Kategoria: Porady prawne

Wypadek podczas jazdy próbnej. Kto odpowiada za szkody?

Osoba zainteresowana kupnem samochodu opowiada za wszystkie szkody powstałe w związku z jazdą próbną, jeżeli wypadek spowodowany był przez rażące niedbalstwo (tzw. grobe Fährlassigkeit). Jeżeli samochód sprzedaje handlarz, to osoba zainteresowana kupnem nie odpowiada za lekką nieumyślność (leichte Fährlassigkeit). Uważa się wtedy zwyczajowo, że odpowiedzialność cywilna kierowcy jest wykluczona. W innych przypadkach, a więc przy…
Czytaj więcej...

Problemy z umową na czas określony

Umowy na czas określony bez uzasadnionego powodu (tzw. sachlicher Grund) mogą być zawierane najwyżej na okres dwóch lat. W tym czasokresie mogą one być trzy razy przedłużane. Ale np. umowa o pracę zawarta 1 stycznia na jeden rok może być przedłużona tylko podczas jej ważności, a więc najpóźniej 31 grudnia danego roku. Przedłużenie umowy w…
Czytaj więcej...

Testament życia (Patientenverfügung)

Nowe orzeczenie Trybunału Związkowego (Bundesgerichtshof, Az.: XII ZB 61/16) może prowadzić do nieważności sporządzonych testamentów życia ( tzw. Patientenverfügung). W rozpatrywanym przez sąd przypadku matka zarządziła, że w przypadku nieuleczalnej choroby nie chce żadnych środków przedłużających życie, jeżeli nie będą one prowadziły do poprawy zdrowia. Sąd uznał to formułowanie za mało konkretne i za tym…
Czytaj więcej...

Jak odmówić płacenia wyższych kosztów zarządu nieruchomością

Wykupiłem mieszkanie mojej matki, które zajmowane było na podstawie decyzji administracyjnej. W budynku istnieje wspólnota mieszkaniowa. Po wykupie okazało się, że koszty zarządu nieruchomością są wyższe, niż dotychczasowy czynsz płacony za to mieszkanie. Czy mogę odmówić płacenia wyższych kosztów zarządu nieruchomością? Niestety, nie może pan odmówić. Właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej ma obowiązek uiszczać zaliczki…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – wypowiedzenie umowy

Prowadzę małą firmę w Polsce, ale działam też na terenie Niemiec. Często podpisuję z klientami umowy zlecenia. Nieraz zdarzają się sytuacje, że zleceniodawcy po jakimś czasie wypowiadają zawarte ze mną umowy. Jest ta dla mnie sytuacja nader kłopotliwa. Proszę poinformować mnie, czy mogę wprowadzić do umowy zlecenia zapis przewidujący zrzeczenie się przez zleceniodawcę prawa do…
Czytaj więcej...

Planowana zmiana ustawy o oświadczeniach dla dzieci (Unterhaltsvorschussgesetz)

Jedno z rodziców samotnie wychowujące dziecko otrzymywało dotychczas, jeżeli drugi rodzic nie płacił alimentów, tzw. Unterhaltsvorschuss. To świadczenie przysługiwało dziecku tylko do 12 roku życia i maksymalnie na okres 72 miesięcy. Od 1 stycznia 2017 r. dzieci mają otrzymać te świadczenia do ukończenia 18 roku życia. Dzieci do ukończenia 5 roku życia otrzymają miesięcznie 145,-EUR,…
Czytaj więcej...

Nowa Düsseldorfer Tabelle

W dzisiejszym numerze chcielibyśmy przedstawić czytelnikom aktualną Düsseldorfer Tabelle, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Jak wiemy, Düsseldorfer Tabelle stanowi punkt orientacyjny dla sądów orzekających o wysokości alimentów. Podstawą do wyliczenia alimentów jest: — zarobek zobowiązanego do płacenia alimentów netto, — wiek dziecka.                                                                            Alimenty                …
Czytaj więcej...

Nieprawidłowe obliczenie kosztów ubocznych mieszkania (Nebenkosten albo Betriebskosten).

Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: VIII ZR 184/12) rozpatrywał następujący przypadek: Lokator otrzymał od wynajemcy tzw. Betriebskostenabrechnung, na podstawie którego miał dopłacić około 90 euro. Lokator sprawdził obliczenie i stwierdził, że jest ono nieprawidłowe. Jego przepłacenie wynosiło za poprzedni rok około 400 euro. Co robi lokator? Lokator zalicza swoje przepłacenie z czynszem za mieszkanie i zmniejsza…
Czytaj więcej...

Zakaz potrącenia z alimentami także w stosunku do Jobcenter.

Potrącenie wzajemnych wierzytelności jest prawnie dopuszczalne. Nie dotyczy to jednak długów alimentacyjnych. Oznacza to, że dłużnik alimentacyjny nie może swojej wierzytelności potrącić z długów alimentacyjnych. O co tutaj chodzi? Osoba uprawniona do alimentów nie może być przez potrącenie pozbawiona środków do życia. W rozpatrywanym przez Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: XII ZB 192/11) ojciec dziecka pozamałżeńskiego…
Czytaj więcej...

Obrona przed wypłatą zachowku?

Proszę poinformować mnie, czy istnieje możliwość obrony przed wypłatą zachowku? Aby móc bronic sie przed wypłatą zachowku osobom, wystepującym z takim roszczeniem należy sprawdzić, czy: — z roszczeniem występuje osoba uprawniona, — roszczenie nie przedawniło się (uprawniony ma na to 5 lat, licząc od ogłoszenia testamentu), — osoba występujaca z roszczeniem nie otrzymała od spadkodawcy…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Ważna informacja dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.

Jak co roku, z końcem 2016 roku wchodzi w życie termin przedawnienia wystawionych w 2013 roku rachunków. Warunek! Dla tej grupy rachunków wchodzi w życie tzw. 3-letnie regularne przedawnienie (drei jahrige regelmasige Verjahrungsfrist). Przykład: dla rachunku wystawionego w czerwcu 2013 roku okres przedawnienia rozpoczyna się 31 grudnia 2013 roku. 3 lata później, a wiec 31…
Czytaj więcej...

Zawarłam z pracodawcą umowę rozwiązującą umowę o pracę. Parę dni po tym dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Czy mogę wycofać się z tej umowy ?

Niestety nie. Związkowy Sąd Pracy uznał, że nawet w przypadku ciąży, która stwierdzona została dopiero po zawarciu umowy rozwiązującej (tzw. Aufhebungsvertrag), nie upoważnia do podważania ważności zawartej umowy. Jedną z niekorzyści z punktu widzenia pracownika zawarcia umowy rozwiązującej, jest m.in. wykluczenie ochrony kobiet ciężarnych i pracowników ciężko upośledzonych. Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D., 64347…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – informacja dla sklepów i firm prowadzących sprzedaż gotówkową!

01 stycznia 2017 roku kończy się okres przejściowy dla firm używających elektronicznych kas fiskalnych (elektronische Kassensysteme). Najpóźniej 01 stycznia 2017 roku kasy te muszą między innymi zapewniać, że obrót (Umsatz) zostanie przez nią zapamiętany przez 10 lat. Wszystkie: — Einzelbewegungen (pojedyncze operacje), — Kassenbons (kwity kasowe), muszą zostać w formie digitalnej przechowane oraz musi być…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Pokwitowanie za usługi

Zdarza mi się wykonywać doraźnie małe usługi, za które biorę niewielkie sumy pieniędzy. Prawie zawsze klient chce na nie pokwitowanie. Porosiłbym o wyjaśnienie, jak prawidłowo wystawiać takie pokwitowania? Pamiętajmy! Na potwierdzenie otrzymania niewielkich sum można wystawić tzw. Quitung czyli pokwitowanie. Finanzamt uznaje bez problemu prawidłowo wystawione Quitungen do ogólnej sumy wynoszącej 150 euro brutto. Uznane…
Czytaj więcej...

Testament życia

Testament życia  - Patientenverfügung Nowe orzeczenie Trybunału Związkowego (Bundesgerichtshof, Az.: XII ZB 61/16) może prowadzić do nieważności sporządzonych testamentów życia (tzw. Patientenverfügung). W rozpatrywanym przez sąd przypadku matka zarządziła, że w przypadku nieuleczalnej choroby nie chce żadnych środków przedłużających życie, jeżeli nie będą one prowadziły do poprawy zdrowia. Sąd uznał to formułowanie za mało konkretne,…
Czytaj więcej...

VERSICHERUNGSFACHMANN RADZI – Udział własny w Rechtsschutz

Czy udział własny w Rechtsschutz ma jakiś sens? Można w ten sposób zaoszczędzić trochę składki? Wszystko zależy od tego, czy ma się „pociąg” do dochodzenia swojej racji i jak często. Ktoś, kto raz na 5 lat korzysta z pomocy adwokata, z pewnością zaoszczędzi trochę składki i nie zbiednieje, jak zapłaci jednorazowo 150 euro udziału własnego.…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Gewerbesteuererklärung

Prowadzę małą firmę budowlaną. Sam zrobiłem rozliczenie podatkowe za 2015 rok. Teraz Finanzamt żąda ode mnie złożenia Gewerbesteuererklärung, choć wiele nie zarobiłem. Proszę poinformować mnie, kto i kiedy musi złożyć Gewerbesteuererklärung? Generalna zasada! Gewerbesteuererklärung składa osoba posiadająca Gewerbebetrieb i osiągająca z niego dochody. Dotyczy to w szczególności: — Handwerksbetriebe (firmy rzemieślnicze), — Fertigungsbetriebe (firmy produkcyjne),…
Czytaj więcej...

Umowa na czas określony

■ Podnajem mieszkania. Podnajem mieszkania wymaga zgody wynajemcy... czytaj wiecej w Info & Tips wydanie nr.: 47/2016 ■ Od kogo mogę żądać zwrotu kaucji za mieszkanie? Nasze wynajęte prze 10 laty mieszkanie po jego sprzedaży ma nowego właściciela. Teraz wyprowadzamy się do nowego mieszkania. Kto musi nam zwrócić kaucję? czytaj wiecej w Info & Tips…
Czytaj więcej...

Umowy o pracę na czas określony

§ 14 ust. 2 ustawy o pracy w niepełnym wymiarze godzin i o umowach o pracę na czas określony (Teilzeit- und Befristunggesetz, skrót TZBfG) przewiduje, że umowy o pracę na czas określony bez rzeczowego powodu (tzw. Sachgrund) mogą być zawarte najwyżej na okres dwóch lat i w tym czasokresie mogą być tylko trzy razy przedłużane.…
Czytaj więcej...

Pozew o rozwód w Polsce

Moja żona złożyła pozew o rozwód w Polsce. Czy to prawda, że jeżeli sąd w wyroku rozwodowym orzeknie, że jestem wyłącznie winny rozkładu pożycia, moja była żona będzie mogła domagać się ode mnie alimentów? Zgodnie z przepisami alimentów można żądać: — już w trakcie sprawy rozwodowej lub — w odrębnym postępowaniu sądowym. Kto komu ma…
Czytaj więcej...

Ważna wiadomość dla osób płacących alimenty na dzieci!

Od 01 stycznia 2017 roku ulegnie zmianie wysokość alimentów na dzieci. Oberladesgericht Düsseldorf poinformował, że od 01 stycznia 2017 roku ulega zmianie tzw. Düsseldorfer Tabelle. Tzw. Mindestbedarfsätze (najniższe stawki) zostają z tą datą podwyższone. I tak przykładowo: — najniższa stawka alimentów na dziecko do 5 lat podwyższona zostaje o 7 euro — będzie wynosić 342…
Czytaj więcej...

Najem lokali w celu wykonywania działalności gospodarczej

Na podstawie orzecznictwa Związkowego Trybunału (Bundesgerichtshof)  najemca mieszkania (Mieter) nie jest zobowiązany przy wyprowadzce odnawiać czy remontować mieszkanie, jeżeli ono przy wprowadzaniu się nie było odnowione. Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Celle, Az.: 2 U 45/16) orzekł, że to orzecznictwo ma zastosowanie do najmu lokali w celu wykonywania działalności gospodarczej. Ale Uwaga! Ciężar dowodu, że mieszkanie…
Czytaj więcej...

Pochopne zmniejszenie czynszu za mieszkanie

Ryzyko zmniejszania czynszu za mieszkanie (Mietminderung). Pochopne zmniejszenie czynszu za mieszkanie może prowadzić do bezterminowego wymówienia stosunku najmu mieszkania. Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: VIII ZR 138/07) rozpatrywał następujący przypadek: strony umowy najmu mieszkania kłócą sie, która z nich jest odpowiedzialna za pleśń i grzyb w mieszkaniu. Jest to niejako klasyczny przypadek. Lokator powołuje się na…
Czytaj więcej...

Chciałbym zrzec się prawa do dziedziczenia na rzecz syna. Czy jest to możliwe?

Generalna zasada! Spadkobierca nie może zrzec się spadku na rzecz innej, wskazanej przez niego osoby. Jeśeli chce przekazać majątek innej osobie, powinien: — przyjąć spadek a następnie — przekazać go wybranej osobie w drodze darowizny. Uwaga! Przepisy dopuszczają możliwość zrzeczenia się dziedziczenia jedynie w drodze umowy notarialnej zawartej z przyszłzm spadkodawcą. Umowa taka powinna być…
Czytaj więcej...

Czy zwroty podatkowe będą mi zaliczone na Hartz IV ?

Niestety tak. Zwroty podatkowe (tzw. Steuerertattungen) są traktowane przez Jobcenter jako dochód. Potwierdził to Związkowy Sąd Socjalny (Bundessozialgericht, Az.: B 4 AS 49/08) i nawet Związkowy Sąd Konstytucyjny. Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim; Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Odzież robocza

Prosiłbym o informację, co można zaliczyć do odzieży roboczej? Czytelnikowi chodzi zapewne o możliwość rozliczenia kosztów zakupu odzieży roboczej (Berufskleidung). Pojęcie to jest dosyć wąskie. Jako odzież roboczą według Finanzamzu rozumiemy jedynie odzież, którą można nosić tylko przy wykonywaniu danej pracy. Jakakolwiek możliwość używania jej w celach prywatnych wyklucza możliwość rozliczenia jej kosztów. W przypadku…
Czytaj więcej...

Przydzielenie mieszkania rodzinnego podczas rozłąki małżonków

Problem ten powstaje, jeżeli każdy z rozchodzących się małżonków chce pozostać w dotychczasowym mieszkaniu. Nie używamy pojęcia „separacja”, ponieważ pojęcie „separacja” ma zupełnie inne znaczenie w polskim prawie rodzinnym. Z reguły żaden z małżonków nie może żądać od drugiego opuszczenia mieszkania, chociaż wspólne używanie mieszkania może być uciążliwe. Tylko w wyjątkowych przypadkach prawo niemieckie przewiduje…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Mikrokredyty

Mikrokredyty — kredyty dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarcząw Niemczech—powtórzenie najważniejszych informacji. Mikrokredyty są przeznaczone dla: — przedsiębiorstw, — osób wykonywujących wolny zawód, — osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, — osób rozpoczynających samodzielną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy ubiegający się o mikrokredyt po raz pierwszy mogą wnioskować o kwotę: od 1000 euro do 10.000 euro Wprzypadku rat…
Czytaj więcej...

Skutki niepłacenia czynszu za mieszkanie

Jeżeli lokator nie zapłaci czynszu za mieszkanie i znajduje się już miesiąc w zwłoce z zapłatą, to wynajemca jest uprawniony do wypowiedzenia stosunku najmu w przewidzianych ustawowo terminach, najczęściej w terminie trzymiesięcznym. Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym jest uzasadnione, jeżeli lokator nie zapłaci kolejnych czynszów (np. za sierpień i wrzesień) mieszkanie w pełnej wysokości i zaległość…
Czytaj więcej...

Odpowiedzialność cywilna pracownika

W rozpatrywanym przez Związkowy Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht, Az.:8 AZR 418/09) sprzątaczka zarabiająca 320,- EUR miesięcznie brutto spowodowała w sposób rażąco niedbały w gabinecie lekarskim szkodę  wysokości 30000,- €. Związkowy Sąd Pracy skazał pracownicę na zapłacenie odszykowania w wys. 3840,- EUR. Związkowy Sąd Pracy potwierdził ten wyrok. Wysokość odszkodowania ograniczona została do wysokości rocznego zarobku pracownicy.…
Czytaj więcej...

Spadek przy zgonie małżonka podczas rozwodu

Na podstawie § 1933 BGB ( niem. Kodeks cywilny) wyłączony jest od dziedziczenia małżonek, jeżeli w chwili śmierci drugiego małżonka spełniony były warunki do przeprowadzenia postępowania rozwodowego i spadkodawca, a więc zmarły małżonek złożył pozew o rozwód albo oświadczył swoją zgodę pozew rozwodowy żony. W rozpatrywanym przez sąd (Oberlandesgericht Rostock, Az.: 3 W 104/09) mąż…
Czytaj więcej...

Wypowiedzenie umowy o pracę podczas okresu próbnego

622 ust. 3 BGB ( niem. Kodeks cywilny) przewiduje, że w okresie próbnym, który nie może przekraczać 6 miesięcy, umowa o pracę może być wypowiedziana w terminie dwutygodniowym. Tylko układy zbiorowe pracy mogą zawierać odmienne regulacje i to nawet na niekorzyść pracownika. Krajowy Sąd Pracy ( Landesarbeitsgericht Hamm, Az.: 1 Sa 1666/14) orzekł, że skrócenie…
Czytaj więcej...

Wykonywanie dodatkowej pracy (tzw. Nebenjob )

Każdy ma prawo do wykonywania dodatkowej pracy. Pracownik nie jest zobowiązany poinformować o tym pracodawcy. Obowiązek poinformowania pracodawcy istnieje tylko wtedy, jeżeli przewiduje to umowa o pracę. Umowy o pracę zawierają często klauzulę, która przewiduje, że  pracodawca musi wyrazić zgodę nawet jeszcze przed podjęciem dodatkowej pracy. W regule pracodawca nie może zabronić pracownikowi wykonywania dodatkowej…
Czytaj więcej...

Czy poza alimentami muszę płacić opłaty za przedszkole i ubezpieczenie chorobowe ?

To zależy od wysokości zarobków. Kwota  w wys. 1080,00 EUR musi zawsze pozostać dla pracującego dłużnika alimentacyjnego (tzw. Selbstbehalt).  Opłaty za przedszkole nie są ujęte w stawkach Düsseldorfer Tabelle.  Powoduje to, że opłaty te (jako tzw. Mehrbedarf) ponosi dłużnik alimentacyjny, ale opłaty te są rozdzielane między rodzicami w stosunku do ich dochodów. Od tych opłat…
Czytaj więcej...

Zaświadczenie o niekaralności (Führungszeugnis)

Zaświadczenie o niekaralności wydaje w Bundeszentralregister (odpowiednik Krajowego Rejestru Karnego w Polsce). Wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności składa się w urzędzie meldunkowym (Einwohnermeldeamt) miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Obywatelom innych państw Unii, którzy mieszkają w Niemczech może być też wystawiony europejskie zaświadczenie o niekaralności (Europäisches Führungszeugnis), który zawiera dane z niemieckiego rejestru i także z polskiego…
Czytaj więcej...

Prawne podstawy pracy uczniów podczas wakacji.

Niedozwolona jest w zasadzie praca dzieci, które nie ukończyły 14 roku życia. Ale za zgodą rodziców dzieci w wieku od 13 do 14 lat mogą przez dwie godziny wykonywać lekkie prace ( np. roznoszenie gazet czy reklamówek). Uczniowie , którzy ukończyli 15 rok życia, mogą w ciągu czterech tygodni pracować dziennie 8 godz. i w…
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie czy wolno mi zamontować kamerę na moim domu?

Ostatnio otrzymujemy zapytania związane z zastosowaniem kamer do ochrony domu. W dzisiejszym numerze odpowiemy na niektórez nich.★ Proszę poinformować mnie czy wolno mi zamontować kamerę namoim domu? Tak. Dozwolone jest monitorowanie: — własnej nieruchomości, — własnego domku jednorodzinnego. Służyć to powinno do odstraszenia: — potencjalnych złodziei lub — np. malujących graffiti na murach oraz do…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Odzież robocza

W jaki sposób rozliczyć koszty prania odzieży roboczej w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2015 rok? Koszty prania odzieży roboczej można ująć jako Werbungskosten w rocznym rozliczeniu podatkowym. Do odzieży roboczej zaliczamy: — Schutzkleidung (odzież ochronna), — Zunftkleidung (odzież cechowa), — Dienstkleidung (odzież służbowa), — Bühnenkleidung (odzież sceniczna), — Uniformen (mundury), — Amtstrachten (odzież urzędowa). Koszty…
Czytaj więcej...

Odzyskiwanie bankowych oszczędności pozostawionych przez zmarłych krewnych.

Ważna informacja dla osób starających się o informacje o kontach zmarłych osób! Dotychczas odzyskiwanie bankowych oszczędności pozostawionych przez zmarłych krewnych było często dla spadkobierców zadaniem ponad siły. Od lipca wiele ulega zmianie. Najważniejsza zmiana polega na tym, że od lipca oszczędności pozostawione przez zmarłego będzie łatwiej odnaleźć. Zacznie bowiem działać: centralna informacja o martwych kontach.…
Czytaj więcej...