Kategoria: Prawo niemieckie

Czy po zawarciu związku małżeńskiego musimy zmienić grupy podatkowe?

Proszę poinformować mnie, czy po zawarciu związku małżeńskiego musimy zmienić grupy podatkowe? Po zawarciu związku małżeńskiego nie ma obowiązku zmiany grup podatkowych. Pamiętajmy! Inaczej niż samotni (Singles), małżonkowie mogą wybierać między kilkoma kombinacjami grup podatkowych. Wybierając korzystniejszą grupę podatkową, możemy otrzymać od razu więcej netto na konto. Jeżeli zatrzymamy przydzieloną z urzędu kombinację grup podatkowych…
Czytaj więcej...

Czy jako małżeństwo nie możemy płacić takiego podatku, jaki nam przypada?

Czy jako małżeństwo nie możemy płacić takiego podatku, jaki nam przypada? Można tak w przybliżeniu płacić. Alternatywą jest kombinacja grup podatkowych IV plus Faktor. Za pomocą tzw. Rechenfaktors, który ustali Finanzamt, można ustalić dokładniej różnice w zarobkach małżonków, a co za tym idzie, dokładniej dopasować przypadający na nich podatek od zarobku (Lohnsteuerabzug). Ale uwaga!... Czytaj…
Czytaj więcej...

Co mam zrobić, gdy pracodawca nie płaci mi wynagrodzenia za pracę?

Proszę poinformować mnie, co mam zrobić, gdy pracodawca nie płaci mi wynagrodzenia za pracę? Ponieważ problem ten często pojawia się w pytaniach czytelników, dziś powtórzymy ten temat. Generalna zasada! Pensja powinna „znaleźć” się na koncie pracownika najpóźniej 10 dni po upływie okresu obrachunkowego — w większości przypadków — miesiąca. Jeżeli spóźnienia w płatnościach powtarzają się,…
Czytaj więcej...

Kiedy kończy się obowiązek płacenia alimentów dla żony?

Rozróżnia się obowiązek alimentacyjny podczas rozłąki (tzw. Trennungsunterhalt) i po rozwodzie (tzw. nachehelicher Unterhalt). Uprawniony do alimentów podczas rozłąki nie może nawet prawnie z niego sie zrzec. Odpowiednie zrzeczenia nawet w formie notarialnej są prawnie nieważne. Naturalnie osoba uprawniona nie musi dochodzić tych alimentów. Im dłużej trwa rozłąka, tym bardziej zaostrzają się jednak — to…
Czytaj więcej...

Do kiedy najpóźniej musi być zapłacony czynsz za mieszkanie?

556b ust. 1 BGB (niem. Kodeks cywilny) przewiduje, że czynsz za mieszkanie musi być płacony przez lokatora z góry do trzeciego dnia roboczego danego miesiąca. Co oznacza „do trzeciego dnia roboczego danego miesiąca”? Czy pieniądze muszą być już na rachunku bankowym czy w rękach wynajemcy?...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  07/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt…
Czytaj więcej...

Pożyczka pracodawcy dla pracownika.

Związkowy Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht, Az. 8 AZR 67/15) orzekł, że umowa pożyczki musi zawierać regulację zwrotu pożyczki na wypadek przedwczesnego zakończenia stosunku pracy. W rozpatrywanym przez sąd przypadku pracodawca pożyczył pracownikowi 17.000 e: pożyczka miała być spłacana w miesięcznych ratach...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  06/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Czy praca na Mini-Job podlega opodatkowaniu?

Generalna zasada! Jeżeli osoba pracująca na Mini-Job zarabia miesięcznie do 450 euro, nie musi płacić od tej sumy: — podatków, ani — Sozialabgaben, jeżeli pracodawca odprowadza pauszal opłatę do Minijob-Zentrale. Ale uwaga! Osoby pracujące na Mini-Job muszą uważać, żeby...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  06/2019 Autor:  mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack Rechtsanwalt, Fachanwalt für…
Czytaj więcej...

Uwaga! Ważny wyrok wydany przez Federalny Sąd Pracy w sprawie dziedziczenia gratyfikacji za niewykorzystany urlop.

Wydany 22 stycznia 2019 roku wyrok Bundesarbeitsgerichts reguluje sytuację, gdy umiera pracownik posiadający niewykorzystany urlop. W omawianym przypadku zmarł pracownik niewykorzystawszy 25 dni urlopu. Żona zmarłego wystąpiła do pracodawcy z roszczeniem wypłaty gratyfikacji za niewykorzystany urlop....Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  06/2019 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts
Czytaj więcej...

Co oznacza Genossenschaftbank?

W Niemczech istnieją trzy rodzaje instytucji bankowych. Prywatne banki, jak np. Deutsche Bank czy Commerzbank; publiczno-prawne, jak Sparkassen i banki spółdzielcze, jak Volksbanken i Raiffeisenbanken. Banki spółdzielcze powstały już w dziewiętnastym wieku dla ludzi, którzy nie dysponowali większymi środkami finansowymi (tzw. kleine Leute). Podobnym zjawiskiem było wprowadzenie spółki z o.o. jako przeciwstawieniem do spółki akcyjnej.…
Czytaj więcej...

Czy dodatki do wynagrodzenia za pracę podczas ustawowych świąt, pracę w nocy i niedziele są opodatkowane?

Dodatki (tzw.Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge) są od 2006 r. opodatkowane, ale tylko jeżeli stawka podstawowa nie przekracza 25.00 e; przy wyższej stawce opodatkowana jest tylko nadwyżka. Do stawek podstawowych nie zalicza się nadpłat, wynagrodzenia za nadgodziny itd.Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  06/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

“Umzugskosten” w rozliczeniu podatkowym

Początek nowego roku przynosi zawsze liczne zmiany. W dzisiejszym numerze przedstawimy kilka z nich dotyczących Steuern — ciąg dalszy Umzugskosten — koszty przeprowadzki Jeżeli podatnik przeprowadza się z przyczyn zawodowych w 2019 roku, może koszty przeprowadzki rozliczyć jako Werbunkskosten w rocznym rozliczeniu podatkowym. Ważne! Jeżeli przeprowadzka zakończy się...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  05/2019 Autor: …
Czytaj więcej...

Rentenpaket wchodzący w życie od lipca 2019 roku

W dzisiejszym numerze kontynuujemy temat tzw. Rentenpaket wchodzący w życie od lipca 2019 roku Reformy prawa rentowego tzw. Rentenpaket przynosi niewielkie korzyści osobom zarabiającym między 450 euro a 1300 euro miesięcznie. Poniżej podajemy przybliżone sumy, jak zmieni się renta brutto za rok wpłaty składki emerytalnej (w euro)...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  05/2019 Autor:  Jürgen…
Czytaj więcej...

Rozwód: podział majątku – co należy do tzw. “Hausrat”

Mąż chce się rozwieść i zamierza wyprowadzić się z domu. Musimy podzielić między siebie rzeczy należące do gospodarstwa domowego. Proszę poinformować mnie, co powinniśmy podzielić? Czytelniczce chodzi zapewne o sprzęty domowe czyli tzw. Hausrat. Jako Hausrat zaliczyć możemy np.: — meble (sofa, szafy, łóżka), — wyposażenie mieszkania, jak np. lampy, dywany, — ręczniki, pościel, obrusy,…
Czytaj więcej...

Ryzyko nabycia nieruchomości przez konkubinat.

Bez umownej regulacji na wypadek rozpadu konkubinatu partnerów nie istnieją żadne reguły podziału wspólnego majątku, które prowadziłyby do sprawiedliwych rozwiązań. Przy kupnie nieruchomości można z góry określić...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  05/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Niepunktualne rozpoczęcie pracy podczas strajku w komunikacji miejskiej.

To pracownik a nie pracodawca ponosi ryzyko niepunktualnego rozpoczęcia pracy (tzw. Wegerisiko). Dotyczy to nie tylko komunikacji miejskiej czy podmiejskiej, ale także komunikacji w ruchu dalekobieżnym. Pracownik musi uczynić wszystko, aby punktualnie rozpocząć pracę. Spóźnienie może prowadzić do...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  05/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Termin zmiany nazwiska po rozwodzie

Nie ma ustawowego terminu zmiany nazwiska po rozwodzie. Ta możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska istniej nawet po...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  05/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Czy Wohngeld zalicza się jako dochód przy obliczaniu alimentów?

Proszę poinformować mnie czy Wohngeld zalicza się jako dochód przy obliczaniu alimentów? Poniżej podajemy rodzaje dochodów (tzw. anrechenbares Einkommen), które służą za podstawę obliczania alimentów: — wynagrodzenie za pracę (Nettoeinkommen aus zumutbarer Erwerbstätigkeit lub aus unzumutbarer Arbeit — dochody netto z pracy dostosowanej do możliwości zobowiązanego jak również niedostosowanej do możliwości zobowiązanego, czyli każda praca),…
Czytaj więcej...

Gratyfikacja z okazji Bożego Narodzenia (Weihnachtsgeld).

Gratyfikacja jest finansową dotacją pracodawcy do normalnego zarobku pracownika. Nie ma ustawowej regulacji odnośnie gratyfikacji. Umowy o pracę, porozumienia zakładowe (Betriebsvereinbarung) albo układ zbiorowy pracy mogą przewidywać obowiązek płacenia gratyfikacji. Pozy tymi wyjątkami płacenie gratyfikacji jest dobrowolnym świadczeniem pracodawcy. Rozróżnia się trzy powody płacenia gratyfikacji:...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  04/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt…
Czytaj więcej...

Koszty tzw. Tagesmutter

W nowym wyroku z dn. 04.10.2018 r. Trybunał Związkowy orzekł, że koszty opieki nad dzieckiem nie podwyższają wysokości alimentów dla dziecka. O co tutaj chodzi. Tzw. Düsseldorfer Tabelle jest podstawą do obliczania alimentów na dzieci. Jeżeli w poszczególnych przepadkach...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  04/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Aufenthaltsbestimmungsrecht – co to jest?

Aufenthaltsbestimmungsrecht jest pojęciem spotykanym w prawie rodzinnym oraz przy rozwodach. Aufenthaltsbestimmungsrecht określa odpowiedź na pytanie, gdzie dziecko przebywa. W czasie trwania: — małżeństwa. — separacji, — rozwodu, — po rozwodzie rodzice rozstrzygają razem, gdzie dziecko powinno przebywać. Dzieje się tak dlatego, że oboje rodzice sprawują nad dzieckiem razem prawo opieki (Sorgerecht), której częścią jest właśnie…
Czytaj więcej...

Koszty domu opieki

Wyższy Sąd Administracyjny (Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen. Az.: 12 A 3076/15) orzekł, że mąż zobowiązany jest do sprzedania zabudowanej nieruchomości, aby pokryć koszty pobytu żony w domu opieki (tzw. Pflegewohngeld). Pflegewohngeld jest płacony jako świadczenie socjalne tylko wtedy, jeżeli...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  03/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Mała i duża emerytura.

Wysokość małej emerytury wnosi 25% renty zamarłego i jest czasowo ograniczona do dwóch lat. Założeniem jest, że zmarły małżonek nabył prawa do emerytury; oznacza to co najmniej pięcioletnie ustawowe ubezpieczenie emerytalne. Przypominamy, że niemieckie prawo socjalne używa pojęcia „renty”...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  03/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie, czy w okresie separacji można żyć w jednym mieszkaniu?

Getrennt leben czyli separacja przewiduje co prawda tzw. räumliche Trennung (rozdział lokalowy), ale możliwa jest także w obrębie wspólnego mieszkania małżonków. A więc niekoniecznie jeden z małżonków musi wyprowadzać się ze wspólnego mieszkania. Wystarczy, jeżeli...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  02/2019 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts
Czytaj więcej...

Textform a Schriftform. O co tutaj chodzi? § 126 BGB

Textform a Schriftform. O co tutaj chodzi? § 126 BGB (niem.Kodeks cywilny) przewiduje, że jeżeli dla czynności prawnej ustawa zastrzega formę pisemną, to dokument musi być podpisany własnoręcznie nazwiskiem przez wystawiającego. Od dn. 1.10.2016 r. zmieniony został § 309 nr 13 BGB (niem. Kodeks cywilny), który niejako złagodził formę pisemną przez tzw. Textform. Oznacza to,…
Czytaj więcej...

INFORMACJE RENTOWE – ile renty przysługuje rodzicowi za wychowanie dziecka?

Zasada jest następująca: — rodzicowi dziecka urodzonego przed 1992 rokiem przysługują za dziecko 2 Entgeltpunkte, — rodzicowi dziecka urodzonego po 1992 roku przysługują za dziecko 3 Entgeltpunkte. Uwaga! Od 2019 roku rząd...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  44/2018 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts  
Czytaj więcej...

Czy wypowiedzenie umowy o pracę musi zawierać uzasadnienie?

Proszę poinformować mnie, czy wypowiedzenie umowy o pracę musi zawierać uzasadnienie? Wypowiedzenie umowy o pracę nie musi w zasadzie zawierać uzasadnienia. Jednakże w umowie o pracę można...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  44/2018 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts
Czytaj więcej...

Czy obowiązuje pisemne wypowiedzenie umowy o pracę?

Proszę poinformować mnie, czy szef musi mi pisemnie wypowiedzieć pracę? Pamiętajmy! Każde wypowiedzenie umowy o pracę musi zostać dokonane w formie pisemnej. Nie wystarczy przekazać pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę w formie:...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  44/2018 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts  
Czytaj więcej...

Zmniejszenie czynszu (Mietminderung).

Przypominamy na ponowne pytania czytelników, że zmniejszenie czynszu ze względu na zmniejszoną powierzchnię mieszkania może nastąpić tylko wtedy, jeżeli powierzchnia podana w umowie najmu...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  44/2018 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Do kogo należy grób?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Właścicielem grobu jest ta osoba, która...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  44/2018 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Czy wypracowane nadgodziny mogą ulec przedawnieniu?

Proszę poinformować mnie, czy wypracowane nadgodziny mogą ulec przedawnieniu? Generalna zasada! Roszczenie zapłaty nadgodzin przedawnia się po upływie trzech lat, chyba że...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  43/2018 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts
Czytaj więcej...

Rozwód – orzeczenie winy

Sądy rodzinne w Niemczech nie orzekają przy rozwodzie o winie. Jakie skutki następują, jeżeli polski sąd nie orzeknie o winie? Art. 57 § 2 polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  43/2018 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.  
Czytaj więcej...

Wysokość kaucji

Czy ograniczona wysokość kaucji obowiązująca jest tylko dla lokatorów? 551 BGB (niem Kodeks cywilny) przewiduje, że wysokość kaucji ...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  43/2018 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Umowa o pracę

Czy umowa o pracę może być zawarta tylko ustnie? Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  43/2018 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...