Kategoria: Prawo niemieckie

Termin wykreślenia upomnienia z akt personalnych pracownika

Prawo pracy nie przewiduje terminów wykreślania upomnień pracownika. Zależy to od rodzaju przewinienia, które było przyczyną upomnienia (tzw. Abmahnung). Związkowy Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht) uzależnia termin...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  16/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Informacje rentowe

Proszę poinformować mnie, jak do renty zaliczany jest okres bezrobocia? Każdy, kto był kiedykolwiek bezrobotny, powinien dokładnie sprawdzić otrzymany Rentenbescheid, gdyż zasady zaliczania bezrobotnego do renty często ulegały zmianie. Poniżej przedstawimy krótko najważniejsze zmiany w zaliczaniu okresu bezrobocia do renty. Przed czerwcem 1978 roku Kto był bezrobotny w tym czasie, nie otrzymywał zaliczonego pełnej składki…
Czytaj więcej...

Rozwód i podział majątku

Mąż chce się rozwieść i zamierza wyprowadzić się z domu. Musimy podzielić między siebie rzeczy należące do gospodarstwa domowego. Proszę poinformować mnie, co powinniśmy podzielić? Ponieważ problem ten często pojawia się w pytaniach czytelników dziś powtórzymy ten temat. Do Hausrat zaliczyć możemy np.: — meble (sofa, szafy, łóżka), — wyposażenie mieszkania jak np. lampy, dywany,…
Czytaj więcej...

Zakaz palenia w wynajętym mieszkaniu

Palenie w wynajętym mieszkaniu jest dozwolone i należy do normalnego używania mieszkania. Taki wyrok wydał Związkowy Trybunał już w 2006 r. (Bundesgerichtshof, Az. VIII ZR 124/05) Zakaz palenia zawarty w umowie...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Dochody z emerytury i Minijob

Pobieram emeryturę i mam dodatkowo dochody z tzw. Minijob. Czy te dochody z Minijob zostaną też opodatkowane? Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Utrata prawa do wyrównania rent przy niepłaceniu alimentów.

Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Düsseldorf, Az.: II-8 UF 221/17) rozpatrywał następujący przypadek: mąż odszedł od żony i dziecka i nie płacił alimentów dla dziecka od 2004 r., do rozwodu, który orzeczony został w 2013 Małżonka pracowała na pełnym etacie i pokrywała wszystkie wydatkizwiązane z utrzymaniem dziecka. Sąd orzekł, że...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2019…
Czytaj więcej...

Powiadomienie pracodawcy o chorobie

Pracownik w przypadku choroby zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pracodawcę i podać przewidywany okres niezdolności do pracy. Ten obowiązek wynika z § 5 ust. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz. „Niezwłocznie” oznacza, że pracownik...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Niektóre pozycje dotyczące rozliczenia podatkowego za 2018 rok / rozwód

Za miesiąc się rozwodzę. Proszę poinformować mnie, czy muszę zostać do końca roku w niekorzystnej dla mnie V grupie podatkowej? Osoba rozwiedziona, która podczas trwania związku małżeńskiego posiadała Steuerklasse V, może...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  10/2019 Autor:  mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht
Czytaj więcej...

Rozwód vs okres separacji

Proszę poinformować mnie czy prawdą jest, że jeżeli jeden z małżonków nie zgadza się na rozwód, małżeństwo można rozwiązać dopiero po 3 latach? Naturalnie można rozwieść małżonków: — bez zgody jednej strony i — wcześniej niż po 3 latach. Naczelną zasadą jest mianowicie, aby małżeństwo można było rozwieść musi ono być...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie…
Czytaj więcej...

Kto musi płacić prowizję maklerowi?

Wynająłem mieszkanie za pośrednictwem maklera. Kto musi płacić prowizję maklerowi? To zależy od tego, kto zlecił maklerowi szukanie mieszkania. Od 01.06.2015 r. zmieniły się w tym zakresie przepisy prawa lokalowego. Jeżeli wynajemca daje maklerowi zlecenie do szukania nowego lokatora, to...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  10/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Urlop wypoczynkowy w Niemczech.

Związkowa ustawa o urlopach (Bundesurlaubsgesetz) reguluje podstawowe kwestie związane z urlopem. Każdy pracownik ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  10/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Rozliczenia podatkowe za 2018 rok — ciąg dalszy.

Autounfall — wypadek samochodowy. Jeżeli podatnik miał w 2018 roku wypadek samochodowy, który zdarzył się w drodze do pracy, może koszty wypadku (Unfallkosten), które sam poniósł oraz koszty dojazdu do pracy (Entfernungspauschale) rozliczyć jako Werbungskosten, w rocznym rozliczeniu podatkowym. Uwaga! Jeżeli szkoda ta...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  09/2019 Autor:  mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim…
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie, jak uregulowana jest praca w godzinach nadliczbowych w branży budowlanej w Niemczech?

Warunki zatrudnienia w branży budowlanej określone zostały w federalnym ramowym układzie zbiorowym dla sektora budowlanego — BRTV. Dotyczy on wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlanych bez względu na to, czy są to firmy: — niemieckie, czy — polskie działające na rynku niemieckim...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  09/2019 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew…
Czytaj więcej...

Nowe rozporządzenie Rady (EU) w sprawach dotyczących mał- żeńskich ustrojów majątkowych

Od dnia 29.09.2019 r. wchodzi w życie m.in. w Niemczech rozporządzenia Rady (UE) 2016/1103 i 2016/1104 wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych. Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1104 jest co do treści prawie identyczne z rozporządzeniem 2016/1103 i dotyczy tylko zarejestrowanych związków partnerskich. Polska, nie…
Czytaj więcej...

Różnica między pożyczką a kredytem w Niemczech.

W życiu codziennym używa się tych pojęć zamiennie. Z punktu widzenia prawnego nie są one tożsame. Pojęciem nadrzędnym jest pojęcie „kredyt”. Długoterminowe pożyczki zalicza się do kredytów. Najważniejszą różnicą, inaczej jak w Polsce, miedzy pożyczką a kredytem jest...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  08/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.  
Czytaj więcej...

Prawo pracodawcy do udzielania poleceń pracownikom ogranicza umowa o pracę.

Wyższy Sąd Krajowy (Landesarbeitsgericht Berlin Brandenburg, Az.:17 Sa 562/18) orzekł, że pracodawca nie może jednostronnie na podstawie jego prawa do udzielania poleceń (tzw. Direktionsrecht) przydzielać telepracy pracownikowi. Odmowa wykonywania prowadziła do rozwiązania stosunku pracy w trybie nadzwyczajnym. Sąd uznał wymówienie za prawnie bezskuteczne...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  08/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar…
Czytaj więcej...

Obliczenie kosztów ubocznych mieszkania

Wynajemca mieszkania zobowiązany jest corocznie przedstawić lokatorowi obliczenie kosztów ubocznych mieszkania (tzw. Nebenkostenabrechnung albo Betriebskostenabrechnung). Na podstawie § 556 ust. 3 BGB (niem. Kodeks cywilny) lokator ma prawo w ciągu...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  08/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Czy po zawarciu związku małżeńskiego musimy zmienić grupy podatkowe?

Proszę poinformować mnie, czy po zawarciu związku małżeńskiego musimy zmienić grupy podatkowe? Po zawarciu związku małżeńskiego nie ma obowiązku zmiany grup podatkowych. Pamiętajmy! Inaczej niż samotni (Singles), małżonkowie mogą wybierać między kilkoma kombinacjami grup podatkowych. Wybierając korzystniejszą grupę podatkową, możemy otrzymać od razu więcej netto na konto. Jeżeli zatrzymamy przydzieloną z urzędu kombinację grup podatkowych…
Czytaj więcej...

Czy jako małżeństwo nie możemy płacić takiego podatku, jaki nam przypada?

Czy jako małżeństwo nie możemy płacić takiego podatku, jaki nam przypada? Można tak w przybliżeniu płacić. Alternatywą jest kombinacja grup podatkowych IV plus Faktor. Za pomocą tzw. Rechenfaktors, który ustali Finanzamt, można ustalić dokładniej różnice w zarobkach małżonków, a co za tym idzie, dokładniej dopasować przypadający na nich podatek od zarobku (Lohnsteuerabzug). Ale uwaga!... Czytaj…
Czytaj więcej...

Co mam zrobić, gdy pracodawca nie płaci mi wynagrodzenia za pracę?

Proszę poinformować mnie, co mam zrobić, gdy pracodawca nie płaci mi wynagrodzenia za pracę? Ponieważ problem ten często pojawia się w pytaniach czytelników, dziś powtórzymy ten temat. Generalna zasada! Pensja powinna „znaleźć” się na koncie pracownika najpóźniej 10 dni po upływie okresu obrachunkowego — w większości przypadków — miesiąca. Jeżeli spóźnienia w płatnościach powtarzają się,…
Czytaj więcej...

Kiedy kończy się obowiązek płacenia alimentów dla żony?

Rozróżnia się obowiązek alimentacyjny podczas rozłąki (tzw. Trennungsunterhalt) i po rozwodzie (tzw. nachehelicher Unterhalt). Uprawniony do alimentów podczas rozłąki nie może nawet prawnie z niego sie zrzec. Odpowiednie zrzeczenia nawet w formie notarialnej są prawnie nieważne. Naturalnie osoba uprawniona nie musi dochodzić tych alimentów. Im dłużej trwa rozłąka, tym bardziej zaostrzają się jednak — to…
Czytaj więcej...

Do kiedy najpóźniej musi być zapłacony czynsz za mieszkanie?

556b ust. 1 BGB (niem. Kodeks cywilny) przewiduje, że czynsz za mieszkanie musi być płacony przez lokatora z góry do trzeciego dnia roboczego danego miesiąca. Co oznacza „do trzeciego dnia roboczego danego miesiąca”? Czy pieniądze muszą być już na rachunku bankowym czy w rękach wynajemcy?...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  07/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt…
Czytaj więcej...

Pożyczka pracodawcy dla pracownika.

Związkowy Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht, Az. 8 AZR 67/15) orzekł, że umowa pożyczki musi zawierać regulację zwrotu pożyczki na wypadek przedwczesnego zakończenia stosunku pracy. W rozpatrywanym przez sąd przypadku pracodawca pożyczył pracownikowi 17.000 e: pożyczka miała być spłacana w miesięcznych ratach...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  06/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Czy praca na Mini-Job podlega opodatkowaniu?

Generalna zasada! Jeżeli osoba pracująca na Mini-Job zarabia miesięcznie do 450 euro, nie musi płacić od tej sumy: — podatków, ani — Sozialabgaben, jeżeli pracodawca odprowadza pauszal opłatę do Minijob-Zentrale. Ale uwaga! Osoby pracujące na Mini-Job muszą uważać, żeby...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  06/2019 Autor:  mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack Rechtsanwalt, Fachanwalt für…
Czytaj więcej...

Uwaga! Ważny wyrok wydany przez Federalny Sąd Pracy w sprawie dziedziczenia gratyfikacji za niewykorzystany urlop.

Wydany 22 stycznia 2019 roku wyrok Bundesarbeitsgerichts reguluje sytuację, gdy umiera pracownik posiadający niewykorzystany urlop. W omawianym przypadku zmarł pracownik niewykorzystawszy 25 dni urlopu. Żona zmarłego wystąpiła do pracodawcy z roszczeniem wypłaty gratyfikacji za niewykorzystany urlop....Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  06/2019 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts
Czytaj więcej...

Co oznacza Genossenschaftbank?

W Niemczech istnieją trzy rodzaje instytucji bankowych. Prywatne banki, jak np. Deutsche Bank czy Commerzbank; publiczno-prawne, jak Sparkassen i banki spółdzielcze, jak Volksbanken i Raiffeisenbanken. Banki spółdzielcze powstały już w dziewiętnastym wieku dla ludzi, którzy nie dysponowali większymi środkami finansowymi (tzw. kleine Leute). Podobnym zjawiskiem było wprowadzenie spółki z o.o. jako przeciwstawieniem do spółki akcyjnej.…
Czytaj więcej...

Czy dodatki do wynagrodzenia za pracę podczas ustawowych świąt, pracę w nocy i niedziele są opodatkowane?

Dodatki (tzw.Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge) są od 2006 r. opodatkowane, ale tylko jeżeli stawka podstawowa nie przekracza 25.00 e; przy wyższej stawce opodatkowana jest tylko nadwyżka. Do stawek podstawowych nie zalicza się nadpłat, wynagrodzenia za nadgodziny itd.Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  06/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

“Umzugskosten” w rozliczeniu podatkowym

Początek nowego roku przynosi zawsze liczne zmiany. W dzisiejszym numerze przedstawimy kilka z nich dotyczących Steuern — ciąg dalszy Umzugskosten — koszty przeprowadzki Jeżeli podatnik przeprowadza się z przyczyn zawodowych w 2019 roku, może koszty przeprowadzki rozliczyć jako Werbunkskosten w rocznym rozliczeniu podatkowym. Ważne! Jeżeli przeprowadzka zakończy się...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  05/2019 Autor: …
Czytaj więcej...

Rentenpaket wchodzący w życie od lipca 2019 roku

W dzisiejszym numerze kontynuujemy temat tzw. Rentenpaket wchodzący w życie od lipca 2019 roku Reformy prawa rentowego tzw. Rentenpaket przynosi niewielkie korzyści osobom zarabiającym między 450 euro a 1300 euro miesięcznie. Poniżej podajemy przybliżone sumy, jak zmieni się renta brutto za rok wpłaty składki emerytalnej (w euro)...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  05/2019 Autor:  Jürgen…
Czytaj więcej...

Rozwód: podział majątku – co należy do tzw. “Hausrat”

Mąż chce się rozwieść i zamierza wyprowadzić się z domu. Musimy podzielić między siebie rzeczy należące do gospodarstwa domowego. Proszę poinformować mnie, co powinniśmy podzielić? Czytelniczce chodzi zapewne o sprzęty domowe czyli tzw. Hausrat. Jako Hausrat zaliczyć możemy np.: — meble (sofa, szafy, łóżka), — wyposażenie mieszkania, jak np. lampy, dywany, — ręczniki, pościel, obrusy,…
Czytaj więcej...

Ryzyko nabycia nieruchomości przez konkubinat.

Bez umownej regulacji na wypadek rozpadu konkubinatu partnerów nie istnieją żadne reguły podziału wspólnego majątku, które prowadziłyby do sprawiedliwych rozwiązań. Przy kupnie nieruchomości można z góry określić...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  05/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Niepunktualne rozpoczęcie pracy podczas strajku w komunikacji miejskiej.

To pracownik a nie pracodawca ponosi ryzyko niepunktualnego rozpoczęcia pracy (tzw. Wegerisiko). Dotyczy to nie tylko komunikacji miejskiej czy podmiejskiej, ale także komunikacji w ruchu dalekobieżnym. Pracownik musi uczynić wszystko, aby punktualnie rozpocząć pracę. Spóźnienie może prowadzić do...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  05/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Termin zmiany nazwiska po rozwodzie

Nie ma ustawowego terminu zmiany nazwiska po rozwodzie. Ta możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska istniej nawet po...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  05/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Czy Wohngeld zalicza się jako dochód przy obliczaniu alimentów?

Proszę poinformować mnie czy Wohngeld zalicza się jako dochód przy obliczaniu alimentów? Poniżej podajemy rodzaje dochodów (tzw. anrechenbares Einkommen), które służą za podstawę obliczania alimentów: — wynagrodzenie za pracę (Nettoeinkommen aus zumutbarer Erwerbstätigkeit lub aus unzumutbarer Arbeit — dochody netto z pracy dostosowanej do możliwości zobowiązanego jak również niedostosowanej do możliwości zobowiązanego, czyli każda praca),…
Czytaj więcej...

Gratyfikacja z okazji Bożego Narodzenia (Weihnachtsgeld).

Gratyfikacja jest finansową dotacją pracodawcy do normalnego zarobku pracownika. Nie ma ustawowej regulacji odnośnie gratyfikacji. Umowy o pracę, porozumienia zakładowe (Betriebsvereinbarung) albo układ zbiorowy pracy mogą przewidywać obowiązek płacenia gratyfikacji. Pozy tymi wyjątkami płacenie gratyfikacji jest dobrowolnym świadczeniem pracodawcy. Rozróżnia się trzy powody płacenia gratyfikacji:...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  04/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt…
Czytaj więcej...