Kategoria: Prawo niemieckie

Problemy z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy

Zarówno w niemieckim jak i polskim prawie definiuje się wypadek w drodze do pracy jak i z pracy jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  23/2018
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – obowiązek co miesięcznego rozliczania się z Finanzamtem

Jestem obywatelem polskim, który niedawno założył jednoosobową firmę w Niemczech. Proszę wyjaśnić, czy mam obowiązek co miesięcznego rozliczania się z Finanzamtem czy nie? Problem ten powraca często w pytaniach czytelników, dlatego dziś powtórzymy ten temat: miesięczne rozliczenia podatkowe dotyczą tzw. Umsatzsteuer czyli podatku odpowiadającemu polskiemu podatkowi VAT. Od czasu zmiany 01.01.2002 roku przez Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz (StVBG,…
Czytaj więcej...

Przeniesienie władzy rodzicielskiej

Wyższy Sąd Krajowy (Saarländisches Oberlandesgericht, Az.: 9 UF 54/17) orzekł, że dzieci w wyżej podanym wieku muszą... Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7 Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  17/2018
Czytaj więcej...

Czy Finanzamt uzna mi koszty wynajmu jako doppelte Haushaltsführung?

Niedawno zmieniłem pracę, do której muszę dojeżdżać 90 kilometrów. Kolega radzi mi wynająć pokój niedaleko pracy. Proszę poinformować mnie, czy Finanzamt uzna mi koszty wynajmu jako doppelte Haushaltsführung? Zasada uznania kosztów doppelte Haushaltsfóhrung w rocznym rozliczeniu podatkowym jest następująca. Finanzamt akceptuje takie koszty tylko wtedy, gdy: Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  16/2018 mgr Zbigniew…
Czytaj więcej...

Renta wdowia “Witwenrente” – kto ją może otrzymać?

Proszę wyjaśnić kto może otrzymać gross Witwenrente? Rodzaj renty wdowiej (Witwenrente), który może otrzymać wdowa po zmarłym mężu (lub zmarłej żonie) zależy przede wszystkim od:.. Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  16/2018 Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand  des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf  
Czytaj więcej...

Rister-Rente – co stanie się z naszymi zaoszczędzonymi wkładami w razie rozwodu?

Oszczędzam na Rister-Rente. Moja żona też. Co stanie się z naszymi zaoszczędzonymi wkładami w razie rozwodu? Zaoszczędzone składki na Rister-Rente podlegają podziałowi na drodze Versorgungsausgleich. Oznacza to, że... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  16/2018 Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf
Czytaj więcej...

Prowadziłem samochód pod wpływem marihuany

Prowadziłem samochód pod wpływem marihuany. Dostałem mandat (500 euro i zakaz jazdy) i po sześciu miesiącach zawiadomienia z urzędu komunikacji, że muszę przedstawić Idiotentest. Czy to jest zgodne z prawem? Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  16/2018 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7
Czytaj więcej...

Czy dodatek za pracę w nocy jest opodatkowany?

Często pracuję w nocy. Czy dodatek za pracę w nocy jest również opodatkowany? Zasada jest następująca od podatku wolne są: ... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2018 mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf,
Czytaj więcej...

Co to jest Erziehungsrente

Erziehungsrente jest to renta przysługująca... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2018 Jürgen Becker — Rechtsanwalt mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 73, 40237 Düsseldorf
Czytaj więcej...

Jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś otrzymał niezamówioną przesyłkę?

Często zdarza się, że ktoś otrzymuje niezamówioną przesyłkę, za którą pojawia się rachunek, a w rezultacie wezwanie do zapłaty od firmy Inkasso lub co gorzej od adwokata, który grozi sądem w razie niezapłacenia rachunku. Jeżeli ktoś otrzyma nie zamówioną przesyłkę to... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2018 Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus…
Czytaj więcej...

Prawo rękojmi ws zwrotu kosztów demontażu

Konsument, sprzedawca a dostawca. Konsument miał już na podstawie orzecznictwa Trybunału Europejskiego i Trybunału Związkowego z tytułu... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2018 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7  
Czytaj więcej...

Kiedy przedawnia się zakaz jazdy?

Po .... latach od chwili jego uprawomocnienia. Zakładamy, że chodzi tutaj o tzw... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2018 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7
Czytaj więcej...

Nowe “Zuschusse” do “Betriebsrenten”

Od stycznia 2018 roku wprowadzono nowe Zuschusse do Betriebsrenten. Proszę poinformować mnie o jakie Betriebsrenten chodzi? Od 01 stycznia 2018 roku mogą pracownicy otrzymać do...  Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 14-2018 Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts  
Czytaj więcej...

Ważny wyrok w sprawie dotyczącej tzw. Fahrerflucht (ucieczki z miejsca wypadku).

Jeżeli kierowca spowoduje wypadek, którego następstwem są szkody materialne (Sachschaden) i ucieknie z miejsca wypadku, nie prowadzi to automatycznie do... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 14/2018 Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel. kontaktowy 0211/74 33 70 oraz 0211/96 88 923 poniedziałek-piątek 9.30-16.30. Telefoniczny…
Czytaj więcej...

Aresztowanie pracownika

Krajowy Sąd Pracy (Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Az.: 15 Sa 33/11) orzekł, że... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 14/2018 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116
Czytaj więcej...

Utrata praw do alimentów ustalonych w wyroku sądowym

Ogólna zasada prawna bazująca na zasadzie dobrej wiary mówi, jeżeli... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 14/2018 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116
Czytaj więcej...

Skutki potajemnego nagrywania rozmowy z pracodawcą

Krajowy Sąd Pracy (Hessisches Landesarbeitsgericht, Az.: 6 SA 137/17) orzekł, że potajemne nagrywanie rozmów personalnych jest ... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 14/2018 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116
Czytaj więcej...

Zwolnienia podatkowe

Proszę poinformować mnie jakie zwolnienia podatkowe uwzględni Finanzamt z urzędu? Poniżej przedstawimy, jakie Freibeträge i Pauschale Finanzamt uwzględni z urzędu w rozliczeniu za 2017 rok:... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 11   mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel. kontaktowy 0211/74 33 70 oraz 0211/96 88…
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie, co mam zrobić, gdy pracodawca nie płaci mi wynagrodzenia za pracę?

Ponieważ problem ten często pojawia się w pytaniach czytelników, dziś powtórzymy ten temat. Generalna zasada! Pensja powinna znaleźć się na koncie pracownika... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 11 Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel. kontaktowy 0211/74 33 70 oraz 0211/96 88 923 poniedziałek-piątek…
Czytaj więcej...

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

 Związkowy Sąd Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht, Az.: 1 BvR 1202/17) orzekł, że pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców (w tym przypadku ojca) może nastąpić tylko... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 11 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub…
Czytaj więcej...

Aufwandsentschädigung nie może być zajęte

Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: IX ZB 40/16) orzekł, że jeżeli na podstawie umowy albo ustawy świadczenie pieniężne stanowi... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 11 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116  
Czytaj więcej...

Dobrowolne ubezpieczenie w ustawowym ubezpieczeniu rentowym

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek mają też możliwość ubezpieczenia się... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 11   Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116
Czytaj więcej...

Wniosek na Kinderfreibetrag czy na Kindergeld

Proszę poinformować mnie, kiedy bardziej opłaca się złożyć wniosek na Kinderfreibetrag a nie na Kindergeld? Jeżeli rodzice przekroczą podane poniżej stawki dochodu do opodatkowania, powinni złożyć wniosek o Kinderfreibetrag a nie pobierać Kindergeldu... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 10/2018 mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel.…
Czytaj więcej...

Rozwód – proszę mnie poinformować, na co należy zwrócić uwagę, rozpoczynając przepisowy rok separacji c.d.

Pamiętajmy! Mimo że w czasie okresu separacji małżonkowie żyją oddzielnie, rok ten (lub dłuższy okres separacji) liczy się do czasu trwania małżeństwa a co za tym idzie, będzie ujęty w obliczeniach postępowania o Versorgungsaugleich. Następną sprawą do uregulowania jest przypadający ewentualnie jednej ze stron tzw. Trennungsunterhalt...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:10/2018 Jürgen Becker — Rechtsanwalt,…
Czytaj więcej...

Grzywna za naruszanie obowiązku kontaktu z dzieckiem

Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Hamm, Az.: & WF 179/17) rozpatrywał następujący przypadek: rodzice zawarli ugodę przed sądem rodzinnym odnośnie... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 10/2018 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116
Czytaj więcej...

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Związkowa ustawa o urlopie (Bundesurlaubsgesetz) nie reguluje sprawy, kto, a więc pracodawca czy pracownik, powinien niejako „dopilnować” wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wLuksemburgu będzie wkrótce rozstrzygał... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 10/2018 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz.…
Czytaj więcej...

Rentenversicherung Versicherungsverlauf – Ausbildungszeiten

Poruszony w poprzednim numerze temat uznania czasu nauki i nauki zawodu w Rentenbescheid wzbudził duże zainteresowanie. Ponieważ otrzymaliśmy sporo pytań, w dzisiejszym numerze kontynuujemy ten temat. Zaleca się dokładne sprawdzenie tzw... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 9/2018 Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel.…
Czytaj więcej...

Przepisowy rok separacji

Zamierzam się rozwieść. Proszę poinformować mnie na co należy zwrócić uwagę rozpoczynając przepisowy rok separacji Następnym problemem, który należy rozwiązać na początku okresu separacji jest odpowiedź na pytanie — do kogo należą:.. Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 9/2018 Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf.…
Czytaj więcej...

Powiadomienie wynajemcy o wadach mieszkania

Powiadomienie wynajemcy o powstałych wadach mieszkania (tzw. Mängelanzeige) odgrywa podstawową rolę dla... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 9/2018 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116
Czytaj więcej...

Czy zasiłek dla bezrobotnych zmniejsza odprawę za utratę miejsca pracy?

Z reguły nie. Jeżeli umowa rozwiązujący stosunek pracy między pracodawcą a pracownikiem (tzw. Aufhebungsvertrag)... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 9/2018 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116
Czytaj więcej...

Koszty przeprowadzki w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2017 rok?

Proszę poinformować mnie, jakie warunki muszę spełnić, aby koszty przeprowadzki ująć w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2017 rok? Pamiętajmy! Jeżeli po przeprowadzce skróci się droga do pracy minimum o 1 godzinę, można uznać przeprowadzkę spowodowaną względami zawodowymi a koszty te ująć w rozliczeniu podatkowym za 2017 rok... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 7/2018 mgr…
Czytaj więcej...

Przepisowy rok separacji – na co należy zwrócić uwagę

Zamierzam się rozwieść. Proszę poinformować mnie, na co należy zwrócić uwagę rozpoczynając przepisowy rok separacji? Niemieckie prawo rodzinne wymaga od małżonków przed złożeniem pozwu rozwodowego odbycia minimum 1 roku życia w separacji tzw. Trennungsjahr. Separacja oznacza rozdzielenie wszystkich wspólnych spraw łączących małżonków jak np. spraw: Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 7/2018 Jürgen Becker —…
Czytaj więcej...

Alimenty po rozwodzie

Płacę po rozwodzie alimenty na dwoje dzieci na podstawie Düsseldorfer Tabelle. Z nowego związku małżeńskiego mam trzecie dziecko. Ma to wpływ na wysokość alimentów? Tak. Stawki określone w Düsseldorfer Tabelle uwzględniają obowiązek płacenia alimentów dla dwóch osób uprawnionych do alimentów. W przypadku trojga dzieci... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 7/2018 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und…
Czytaj więcej...

Minimalne alimenty (Mindestunterhalt).

Wysokość Mindestunterhalt dla małoletnich dzieci określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Wysokość alimentów zależy od wieku dziecka: Od 01.01.2018 r. Mindestunterhalt dla dzieci do 5 lat wynosi... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 7/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel.…
Czytaj więcej...