Kategoria: Porady prawne

„Własne” potrzeby wynajemcy mieszkania jako powód wypowiedzenia

Związkowy Trybunał (Bundesgerichtshof, Az.: VIII ZR 44/16) rozstrzygał następujący przypadek: Właściciel mieszkania wymówił umowę najmu uzasadniając to tym, że mieszkanie to jest potrzebne dla dozorcy... Czytaj więcej w Info & Tips wydanie nr.: 22/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7,Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel.…
Czytaj więcej...

Praca na czarno bez skutków prawnych

Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: VII ZR 197/16) potwierdził w nowym wyroku dotychczasowe o rzecznictwo, że umowy o dzieło (Werkvertrag),.. Czytaj więcej w Info & Tips wydanie nr.: 22/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax…
Czytaj więcej...

Odszkodowanie w wys. 40,00 euro za niepunktualne wypłaty wynagrodzenia za pracę

W normalnych warunkach pracownik miał tylko możliwość żądania ustawowych odsetek (5%) od pracodawcy w przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzenia. Sytuacja ta zmieniła się od lipca 2016... Czytaj więcej w Info & Tips wydanie nr.: 22/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.,64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7,Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19.Tel. 06155/2028…
Czytaj więcej...

Mam problem z bratem w kwestii opieki nad matką

Mam problem z bratem w kwestii opieki nad matką. Za jego namową matka poinformowała mnie, że chce wystąpić o alimenty ode mnie. Jak prawnie wygląda ta sprawa? Generalna zasada! Rodzice mają prawo zażądać alimentów od dzieci. Reguluje to §§1601 i następne BGB. Jednakże uwaga! ...    czytaj wiecej  Info & Tips Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr…
Czytaj więcej...

Czy można założyć ubezpieczenie adwokackie i skorzystać z pomocy prawnej?

Otrzymałem dopłatę do ogrzewania za poprzedni rok. Czy można założyć ubezpieczenie adwokackie i skorzystać w tej sprawie z pomocy prawnej? W ubezpieczeniu Rechtsschutz-Versicherung obowiązują 3 miesiące karencji (Wartezeit). Nawet jeżeli nie podjęło się jeszcze żadnych kroków prawnych, to na zawarcie ubezpieczenia jest niestety zbyt późno...czytaj wiecej  Info & Tips Bogdan Skaba Versicherungsfachmann (IHK), Beate Skaba…
Czytaj więcej...

Upomnienie pracownika – Abmahnung

Pracownik może być upomniany przez pracodawcę, jeżeli narusza on swoje obowiązki, które wynikają z ustawy albo z umowy o pracę. Chodzi tutaj o takie naruszenia jak niewłaściwe wykonywanie pracy, spóźnienia, naruszenia zakazu alkoholu itd. Upomnienie ma w prawie pracy bardzo duże znaczenie. Wymówienie stosunku pracy bez uprzedniego upomnienia jest prawnie możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach.…
Czytaj więcej...

Likwidacja szkody powypadkowej przy szkodzie całkowitej

Przez szkodę całkowitą ( tzw. Totalschaden) rozumie się przypadki, w których koszty fachowej naprawy przekraczają wartość samochodu tzw. Wiederbeschaffungswert. Co to jest „Wiedebeschaffungswert” ? Przez to pojęcie rozumie się cenę, jaką poszkodowany musiałby zapłacić za swój samochód przed wypadkiem. Szkoda całkowita nie oznacza, że poszkodowany nie ma prawa do naprawy samochodu. Trybunał związkowy ( Bundesgerichtshof,…
Czytaj więcej...

Berufskleidung – w jaki sposób mogę rozliczyć pranie odzieży roboczej w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2016 rok?

Generalna zasada! Pod nazwą odzież robocza— Berufskleidung—rozumie się odzież, której poza pracą nie można nosić. Np: — mundur, — wszelkiego rodzaju fartuchy, — kolorowa typowa odzież robocza używana przez malarzy, budowlańców itd., — koszule, kurtki z naszywkami reklamowymi. Czyszcząc taką odzież, możemy stosowac dwa warianty: czyszczenie (pranie) w pralni — jeżeli odzież czyścimy w pralni,…
Czytaj więcej...

Odebrano mi kiedyś polskie prawo jazdy, ale zrobiłem w międzyczasie niemieckie.

Odebrano mi kiedys polskie prawo jazdy, ale zrobiłem w międzyczasie niemieckie. Czy muszę zaczynać ze zniżkami tak jak początkujący kierowca? Niekoniecznie. Wystarczy dostarczyć do ubezpieczalni kopie starego polskiego prawa jazdy i wtedy można skorzystać z opcji SF1/2 czyli 75%. Warto wiedzieć, że ta możliwość należy się wszystkim, którzy posiadają prawo jazdy od co najmniej 3…
Czytaj więcej...

Zmiana ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Od 1.04.2017 weszła w życie zmiana ustawy o zatrudnianiu pracownikow tymczasowych. Ustawa ta ma przeciwdziałać nadużywaniu pracy tymczasowej (Leiharbeit). Przypominamy, że praca tymczasowa jest wykonywana za pośrednictwem agencji (Leihfirma), ktora zatrudnia pracownika tymczasowego, a następnie kieruje go do pracodawcy użytkownika (Entleiher). Okres pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika nie może przekraczać 18 miesiacy. Wyjątki od…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – jak prawidłowo wystawiać pokwitowania?

Prosiłbym o wyjaśnienie, jak prawidłowo wystawiać pokwitowania? Pamiętajmy! Na potwierdzenie otrzymania niewielkich sum można wystawić tzw. Quitung czyli pokwitowanie. Finanzamt uznaje bez problemu prawidłowo wystawione Quitungen do ogólnej sumy wynoszącej 150 euro brutto. Uznane one zostaną, jeżeli posiadać będą 4 główne cechy. Są to: — nazwisko lub nazwa oraz adres wystawiającego pokwitowanie, — rodzaj wykonanej…
Czytaj więcej...

Czy mam prawo do pracy w niepełnym wymiarze godzin?

Czy mam prawo do pracy w niepełnym wymiarze godzin? To zależy od poszczególnego przypadku. Sprawę tą reguluje ustawa o pracy w niepełnym wymiarze godzin i o umowach pracy na czas określony (Teilzeitund Befristungsgesetz, skrót: TzBfG), która weszła w życie z dniem 1.01.2001 r.. § 8 tej ustawy reguluje, kto ma roszczenie do zmniejszenia czasu pracy.…
Czytaj więcej...

Problemy z przedawnieniem wykroczeń drogowych

Z reguły przedawniają się wykroczenia drogowe po upływie trzech miesięcy od chwili popełnienia wykroczenia. Podstawą prawną jest § 24 ust. 3 niemieckiej ustawy o ruchu drogowym (Straßenverkehrsgesetz, skrót StVG ), ale bieg przedawnienia może być przerwany. Najczęściej otrzymują osoby, które popełniły wykroczenie urzędowy formularz ( tzw. Anhörungsbogen). On ma umożliwić zainteresowanej osobie wypowiedzenie się do…
Czytaj więcej...

Aufenthaltsbestimmungsrecht – Co to jest i co oznacza

Aufenthaltsbestimmungsrecht jest pojęciem spotykanym w prawie rodzinnym oraz przy rozwodach. Aufenthaltsbestimmungsrecht określa odpowiedź na pytanie, gdzie dziecko przebywa. W czasie trwania: — małżeństwa, — separacji, — rozwodu, — po rozwodzie rodzice rozstrzygają razem, gdzie dziecko powinno przebywać. Dzieje się tak dlatego, że oboje rodzice sprawują nad dzieckiem razem prawo opieki. (Sorgerecht), której częścią jest właśnie…
Czytaj więcej...

Jakie dokumenty potrzebuje z Polski, aby mi uznano w Niemczech zniżki?

Jeżdżę już od paru lat na polskich tablicach rejestracyjnych w Niemczech, ale chciałbym w końcu kupić i zarejestrować pojazd na niemieckich numerach. Jakie dokumenty potrzebuje z Polski, aby mi tutaj uznano zniżki? Potrzebne będzie zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego. Nawet jeżeli nie użyje się tej długiej nazwy, tylko wytłumaczy się prostymi słowami, to zaświadczenie się…
Czytaj więcej...

Rozwód rodziców – sąd ustala w jaki sposób mają odbywać się kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem po połowie dla każdego z rodziców. Nowy wyrok Trybunału Związkowego z lutego 2017 (Bundesgerichtshof, Az.: XII ZB 601/15) wywołał dużą sensację. Sąd orzekł, że sąd rodzinny może na wniosek jednego z rodziców i nawet wbrew woli drugiego rodzica zarządzić tzw. paritätisches Wechselmodel. O co tutaj chodzi? W normalnych przypadkach, jeżeli sami rodzice…
Czytaj więcej...

Rozwód małżonków

Proszę poinformować mnie, czy, w okresie separacji można żyć w jednym mieszkaniu? Getrennt leben czyli separacja przewiduje, co prawda tzw. räumliche Trennung (rozdział lokalowy), ale możliwa jest także w obrębie wspólnego mieszkania małżonków. A więc niekoniecznie jeden z małżonków musi wyprowadzać się ze wspólnego mieszkania. Wystarczy, jeżeli mieszkanie to zostanie podzielone między małżonków. Np. sypialnię…
Czytaj więcej...

Jakie zwolnienia podatkowe przysługują mi w związku z wychowywaniem dziecka?

Następujące ulgi przysługują na dziecko: Kindergeld Od 01.01.2017 przysługuje miesięcznie: — na pierwsze i drugie dziecko 192 euro, — na trzecie 198 euro, — od czwartego 223 euro. Dodatkowy Kinderzuschlag dla mało zarabiających (Geringverdiener) wynosi maksymalnie 170 euro miesięcznie. Steuerfreibeträge Kinderfreibetrag wynosi 4608 euro rocznie i jest zależny od pewnego progu dochodu. Finanzamt sprawdza, co…
Czytaj więcej...

Kiedy kończy się obowiązek płacenia alimentów dla żony?

Rozróżnia się obowiązek alimentacyjny podczas rozłąki (tzw. Trennungsunterhalt) i po rozwodzie (tzw. nachehelicher Unterhalt). Uprawniony do alimentów podczas rozłąki nie może nawet prawnie z niego się zrzec. Odpowiednie zrzeczenia nawet w formie notarialnej są prawnie nieważne. Naturalnie osoba uprawnione nie musi dochodzić tych alimentów. Im dłużej trawa rozłąka, tym bardziej zaostrzają się jednak — to…
Czytaj więcej...

Problemy z prywatnym ubezpieczeniem chorobowym

Od 1.01.2009 każdy mieszkaniec musi być ubezpieczony na wypadek choroby. Omawiamy tu tylko prywatne ubezpieczenie chorobowe, które dotyczy w szczególności osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek. §193 ustawy o umowie ubezpieczeniowej (Versicherungsvertaragsgesetz) stanowi, że każda osoba, która ma miejsce zamieszkania w Niemczech, musi być ubezpieczona na wypadek choroby w zakładzie (przedsiębiorstwie) ubezpieczeniowym, który dopuszczony…
Czytaj więcej...

Przyjaciel mojej córki spowodował wypadek moim autem. Co mi za to grozi, jeżeli on nie był wpisany w umowie jako „legalny” kierowca?

Można powiedzieć, że głowy za to nie urywają, ale trzeba się liczyć z konsekwencjami finansowymi. Jeżeli krąg potencjalnych kierowców jest ograniczony, to płaci się mniejsze składki. W niektórych przypadkach trzeba nadpłacić składki wstecz do tej wysokości, w jakiej byłyby razem z dodatkowym kierowcą. W przypadku szkody z tytułu kasko trzeba się liczyć z całkowitą odmową…
Czytaj więcej...

Czy mogę ubezpieczyć 70-letnią ciocię mieszkającą w Polsce? Chodzi mi o ubezpieczenie na życie bez pytań o zdrowie.

Kasę pośmiertną może opłacać także osoba w ogóle niespokrewniona z ubezpieczoną, ale mieszkająca w Niemczech. Miejsce zamieszkania cioci w Polsce nie stanowi problemu. Aby zawrzeć takie ubezpieczenie, trzeba podać wszystkie dane osobowe osoby ubezpieczonej (cioci) oraz własne. Składki będą ściągane z konta w Niemczech, a polisa i korespondencja będzie wysyłana wyłącznie na adres wnioskodawcy w…
Czytaj więcej...

Czasokres regulacji szkód powypadkowych

Po wypadku drogowym poszkodowany nie otrzymuje natychmiast odszkodowania od ubezpieczenia przeciwnika wypadku. Na podstawie orzecznictwa sądowego ubezpieczenie musi mieć pewien czas na opracowywanie szkody, który może wynosić od czterech do sześciu tygodni. Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Stuttgart, Az.: 3 W 15/10) orzekł, że dotyczy to też nawet bardzo prostych spraw, w których sprawa odpowiedzialności cywilnej…
Czytaj więcej...

INFORMACJE RENTOWE

Co należy zrobić, aby ustalić, jak dzisiaj wygląda moja konkretna sytuacja odnośnie przyszłej renty? Aby to ustalić należy w odpowiednim czasie złożyć wniosek o przysłanie dokumentów przedstawiających sytuację prawną wnioskodawcy. Rozróżniamy 2 rodzaje wniosków, które zainteresowany może otrzymać od instytucji rentowej: — eine Renten-Information, lub — eine Renten-Auskunft. Eine Renten-Information. Otrzymuje je: — każdy zatrudniony,…
Czytaj więcej...

Kilka lat temu kupiłem grunt rolny, który niedawno przekształciłem w działkę budowlaną

Kilka lat temu kupiłem grunt rolny, który niedawno przekształciłem w działkę budowlaną. Chciałbym zacząć budować dom, ale jest kłopot z dostępem do drogi publicznej. Czy mogę obecnie starać się o ustanowienie drogi koniecznej? Czy moje uprawnienie się nie przedawniło? Roszczenia o ustanowienie służebności drogi koniecznej nie przedawniają się. Czytelnik może więc złożyć do sądu wniosek…
Czytaj więcej...

Ważny wyrok Bundesgerichtshofs dotyczący miejsca przebywania dzieci po separacji i rozwodzie rodziców.

Wydany 27 lutego 2017 roku wyrok Bundesgerichthof regulujew odmienny sposób sytuację tzw. Trennungskinder po orzeczeniu separacji a następnie rozwodu rodziców. Chodzi o następujący przypadek. Przykład: tydzień u matki a tydzień u ojca. Dziecko może przebywać zamiennie raz u jednego z rodziców, a raz u drugiego rodzica. Dotychczas tego rodzaju praktyka była stosowana w wyjątkowych wypadkach.…
Czytaj więcej...

Zabieram się do budowy domu. Jakie ubezpieczenia trzeba zawrzeć?

Zabieram się do budowy domu. Jakie ubezpieczenia trzeba zawrzeć? Na etapie budowy warto zawrzeć następujące polisy: Bauherrenhaftpflicht czyli OC dla budujących. Ochrona ubezpieczeniowa zapewnia odszkodowanie lub obronę przed niesłusznymi roszczeniami w przypadku szkód „obcych”. Nawet gdy zabezpieczymy plac budowy, to jest możliwość, że ktoś wejdzie na teren i ulegnie wypadkowi. Logika mówi, że po co…
Czytaj więcej...

Ubezpieczenie ochrony prawnej – Rechtsschutzversicherung

Umyślne przestępstwa nie są ubezpieczone. Kierowca, który umyślnie prowadzi samochód w stanie nietrzeźwym, nie jest ubezpieczony. Ma to ten skutek, że nie może on na koszt ubezpieczalni powierzyć swojej obrony adwokatowi. Ubezpieczalnia nie przejmuje też w takich przypadkach kosztów procesu. Ale nie dotyczy to — co jest mało znane — wykroczeń drogowych. Umyślne przejechanie czerwonych…
Czytaj więcej...

Czy każdy ma prawo do założenia rachunku bankowego?

Od 19 czerwca 2016 roku każda osoba mieszkająca w Niemczech ma prawo do założenia rachunku bankowego. Jest to wynikiem dyrektywy przyjętej przez UE, która zobowiązuje państwa członkowskie do wskazania przynajmniej jednej instytucji finansowej (bank), która ma zapewnić  możliwość wykonywania podstawowych operacji bankowych jak wpłaty i wypłaty środków, przelewów międzybankowych, realizację poleceń zapłaty i użytkowanie karty…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Praca w godzinach nadliczbowych w branży budowlanej.

Proszę poinformować mnie, jak uregulowana jest praca w godzinach nadliczbowych w branży budowlanej w Niemczech? Warunki zatrudnienia w branży budowlanej określone zostały w federalnym ramowym układzie zbiorowym dla sektora budowlanego — BRTV. Dotyczy on wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlanych bez względu na to, czy są to firmy: — niemieckie czy — polskie działające na…
Czytaj więcej...

Informacje rentowe

Rozpoczynamy nowy cykl „Informacje rentowe”. Powstał on z inicjatywy czytelników. Wielu wiernych prenumeratorów Info&Tips zbliża się do momentu, w którym należy zająć się sprawami rentowymi. Naszymi informacjami rentowymi pragniemy ułatwić zainteresowanym w miarę bezproblemowe złożenie wniosku emerytalnego. Każdy, kto choć trochę zajmował się sprawami rentowymi wie, jaki jest to długotrwały i skomplikowany proces. A gdy…
Czytaj więcej...

Chciałbym przekazać wnuczce mieszkanie w Polsce.

Chciałbym przekazać wnuczce mieszkaniew Polsce. Proszę poinformować mnie, jak to lepiej zrobić, darowizną czy zapisać w testamencie. Która z tych metod jest dla niej korzystniejsza? Jeśli chodzi o sytuację podatkową to nie ma tu żadnej różnicy. Pamiętajmy! Zarówno darowizna mieszkania, jak i przekazanie mieszkania testamentem powoduje te same konsekwencje podatkowe. Opodatkowanie spadków i darowizn oraz…
Czytaj więcej...

Uwaga! Ważna informacja dla osób starających się o Kindergeld na dzieci przebywające w Polsce.

Finanzminister Wolfgang Schäuble planuje zmianę zasad wypłaty Kindergeldu dla tzw. EU dzieci, które nie przebywają na terenie Niemiec. Chce on w ten sposób ograniczyć wydatki rządu niemieckiego związane ze świadczeniami socjalnymi. Dotyczy to przede wszystkim obywateli: — Polski, — Rumunii, — Bułgarii, — Chorwacji. Dotychczas dzieciom obywateli tych krajów niemieszkających na terenie Niemiec (jeżeli jedno…
Czytaj więcej...

Wypadek podczas jazdy próbnej. Kto odpowiada za szkody?

Osoba zainteresowana kupnem samochodu opowiada za wszystkie szkody powstałe w związku z jazdą próbną, jeżeli wypadek spowodowany był przez rażące niedbalstwo (tzw. grobe Fährlassigkeit). Jeżeli samochód sprzedaje handlarz, to osoba zainteresowana kupnem nie odpowiada za lekką nieumyślność (leichte Fährlassigkeit). Uważa się wtedy zwyczajowo, że odpowiedzialność cywilna kierowcy jest wykluczona. W innych przypadkach, a więc przy…
Czytaj więcej...

Problemy z umową na czas określony

Umowy na czas określony bez uzasadnionego powodu (tzw. sachlicher Grund) mogą być zawierane najwyżej na okres dwóch lat. W tym czasokresie mogą one być trzy razy przedłużane. Ale np. umowa o pracę zawarta 1 stycznia na jeden rok może być przedłużona tylko podczas jej ważności, a więc najpóźniej 31 grudnia danego roku. Przedłużenie umowy w…
Czytaj więcej...

Testament życia (Patientenverfügung)

Nowe orzeczenie Trybunału Związkowego (Bundesgerichtshof, Az.: XII ZB 61/16) może prowadzić do nieważności sporządzonych testamentów życia ( tzw. Patientenverfügung). W rozpatrywanym przez sąd przypadku matka zarządziła, że w przypadku nieuleczalnej choroby nie chce żadnych środków przedłużających życie, jeżeli nie będą one prowadziły do poprawy zdrowia. Sąd uznał to formułowanie za mało konkretne i za tym…
Czytaj więcej...