darowizny dokonane w ciągu roku przed śmiercią spadkodawcy są doliczane w całości. Wcześniejsze darowizny są doliczanew wysokości pomniejszonej o 1/10 za każdy rok. Ale uwaga, ten termin dziesięcioletni czy sukcesywne zmniejszanie się doliczania nie…
Czytaj więcej...

Czy sporządzając testament, mogę wydziedziczyć córkę-alkoholiczkę?

Moja córka jest alkoholiczką. Czy sporządzając testament, mogę zaznaczyć, że jeżeli nie zacznie się leczyć, to zostanie wydziedziczona? Generalna zasada! Nie można nikogo wydziedziczyć: — pod warunkiem, lub — z zastrzeżeniem terminu. Szczególnie wtedy, gdy tego typu rozwiązanie miałoby charakter kary. W związku z tym nie można w testamencie, w ramach postanowień dotyczących wydziedziczenia, przewidzieć…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH

Czy to prawda, że firmy swoje muszą wysyłać meldunki finansowe do Finanzamtu drogą elektroniczną? Tak, i to już od 2013 roku: — Unternehmer (firmy) oraz — Arbeitgeber (pracodawcy) potrzebują do zameldowania: — Umsatzsteuer — Voranmeldungen (złożenia miesięcznego lub kwartalnego sprawozdania o poborze podatku VAT), — Lohnsteueranmeldungen (zameldowania podatków pracowniczych) specjalny certyfikat. Również jeżeli ktoś wysyła…
Czytaj więcej...

Mój mąż nie płaci mi regularnie alimentów na syna.

Mój mąż nie płaci mi regularnie alimentów na syna. Czy wobec tego w miesiącach, gdy nie płaci mogę utrudnić mu kontakt z synem? Problem poruszony przez czytelniczkę pojawia się często w stosunkach byłych małżonków, gdyż duży procent rodziców rozumuje tak jak czytelniczka. Wydaje im się, że jeżeli ojciec nie zapłacił w terminie alimentów, to mogą…
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie co oznacza termin odrzucenie spadku?

Proszę poinformować mnie co oznacza termin odrzucenie spadku? Odrzucenie spadku jest to czynność prawna polegająca na oświadczeniu spadkobiercy o odrzuceniu praw i obowiązków wchodzących w skład spadku przed: — sądem, — notariuszem. Uwaga! Odrzucenia spadku można dokonać wyłącznie po śmierci spadkodawcy. Dlatego nie należy mylić odrzucenia spadku  z zrzeczeniem się dziedziczenia. Odrzucić spadek może zarówno:…
Czytaj więcej...

Czy stan licznika wpływa na wysokość ubezpieczenia samochodu?

Podałem przy zawarciu umowy ubezpieczenia samochodowego, że jeżdżę sam. Co się stanie, jak zapomnę o tym i pożyczę auto koledze? W ubezpieczeniu pojazdów na składkę mają wpływ nie tylko zniżki czyli procenty.Kto będzie autem jeździł, ile się będzie robić przebiegu w roku, czy auto jest garażowane, to dodatkowe aspekty mające decydujący wpływ na wysokość składki.…
Czytaj więcej...

Riester-Rente

Głośno ostatnio w mediach o Riester-Rente.Czy te dotacje naprawdę się opłacają? W bankach procenty są bliskie zera a Riester-Rente w najgorszym przypadku daje około 20% zysku. Mimo to istnieje sporo sceptyków, którzy wszędzie znajdą jakieś brudy. Oto niektóre plotki na temat Riester-Rente: — Wypłata na końcu umowy jest możliwa tylko w formie emerytury dożywotniej?  Nieprawda,…
Czytaj więcej...

Czy wypowiedzenie umowy o pracę musi zawierać uzasadnienie?

Nie.  Nawet wypowiedzenie w trybie natychmiastowym (tzw. fristlose Küdnigung) nie musi zawierać uzasadnienia. Wprawdzie pracownik może  domagać się na podstawie § 626 ust. 2BGB (niem. Kodeks cywilny) uzasadnienia wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, ale brak tego uzasadnienia nie skutkuje bezskuteczności wypowiedzenia. Dopiero później,w ramach procesu przed sądem pracy, pracodawca musi uzasadnić wypowiedzenie. Polskie prawo pracy nie…
Czytaj więcej...

Zmiana umowy o pracę – Änderungskündigung

Zmiana umowy o pracę (Änderungskündigung). Zmiana poszczególnych warunków umowy o pracę może nastąpić przez porozumienie stron albo przez wypowiedzenie pracodawcy. Pracodawca nie jest uprawniony do jednostronnej zmiany umowy o pracę. Pracodawca nie może, inaczej jak w Polsce, wypowiedzieć tylko poszczególnych warunków umowy  opracę, jak np.wysokość wynagrodzenia, miejsce pracy itd. Jeżeli pracodawca chce zmienić poszczególne warunki…
Czytaj więcej...

Czy wynajemca ma wydać zakaz wstępu do mieszkania ?

Nie. Po wynajęciu mieszkania wynajemca przenosi swoje prawo gospodarza domu ( tzw. Hausrecht) na lokatora. Lokator jest uprawniony wydać zakaz wstępu do mieszkania ( tzw. Hausverbot). Wynajemca nie jest uprawniony bez zgody lokatora wejść do jego mieszkania. Jeżeli wynajemca wejdzie bez zgody lokatora do mieszkania, to jest to czynem karalnym, co może prowadzić do skazania…
Czytaj więcej...

Czy wypowiedzenie umowy o pracę musi zawierać uzasadnienie ?

Nie. Nawet wypowiedzenie w trybie natychmiastowym ( tzw. fristlose Küdnigung) nie musi zawierać uzasadnione. Wprawdzie pracownik może domagać się na podstawie §  626 ust. 2 BGB ( niem. Kodeks cywilny) uzasadnienia wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. Ale brak tego uzasadnienia nie skutkuje bezskuteczności wypowiedzenia. Dopiero później w ramach procesu przed sądem pracy pracodawca musi uzasadnić wypowiedzenie.…
Czytaj więcej...

Prawo lokatorów – Kto pokrywa koszty małych napraw w mieszkaniu ?

Na wynajemcy ciąży obowiązek utrzymania mieszkania w stanie przydatnym do umówionego użytku przez czas trwania stosunku najmu. Obowiązek ten wynika z § 535 BGB (niem. Kodeks cywilny. Podobnie reguluje ten obowiązek art. 662 § 1 polskiego Kodeksu cywilnego). Jeżeli podczas trwania stosunku najmu powstaną małe szkody czy wady, to do ich napraw zobowiązany jest wynajemca.…
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie, jakie zasady określają pracę w nadgodzinach?

W naszym zakładzie często dochodzi do sporów o zapłatę przepracowanych nadgodzin. Proszę poinformować mnie, jakie zasady określają pracę w nadgodzinach? Generalna zasada! Każdy zakład pracy powinien starannie notować każde przepracowane nadgodziny. Powinno to odbywać się przez tzw. Arbeitszeitkonten. Jednakże jeżeli dojdzie do sporu o ilość przepracowanych nadgodzin, pracownik powinien udowodnić, że taką ilość nadgodzin rzeczywiście przepracował. Ale uwaga! Jako dowód nie…
Czytaj więcej...

Czy pomoc drogowa zapłaci za holowanie auta z Polski do Niemiec?

Czy pomoc drogowa, którą zapewnia mi ubezpieczenie mojego auta, zapłaci za holowanie auta z Polski do Niemiec? Wszystkie standardowe ubezpieczenia Assistance (czyli Schutzbrief) płacą za holowanie tylko do kwoty 150 lub 200€. Oznacza to odległość nie większą jak 50 km. Chcąc zapewnić sobie sprowadzenie pojazdu z dowolnej odległości w obrębie Europy trzeba wykupić osobno pakiet rozszerzony ADAC PLUS. Kosztuje…
Czytaj więcej...

Za dwa miesiące wychodzę za mąż. Jakie grupy podatkowe mamy wybrać ?

Małżeństwo ma prawo wyboru miedzy grupami podatkowymi (tzw. Lohnsteuerklassen) IV/IV albo III/V. Jeżeli małżonkowie nie dokonają wyboru, to przydzielani są do grup podatkowych IV/IV. Wybór grupy podatkowej musi być dokładnie rozważony, w szczególności jeżeli jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek. Grupy podatkowe mają znaczenie tylko dla zatrudnionych pracowników. Małżonek prowadzący działalność gospodarczą…
Czytaj więcej...

Samochód przy rozłące małżonków

Samochód, niezależnie od tego, kto wpisany jest do jego dokumentów, jest często tzw. Familienauto i należy prawnie do sprzętu domowego. Ma to miejsce wtedy, gdy samochód używany jest przez obydwojga małżonków, a także w celu wspólnych zakupów itd.Wyższy Sąd Krajowy ( Oberlandesgericht Stuttgart, Az.: 16 UF 195/15) rozpatrywał następujący przypadek: Po prawie dwudziestu latach małżeństwa…
Czytaj więcej...

Wypowiedzenie stosunku pracy podczas choroby pracownika – Küdigungsschutzgesetz

Wypowiedzenie stosunku pracy podczas choroby pracownika. Z reguły pracodawca jest uprawniony do wymówienia stosunku pracy, jeżeli pracownik z powodu częstych krótkich chorób w okresie ostatnich trzech lat nie pracował więcej jak 20% swojego czasu pracy. Przy długotrwałych chorobach wymagana jest nieobecność pracownika przez 24 miesiące w okresie ostatnich trzech lat. Ale to jest tylko orientacyjna…
Czytaj więcej...

Problemy z rachunkami budowlańców

Problemy z rachunkami budowlańców. Chodzi tutaj o problem wystawienia prawidłowego rachunku za roboty budowlane dla zleceniodawcy. Prawidłowy rachunek (tzw. prüfbare Rechnung) ma duże znaczenie. Rozróżniamy umowy budowlane zawarte na podstawie VOB/B i umowy budowlane sporządzane na podstawie przepisów niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB). Prawidłowe sporządzenie rachunku na podstawie VOB/B jest warunkiem wymagalności wynagrodzenia. Zleceniodawca może zatem…
Czytaj więcej...

Ubezpieczenie na życie

Minęło sporo czasu od mojego przyjazdu do Niemiec. Widać to po dorosłych dzieciach i po ubezpieczeniu na życie, które mi wypłacą niebawem. Nie chce rozdać tej gotówki rodzinie i wolałbym ją wpłacićna książeczkę. Gdzie można znaleźć jakiekolwiek oprocentowanie? Złote lata, w których dostawało się w banku 5, 6, a nawet więcej procent dawno przeminęły. Aktualnie…
Czytaj więcej...

MPU – Test

Proszę poinformować mnie, na czym polega MPU Test! Czy od negatywnego wyniku MPU można się odwołać? Medizinisch-PsychologischeUntersuchung,w skrócie MPU lub Idiotentest… czytaj dalej w... Info & Tips
Czytaj więcej...

Alimenty

Ojciec przez 16 lat uchylał się od płacenia alimentów i nie utrzymywał z nami kontaktu. Teraz odezwał się do nas z żądaniem pomocy finansowej. Jest chory, nie ma też renty inwalidzkiej. Grozi, że jeżeli nie otrzyma pomocy od nas, to będzie skarżył nas w sądzie o alimenty. Słyszałem, że w razie  pozbawienia ojca praw rodzicielskich…
Czytaj więcej...

Rozwod – co dalej?

Przez wiele lat mieliśmy z mężem wspólne konto w banku, na które wpływały nasze dochody. Ponieważ od pewnego czasu nasze stosunki wyraźnie się pogorszyły, postanowiłam się wyprowadzić. Ostatnio stwierdziłam, że mąż opróżnił nasze wspólne konto. Co w tej sytuacji mam zrobić? (więcej…)
Czytaj więcej...

Kindergeld v. wyrok TS Unii Europejskiej

- Kindergeld a nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ostatnim czasie Familienkassen odrzucają wnioski o zasiłek na dzieci (Kindergeld) powołując się na § 64 ustawę o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz). (więcej…)
Czytaj więcej...

Wydziedziczenie vs zachowek

Proszę poinformować mnie, na czym polega wydziedziczenie. Wydziedziczenie nie polega na pominięciu w testamencie spadkobiercy, ale jest to pozbawienie osoby najbliższej: - małżonka, - dziecka prawa do zachowku. (więcej…)
Czytaj więcej...