Kategoria: Prawo niemieckie

INFORMACJE RENTOWE – ile renty przysługuje rodzicowi za wychowanie dziecka?

Zasada jest następująca: — rodzicowi dziecka urodzonego przed 1992 rokiem przysługują za dziecko 2 Entgeltpunkte, — rodzicowi dziecka urodzonego po 1992 roku przysługują za dziecko 3 Entgeltpunkte. Uwaga! Od 2019 roku rząd...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  44/2018 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts  
Czytaj więcej...

Czy wypowiedzenie umowy o pracę musi zawierać uzasadnienie?

Proszę poinformować mnie, czy wypowiedzenie umowy o pracę musi zawierać uzasadnienie? Wypowiedzenie umowy o pracę nie musi w zasadzie zawierać uzasadnienia. Jednakże w umowie o pracę można...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  44/2018 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts
Czytaj więcej...

Czy obowiązuje pisemne wypowiedzenie umowy o pracę?

Proszę poinformować mnie, czy szef musi mi pisemnie wypowiedzieć pracę? Pamiętajmy! Każde wypowiedzenie umowy o pracę musi zostać dokonane w formie pisemnej. Nie wystarczy przekazać pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę w formie:...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  44/2018 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts  
Czytaj więcej...

Zmniejszenie czynszu (Mietminderung).

Przypominamy na ponowne pytania czytelników, że zmniejszenie czynszu ze względu na zmniejszoną powierzchnię mieszkania może nastąpić tylko wtedy, jeżeli powierzchnia podana w umowie najmu...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  44/2018 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Do kogo należy grób?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Właścicielem grobu jest ta osoba, która...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  44/2018 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Czy wypracowane nadgodziny mogą ulec przedawnieniu?

Proszę poinformować mnie, czy wypracowane nadgodziny mogą ulec przedawnieniu? Generalna zasada! Roszczenie zapłaty nadgodzin przedawnia się po upływie trzech lat, chyba że...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  43/2018 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts
Czytaj więcej...

Rozwód – orzeczenie winy

Sądy rodzinne w Niemczech nie orzekają przy rozwodzie o winie. Jakie skutki następują, jeżeli polski sąd nie orzeknie o winie? Art. 57 § 2 polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  43/2018 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.  
Czytaj więcej...

Wysokość kaucji

Czy ograniczona wysokość kaucji obowiązująca jest tylko dla lokatorów? 551 BGB (niem Kodeks cywilny) przewiduje, że wysokość kaucji ...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  43/2018 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Umowa o pracę

Czy umowa o pracę może być zawarta tylko ustnie? Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  43/2018 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Co to jest Nichtveranlagungsbescheinigung des Finanzamtes

Proszę poinformować mnie, co to jest Nichtveranlagungbescheid? Czytelnikowi chodzi zapewne o tzw. Nichtveranlagungsbescheinigungdes Finanzamtes. Zaświadczenie takie oszczędza wnioskodawcy czas i nerwy. W dokumencie tym Finanzamt zaświadcza, że wymieniona w nim: — osoba fizyczna, lub — osoba prawna prawdopodobnie nie... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  42/2018 Autor:  mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack Rechtsanwalt, Fachanwalt…
Czytaj więcej...

Ucieczka po wypadku a utrata prawa jazdy

Przez ucieczkę z miejsca wypadku rozumie się między innymi oddalenie się bez pozostawienia danych personalnych dokonanych w celu uniemożliwienia identyfikacji kierowcy i w celu ukrycia stanu w jakim on się w chwili wypadku znajdował. Ucieczka po wypadku jest...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  42/2018 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Czy rozdzielność majątkowa zabezpieczy mnie przed odpowiedzialnością za długi męża?

Ustawowy ustrój majątkowy w Niemczech przewiduje rozdzielność majątkową (Zugewinngemeinschaft) podczas trwania małżeństwa. Przez ustrój ustawowy rozumie się te przepisy prawne normujące małżeńskie stosunki majątkowe, które stosuje się z mocy prawa w momencie zawarcia małżeństwa. Ale małżonkowie mogą...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  41/2018 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Koszty postępowań sądowych w sprawach rodzinnych

Związkowy Sąd Finansowy (Bundesfinanzhof, Az.:VI R 49/15) zmienił swoje dotychczasowe orzecznictwo i orzekł, że koszty sądowe i adwokackie przy postępowaniach dotyczących alimentów dla dzieci czy dla małżonków...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  40/2018 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Dopuszczenie dowodu nagrania pracodawcy

Związkowy Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht, 2 AZR 133/18) uznał wyrokiem zasadniczym dopuszczalność dowodu z nagrania pracodawcy dokonane...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  40/2018 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Alimenty dla studenta

Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Brandenburg, Az.: 10 UF 101/17) orzekł, że student zobowiązany... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  35/2018 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.  
Czytaj więcej...

Praca w nadgodzinach osób pracujących na Teilzeit

Proszę poinformować mnie, jak uregulowana jest praca w nadgodzinach osób pracujących na Teilzeit? Praca w godzinach nadliczbowych osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin (die Überstundenregelungen für Teilzeitbeschäftigte) jest uregulowana ostrzej niż praca w godzinach nadliczbowych osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin  (Vollzeitbeschäftigte). Zasadą jest, że praca w godzinach nadliczbowych...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  33/2018…
Czytaj więcej...

Prawa pracownika podczas choroby

Prawa pracownika uregulowane są w przypadku choroby uniemożliwiającej wykonywanie pracy w specjalnej ustawie (Entgeltfortzahlungsgesetz; skrót EFZG). Poza tym dodatkowe...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  33/2018 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

INFORMACJE RENTOWE – Ausbildungszeiten

Otrzymałem przed miesiącem nowy Rentenbescheid. Proszę poinformować mnie, ile lat szkoły powinno być zaliczone do renty? Generalna zasada! Czasy nauki (Ausbildungszeiten), do których zalicza się np.: ...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  32/2018 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts  
Czytaj więcej...

Niewykorzystany z powodu choroby urlop

Jestem już dłuższy czas chory. Proszę poinformować mnie, czy przepadnie mi stary, niewykorzystany urlop? Generalna zasada! Jeżeli inne przepisy tej sprawy inaczej nie regulują,...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  32/2018 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts  
Czytaj więcej...