Kategoria: Prawo niemieckie

Czy to prawda, że bezrobotny nie musi płacić alimentów na dziecko?

Nie jest to prawdą. Obowiązek płacenia alimentów pozostaje także przy utracie pracy. Zobowiązany do płacenia alimentów nie może jednostronnie zaprzestać ich płacenia lub zmniejszyć ich wysokość. Ważne! Musi mu jednak...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  24/2019   Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts  
Czytaj więcej...

Czy to prawda, że bez zgody współmałżonka nie można się rozwieść?

Małżeństwo może się naturalnie rozwieść wbrew woli jednego z małżonków— i to wcześniej niż po trzech latach (jak to mylnie jest przedstawiane). Aby małżeństwo mogło się rozwieść, musi dojść do...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  24/2019 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts    
Czytaj więcej...

Ochrona przed wypowiedzeniem

Ochrona przedwypowiedzeniem w okresie opieki nad członkami rodziny. Dwie ustawy (Pflegezeitgesetz; PflegeZG) i Gesetz über die Familienpflegezeit; FPFZG) polepszają sytuację pracowników którzy opiekują się członkami rodziny, do których należą rodzice, dziadkowie i teściowie. Na podstawie pierwszej ustawy pracownik w pilnych przypadkach ma prawo do... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  24/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt…
Czytaj więcej...

Kto musi zrobić rozliczenie podatkowe?

Proszę poinformować mnie, kto musi zrobić rozliczenie podatkowe? Następujące osoby są zobowiązane do składania rocznego rozliczenia podatkowego: — pracownicy i zobowiązani do podatku dochodowego emeryci posiadający Lohnsteuerklasse: a. III/V, b. lub IV/ + Faktor, c. lub VI, d. lub extra Freibetrag (zwolnienie podatkowe), lub...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  23/2019 Autor:  mgr Zbigniew Prus, Claus…
Czytaj więcej...

Rozwód – najczęściej poruszane problemy

Otrzymujemy sporo pytań dotyczących rozwodu. Dziś odpowiemy na najczęściej poruszane, które wzbudzają najwięcej kontrowersji.  Czy to prawda, że majątek małżeński jest wspólny i wszystko zostanie podzielone przy rozwodzie? Nie jest to do końca prawdą. Małżonków obowiązuje tzw. gesetzliche  Güter stand der Zugewinngemeinschaft gesetzliche czyli tzw. ustawowa wspólnota dorobku majątkowego,o ile nic innego nie zostanie ustalone…
Czytaj więcej...

Czy samo trzymanie telefonu komórkowego za kierownicą jest zabronione?

Tak. Zakaz trzymania telefonu komórkowego przez kierowcę wynika z §23ust.1austawy o ruchu drogowym(StVO). Potwierdził ten zakaz ostatnio Wyższy Sąd Krajowy w Berlinie (Kammergericht,Az.:3Ws(B)50/19-162Ss 20/19). Kierowca tłumaczył się ,że nie chciał używać telefonu, a tylko go ochłodzić przy wentylacji. Niezapomniane są słowa sędziego, który po sześciogodzinnym posiedzeniu, na którym rozpatrywane były tylko wykroczenia drogowe, powiedział: —…
Czytaj więcej...

Zaginiony testament

Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht München, Az.: 31 Wx 11/10) potwierdził zasadę, że nawet zaginiony testament może być podstawą do dziedziczenia. Spadkobierca musi przytym udowodnić, że...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  23/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Jakie skutki prawne ma ustalenie rozdzielności majątkowej na prawie niemieckim?

Sprawa ta wymaga pewnych wyjaśnień. Małżonkowie albo osoby zamierzającezawrzeć związek małżeński, a dotyczy to zarówno obywateli polskich i niemieckich, mają prawo wyboru prawa, któremu chcą poddać swoje stosunki majątkowe prawu ojczystemu jednego z nich albo prawa tego państwa, w którym jedno z nich ma miejsce zamieszkania albo miejsce zwykłego pobytu. Podobnie reguluje prawo wyboru prawo…
Czytaj więcej...

Termin wykreślenia upomnienia z akt personalnych pracownika

Prawo pracy nie przewiduje terminów wykreślania upomnień pracownika. Zależy to od rodzaju przewinienia, które było przyczyną upomnienia (tzw. Abmahnung). Związkowy Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht) uzależnia termin...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  16/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Informacje rentowe

Proszę poinformować mnie, jak do renty zaliczany jest okres bezrobocia? Każdy, kto był kiedykolwiek bezrobotny, powinien dokładnie sprawdzić otrzymany Rentenbescheid, gdyż zasady zaliczania bezrobotnego do renty często ulegały zmianie. Poniżej przedstawimy krótko najważniejsze zmiany w zaliczaniu okresu bezrobocia do renty. Przed czerwcem 1978 roku Kto był bezrobotny w tym czasie, nie otrzymywał zaliczonego pełnej składki…
Czytaj więcej...

Rozwód i podział majątku

Mąż chce się rozwieść i zamierza wyprowadzić się z domu. Musimy podzielić między siebie rzeczy należące do gospodarstwa domowego. Proszę poinformować mnie, co powinniśmy podzielić? Ponieważ problem ten często pojawia się w pytaniach czytelników dziś powtórzymy ten temat. Do Hausrat zaliczyć możemy np.: — meble (sofa, szafy, łóżka), — wyposażenie mieszkania jak np. lampy, dywany,…
Czytaj więcej...

Zakaz palenia w wynajętym mieszkaniu

Palenie w wynajętym mieszkaniu jest dozwolone i należy do normalnego używania mieszkania. Taki wyrok wydał Związkowy Trybunał już w 2006 r. (Bundesgerichtshof, Az. VIII ZR 124/05) Zakaz palenia zawarty w umowie...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Dochody z emerytury i Minijob

Pobieram emeryturę i mam dodatkowo dochody z tzw. Minijob. Czy te dochody z Minijob zostaną też opodatkowane? Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Utrata prawa do wyrównania rent przy niepłaceniu alimentów.

Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Düsseldorf, Az.: II-8 UF 221/17) rozpatrywał następujący przypadek: mąż odszedł od żony i dziecka i nie płacił alimentów dla dziecka od 2004 r., do rozwodu, który orzeczony został w 2013 Małżonka pracowała na pełnym etacie i pokrywała wszystkie wydatkizwiązane z utrzymaniem dziecka. Sąd orzekł, że...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2019…
Czytaj więcej...

Powiadomienie pracodawcy o chorobie

Pracownik w przypadku choroby zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pracodawcę i podać przewidywany okres niezdolności do pracy. Ten obowiązek wynika z § 5 ust. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz. „Niezwłocznie” oznacza, że pracownik...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Niektóre pozycje dotyczące rozliczenia podatkowego za 2018 rok / rozwód

Za miesiąc się rozwodzę. Proszę poinformować mnie, czy muszę zostać do końca roku w niekorzystnej dla mnie V grupie podatkowej? Osoba rozwiedziona, która podczas trwania związku małżeńskiego posiadała Steuerklasse V, może...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  10/2019 Autor:  mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht
Czytaj więcej...

Rozwód vs okres separacji

Proszę poinformować mnie czy prawdą jest, że jeżeli jeden z małżonków nie zgadza się na rozwód, małżeństwo można rozwiązać dopiero po 3 latach? Naturalnie można rozwieść małżonków: — bez zgody jednej strony i — wcześniej niż po 3 latach. Naczelną zasadą jest mianowicie, aby małżeństwo można było rozwieść musi ono być...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie…
Czytaj więcej...

Kto musi płacić prowizję maklerowi?

Wynająłem mieszkanie za pośrednictwem maklera. Kto musi płacić prowizję maklerowi? To zależy od tego, kto zlecił maklerowi szukanie mieszkania. Od 01.06.2015 r. zmieniły się w tym zakresie przepisy prawa lokalowego. Jeżeli wynajemca daje maklerowi zlecenie do szukania nowego lokatora, to...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  10/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Urlop wypoczynkowy w Niemczech.

Związkowa ustawa o urlopach (Bundesurlaubsgesetz) reguluje podstawowe kwestie związane z urlopem. Każdy pracownik ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  10/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Rozliczenia podatkowe za 2018 rok — ciąg dalszy.

Autounfall — wypadek samochodowy. Jeżeli podatnik miał w 2018 roku wypadek samochodowy, który zdarzył się w drodze do pracy, może koszty wypadku (Unfallkosten), które sam poniósł oraz koszty dojazdu do pracy (Entfernungspauschale) rozliczyć jako Werbungskosten, w rocznym rozliczeniu podatkowym. Uwaga! Jeżeli szkoda ta...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  09/2019 Autor:  mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim…
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie, jak uregulowana jest praca w godzinach nadliczbowych w branży budowlanej w Niemczech?

Warunki zatrudnienia w branży budowlanej określone zostały w federalnym ramowym układzie zbiorowym dla sektora budowlanego — BRTV. Dotyczy on wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlanych bez względu na to, czy są to firmy: — niemieckie, czy — polskie działające na rynku niemieckim...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  09/2019 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew…
Czytaj więcej...

Nowe rozporządzenie Rady (EU) w sprawach dotyczących mał- żeńskich ustrojów majątkowych

Od dnia 29.09.2019 r. wchodzi w życie m.in. w Niemczech rozporządzenia Rady (UE) 2016/1103 i 2016/1104 wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych. Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1104 jest co do treści prawie identyczne z rozporządzeniem 2016/1103 i dotyczy tylko zarejestrowanych związków partnerskich. Polska, nie…
Czytaj więcej...

Różnica między pożyczką a kredytem w Niemczech.

W życiu codziennym używa się tych pojęć zamiennie. Z punktu widzenia prawnego nie są one tożsame. Pojęciem nadrzędnym jest pojęcie „kredyt”. Długoterminowe pożyczki zalicza się do kredytów. Najważniejszą różnicą, inaczej jak w Polsce, miedzy pożyczką a kredytem jest...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  08/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.  
Czytaj więcej...

Prawo pracodawcy do udzielania poleceń pracownikom ogranicza umowa o pracę.

Wyższy Sąd Krajowy (Landesarbeitsgericht Berlin Brandenburg, Az.:17 Sa 562/18) orzekł, że pracodawca nie może jednostronnie na podstawie jego prawa do udzielania poleceń (tzw. Direktionsrecht) przydzielać telepracy pracownikowi. Odmowa wykonywania prowadziła do rozwiązania stosunku pracy w trybie nadzwyczajnym. Sąd uznał wymówienie za prawnie bezskuteczne...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  08/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar…
Czytaj więcej...

Obliczenie kosztów ubocznych mieszkania

Wynajemca mieszkania zobowiązany jest corocznie przedstawić lokatorowi obliczenie kosztów ubocznych mieszkania (tzw. Nebenkostenabrechnung albo Betriebskostenabrechnung). Na podstawie § 556 ust. 3 BGB (niem. Kodeks cywilny) lokator ma prawo w ciągu...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  08/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Czy po zawarciu związku małżeńskiego musimy zmienić grupy podatkowe?

Proszę poinformować mnie, czy po zawarciu związku małżeńskiego musimy zmienić grupy podatkowe? Po zawarciu związku małżeńskiego nie ma obowiązku zmiany grup podatkowych. Pamiętajmy! Inaczej niż samotni (Singles), małżonkowie mogą wybierać między kilkoma kombinacjami grup podatkowych. Wybierając korzystniejszą grupę podatkową, możemy otrzymać od razu więcej netto na konto. Jeżeli zatrzymamy przydzieloną z urzędu kombinację grup podatkowych…
Czytaj więcej...

Czy jako małżeństwo nie możemy płacić takiego podatku, jaki nam przypada?

Czy jako małżeństwo nie możemy płacić takiego podatku, jaki nam przypada? Można tak w przybliżeniu płacić. Alternatywą jest kombinacja grup podatkowych IV plus Faktor. Za pomocą tzw. Rechenfaktors, który ustali Finanzamt, można ustalić dokładniej różnice w zarobkach małżonków, a co za tym idzie, dokładniej dopasować przypadający na nich podatek od zarobku (Lohnsteuerabzug). Ale uwaga!... Czytaj…
Czytaj więcej...

Co mam zrobić, gdy pracodawca nie płaci mi wynagrodzenia za pracę?

Proszę poinformować mnie, co mam zrobić, gdy pracodawca nie płaci mi wynagrodzenia za pracę? Ponieważ problem ten często pojawia się w pytaniach czytelników, dziś powtórzymy ten temat. Generalna zasada! Pensja powinna „znaleźć” się na koncie pracownika najpóźniej 10 dni po upływie okresu obrachunkowego — w większości przypadków — miesiąca. Jeżeli spóźnienia w płatnościach powtarzają się,…
Czytaj więcej...

Kiedy kończy się obowiązek płacenia alimentów dla żony?

Rozróżnia się obowiązek alimentacyjny podczas rozłąki (tzw. Trennungsunterhalt) i po rozwodzie (tzw. nachehelicher Unterhalt). Uprawniony do alimentów podczas rozłąki nie może nawet prawnie z niego sie zrzec. Odpowiednie zrzeczenia nawet w formie notarialnej są prawnie nieważne. Naturalnie osoba uprawniona nie musi dochodzić tych alimentów. Im dłużej trwa rozłąka, tym bardziej zaostrzają się jednak — to…
Czytaj więcej...

Do kiedy najpóźniej musi być zapłacony czynsz za mieszkanie?

556b ust. 1 BGB (niem. Kodeks cywilny) przewiduje, że czynsz za mieszkanie musi być płacony przez lokatora z góry do trzeciego dnia roboczego danego miesiąca. Co oznacza „do trzeciego dnia roboczego danego miesiąca”? Czy pieniądze muszą być już na rachunku bankowym czy w rękach wynajemcy?...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  07/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt…
Czytaj więcej...

Pożyczka pracodawcy dla pracownika.

Związkowy Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht, Az. 8 AZR 67/15) orzekł, że umowa pożyczki musi zawierać regulację zwrotu pożyczki na wypadek przedwczesnego zakończenia stosunku pracy. W rozpatrywanym przez sąd przypadku pracodawca pożyczył pracownikowi 17.000 e: pożyczka miała być spłacana w miesięcznych ratach...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  06/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Czy praca na Mini-Job podlega opodatkowaniu?

Generalna zasada! Jeżeli osoba pracująca na Mini-Job zarabia miesięcznie do 450 euro, nie musi płacić od tej sumy: — podatków, ani — Sozialabgaben, jeżeli pracodawca odprowadza pauszal opłatę do Minijob-Zentrale. Ale uwaga! Osoby pracujące na Mini-Job muszą uważać, żeby...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  06/2019 Autor:  mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack Rechtsanwalt, Fachanwalt für…
Czytaj więcej...

Uwaga! Ważny wyrok wydany przez Federalny Sąd Pracy w sprawie dziedziczenia gratyfikacji za niewykorzystany urlop.

Wydany 22 stycznia 2019 roku wyrok Bundesarbeitsgerichts reguluje sytuację, gdy umiera pracownik posiadający niewykorzystany urlop. W omawianym przypadku zmarł pracownik niewykorzystawszy 25 dni urlopu. Żona zmarłego wystąpiła do pracodawcy z roszczeniem wypłaty gratyfikacji za niewykorzystany urlop....Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  06/2019 Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts
Czytaj więcej...

Co oznacza Genossenschaftbank?

W Niemczech istnieją trzy rodzaje instytucji bankowych. Prywatne banki, jak np. Deutsche Bank czy Commerzbank; publiczno-prawne, jak Sparkassen i banki spółdzielcze, jak Volksbanken i Raiffeisenbanken. Banki spółdzielcze powstały już w dziewiętnastym wieku dla ludzi, którzy nie dysponowali większymi środkami finansowymi (tzw. kleine Leute). Podobnym zjawiskiem było wprowadzenie spółki z o.o. jako przeciwstawieniem do spółki akcyjnej.…
Czytaj więcej...

Czy dodatki do wynagrodzenia za pracę podczas ustawowych świąt, pracę w nocy i niedziele są opodatkowane?

Dodatki (tzw.Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge) są od 2006 r. opodatkowane, ale tylko jeżeli stawka podstawowa nie przekracza 25.00 e; przy wyższej stawce opodatkowana jest tylko nadwyżka. Do stawek podstawowych nie zalicza się nadpłat, wynagrodzenia za nadgodziny itd.Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  06/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...