Kategoria: Prawo niemieckie

Kiedy kończy się obowiązek płacenia alimentów dla żony?

Rozróżnia się obowiązek alimentacyjny podczas rozłąki (tzw. Trennungsunterhalt) i po rozwodzie (tzw. nachehelicher Unterhalt). Uprawniony do alimentów podczas rozłąki nie może nawet prawnie z niego się zrzec. Odpowiednie zrzeczenia nawet w formie notarialnej są prawnie nieważne. Naturalnie osoba uprawnione nie musi dochodzić tych alimentów. Im dłużej trawa rozłąka, tym bardziej zaostrzają się jednak — to…
Czytaj więcej...

Problemy z prywatnym ubezpieczeniem chorobowym

Od 1.01.2009 każdy mieszkaniec musi być ubezpieczony na wypadek choroby. Omawiamy tu tylko prywatne ubezpieczenie chorobowe, które dotyczy w szczególności osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek. §193 ustawy o umowie ubezpieczeniowej (Versicherungsvertaragsgesetz) stanowi, że każda osoba, która ma miejsce zamieszkania w Niemczech, musi być ubezpieczona na wypadek choroby w zakładzie (przedsiębiorstwie) ubezpieczeniowym, który dopuszczony…
Czytaj więcej...

INFORMACJE RENTOWE

Co należy zrobić, aby ustalić, jak dzisiaj wygląda moja konkretna sytuacja odnośnie przyszłej renty? Aby to ustalić należy w odpowiednim czasie złożyć wniosek o przysłanie dokumentów przedstawiających sytuację prawną wnioskodawcy. Rozróżniamy 2 rodzaje wniosków, które zainteresowany może otrzymać od instytucji rentowej: — eine Renten-Information, lub — eine Renten-Auskunft. Eine Renten-Information. Otrzymuje je: — każdy zatrudniony,…
Czytaj więcej...

Ważny wyrok Bundesgerichtshofs dotyczący miejsca przebywania dzieci po separacji i rozwodzie rodziców.

Wydany 27 lutego 2017 roku wyrok Bundesgerichthof regulujew odmienny sposób sytuację tzw. Trennungskinder po orzeczeniu separacji a następnie rozwodu rodziców. Chodzi o następujący przypadek. Przykład: tydzień u matki a tydzień u ojca. Dziecko może przebywać zamiennie raz u jednego z rodziców, a raz u drugiego rodzica. Dotychczas tego rodzaju praktyka była stosowana w wyjątkowych wypadkach.…
Czytaj więcej...

Ubezpieczenie ochrony prawnej – Rechtsschutzversicherung

Umyślne przestępstwa nie są ubezpieczone. Kierowca, który umyślnie prowadzi samochód w stanie nietrzeźwym, nie jest ubezpieczony. Ma to ten skutek, że nie może on na koszt ubezpieczalni powierzyć swojej obrony adwokatowi. Ubezpieczalnia nie przejmuje też w takich przypadkach kosztów procesu. Ale nie dotyczy to — co jest mało znane — wykroczeń drogowych. Umyślne przejechanie czerwonych…
Czytaj więcej...

Czy każdy ma prawo do założenia rachunku bankowego?

Od 19 czerwca 2016 roku każda osoba mieszkająca w Niemczech ma prawo do założenia rachunku bankowego. Jest to wynikiem dyrektywy przyjętej przez UE, która zobowiązuje państwa członkowskie do wskazania przynajmniej jednej instytucji finansowej (bank), która ma zapewnić  możliwość wykonywania podstawowych operacji bankowych jak wpłaty i wypłaty środków, przelewów międzybankowych, realizację poleceń zapłaty i użytkowanie karty…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Praca w godzinach nadliczbowych w branży budowlanej.

Proszę poinformować mnie, jak uregulowana jest praca w godzinach nadliczbowych w branży budowlanej w Niemczech? Warunki zatrudnienia w branży budowlanej określone zostały w federalnym ramowym układzie zbiorowym dla sektora budowlanego — BRTV. Dotyczy on wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlanych bez względu na to, czy są to firmy: — niemieckie czy — polskie działające na…
Czytaj więcej...

Informacje rentowe

Rozpoczynamy nowy cykl „Informacje rentowe”. Powstał on z inicjatywy czytelników. Wielu wiernych prenumeratorów Info&Tips zbliża się do momentu, w którym należy zająć się sprawami rentowymi. Naszymi informacjami rentowymi pragniemy ułatwić zainteresowanym w miarę bezproblemowe złożenie wniosku emerytalnego. Każdy, kto choć trochę zajmował się sprawami rentowymi wie, jaki jest to długotrwały i skomplikowany proces. A gdy…
Czytaj więcej...

Uwaga! Ważna informacja dla osób starających się o Kindergeld na dzieci przebywające w Polsce.

Finanzminister Wolfgang Schäuble planuje zmianę zasad wypłaty Kindergeldu dla tzw. EU dzieci, które nie przebywają na terenie Niemiec. Chce on w ten sposób ograniczyć wydatki rządu niemieckiego związane ze świadczeniami socjalnymi. Dotyczy to przede wszystkim obywateli: — Polski, — Rumunii, — Bułgarii, — Chorwacji. Dotychczas dzieciom obywateli tych krajów niemieszkających na terenie Niemiec (jeżeli jedno…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – wypowiedzenie umowy

Prowadzę małą firmę w Polsce, ale działam też na terenie Niemiec. Często podpisuję z klientami umowy zlecenia. Nieraz zdarzają się sytuacje, że zleceniodawcy po jakimś czasie wypowiadają zawarte ze mną umowy. Jest ta dla mnie sytuacja nader kłopotliwa. Proszę poinformować mnie, czy mogę wprowadzić do umowy zlecenia zapis przewidujący zrzeczenie się przez zleceniodawcę prawa do…
Czytaj więcej...

Nowa Düsseldorfer Tabelle

W dzisiejszym numerze chcielibyśmy przedstawić czytelnikom aktualną Düsseldorfer Tabelle, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Jak wiemy, Düsseldorfer Tabelle stanowi punkt orientacyjny dla sądów orzekających o wysokości alimentów. Podstawą do wyliczenia alimentów jest: — zarobek zobowiązanego do płacenia alimentów netto, — wiek dziecka.                                                                            Alimenty                …
Czytaj więcej...

Nieprawidłowe obliczenie kosztów ubocznych mieszkania (Nebenkosten albo Betriebskosten).

Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: VIII ZR 184/12) rozpatrywał następujący przypadek: Lokator otrzymał od wynajemcy tzw. Betriebskostenabrechnung, na podstawie którego miał dopłacić około 90 euro. Lokator sprawdził obliczenie i stwierdził, że jest ono nieprawidłowe. Jego przepłacenie wynosiło za poprzedni rok około 400 euro. Co robi lokator? Lokator zalicza swoje przepłacenie z czynszem za mieszkanie i zmniejsza…
Czytaj więcej...

Zakaz potrącenia z alimentami także w stosunku do Jobcenter.

Potrącenie wzajemnych wierzytelności jest prawnie dopuszczalne. Nie dotyczy to jednak długów alimentacyjnych. Oznacza to, że dłużnik alimentacyjny nie może swojej wierzytelności potrącić z długów alimentacyjnych. O co tutaj chodzi? Osoba uprawniona do alimentów nie może być przez potrącenie pozbawiona środków do życia. W rozpatrywanym przez Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: XII ZB 192/11) ojciec dziecka pozamałżeńskiego…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Ważna informacja dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.

Jak co roku, z końcem 2016 roku wchodzi w życie termin przedawnienia wystawionych w 2013 roku rachunków. Warunek! Dla tej grupy rachunków wchodzi w życie tzw. 3-letnie regularne przedawnienie (drei jahrige regelmasige Verjahrungsfrist). Przykład: dla rachunku wystawionego w czerwcu 2013 roku okres przedawnienia rozpoczyna się 31 grudnia 2013 roku. 3 lata później, a wiec 31…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – informacja dla sklepów i firm prowadzących sprzedaż gotówkową!

01 stycznia 2017 roku kończy się okres przejściowy dla firm używających elektronicznych kas fiskalnych (elektronische Kassensysteme). Najpóźniej 01 stycznia 2017 roku kasy te muszą między innymi zapewniać, że obrót (Umsatz) zostanie przez nią zapamiętany przez 10 lat. Wszystkie: — Einzelbewegungen (pojedyncze operacje), — Kassenbons (kwity kasowe), muszą zostać w formie digitalnej przechowane oraz musi być…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Pokwitowanie za usługi

Zdarza mi się wykonywać doraźnie małe usługi, za które biorę niewielkie sumy pieniędzy. Prawie zawsze klient chce na nie pokwitowanie. Porosiłbym o wyjaśnienie, jak prawidłowo wystawiać takie pokwitowania? Pamiętajmy! Na potwierdzenie otrzymania niewielkich sum można wystawić tzw. Quitung czyli pokwitowanie. Finanzamt uznaje bez problemu prawidłowo wystawione Quitungen do ogólnej sumy wynoszącej 150 euro brutto. Uznane…
Czytaj więcej...

Testament życia

Testament życia  - Patientenverfügung Nowe orzeczenie Trybunału Związkowego (Bundesgerichtshof, Az.: XII ZB 61/16) może prowadzić do nieważności sporządzonych testamentów życia (tzw. Patientenverfügung). W rozpatrywanym przez sąd przypadku matka zarządziła, że w przypadku nieuleczalnej choroby nie chce żadnych środków przedłużających życie, jeżeli nie będą one prowadziły do poprawy zdrowia. Sąd uznał to formułowanie za mało konkretne,…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Gewerbesteuererklärung

Prowadzę małą firmę budowlaną. Sam zrobiłem rozliczenie podatkowe za 2015 rok. Teraz Finanzamt żąda ode mnie złożenia Gewerbesteuererklärung, choć wiele nie zarobiłem. Proszę poinformować mnie, kto i kiedy musi złożyć Gewerbesteuererklärung? Generalna zasada! Gewerbesteuererklärung składa osoba posiadająca Gewerbebetrieb i osiągająca z niego dochody. Dotyczy to w szczególności: — Handwerksbetriebe (firmy rzemieślnicze), — Fertigungsbetriebe (firmy produkcyjne),…
Czytaj więcej...

Umowa na czas określony

■ Podnajem mieszkania. Podnajem mieszkania wymaga zgody wynajemcy... czytaj wiecej w Info & Tips wydanie nr.: 47/2016 ■ Od kogo mogę żądać zwrotu kaucji za mieszkanie? Nasze wynajęte prze 10 laty mieszkanie po jego sprzedaży ma nowego właściciela. Teraz wyprowadzamy się do nowego mieszkania. Kto musi nam zwrócić kaucję? czytaj wiecej w Info & Tips…
Czytaj więcej...

Ważna wiadomość dla osób płacących alimenty na dzieci!

Od 01 stycznia 2017 roku ulegnie zmianie wysokość alimentów na dzieci. Oberladesgericht Düsseldorf poinformował, że od 01 stycznia 2017 roku ulega zmianie tzw. Düsseldorfer Tabelle. Tzw. Mindestbedarfsätze (najniższe stawki) zostają z tą datą podwyższone. I tak przykładowo: — najniższa stawka alimentów na dziecko do 5 lat podwyższona zostaje o 7 euro — będzie wynosić 342…
Czytaj więcej...

Pochopne zmniejszenie czynszu za mieszkanie

Ryzyko zmniejszania czynszu za mieszkanie (Mietminderung). Pochopne zmniejszenie czynszu za mieszkanie może prowadzić do bezterminowego wymówienia stosunku najmu mieszkania. Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: VIII ZR 138/07) rozpatrywał następujący przypadek: strony umowy najmu mieszkania kłócą sie, która z nich jest odpowiedzialna za pleśń i grzyb w mieszkaniu. Jest to niejako klasyczny przypadek. Lokator powołuje się na…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Odzież robocza

Prosiłbym o informację, co można zaliczyć do odzieży roboczej? Czytelnikowi chodzi zapewne o możliwość rozliczenia kosztów zakupu odzieży roboczej (Berufskleidung). Pojęcie to jest dosyć wąskie. Jako odzież roboczą według Finanzamzu rozumiemy jedynie odzież, którą można nosić tylko przy wykonywaniu danej pracy. Jakakolwiek możliwość używania jej w celach prywatnych wyklucza możliwość rozliczenia jej kosztów. W przypadku…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Mikrokredyty

Mikrokredyty — kredyty dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarcząw Niemczech—powtórzenie najważniejszych informacji. Mikrokredyty są przeznaczone dla: — przedsiębiorstw, — osób wykonywujących wolny zawód, — osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, — osób rozpoczynających samodzielną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy ubiegający się o mikrokredyt po raz pierwszy mogą wnioskować o kwotę: od 1000 euro do 10.000 euro Wprzypadku rat…
Czytaj więcej...

Wykonywanie dodatkowej pracy (tzw. Nebenjob )

Każdy ma prawo do wykonywania dodatkowej pracy. Pracownik nie jest zobowiązany poinformować o tym pracodawcy. Obowiązek poinformowania pracodawcy istnieje tylko wtedy, jeżeli przewiduje to umowa o pracę. Umowy o pracę zawierają często klauzulę, która przewiduje, że  pracodawca musi wyrazić zgodę nawet jeszcze przed podjęciem dodatkowej pracy. W regule pracodawca nie może zabronić pracownikowi wykonywania dodatkowej…
Czytaj więcej...

Czy poza alimentami muszę płacić opłaty za przedszkole i ubezpieczenie chorobowe ?

To zależy od wysokości zarobków. Kwota  w wys. 1080,00 EUR musi zawsze pozostać dla pracującego dłużnika alimentacyjnego (tzw. Selbstbehalt).  Opłaty za przedszkole nie są ujęte w stawkach Düsseldorfer Tabelle.  Powoduje to, że opłaty te (jako tzw. Mehrbedarf) ponosi dłużnik alimentacyjny, ale opłaty te są rozdzielane między rodzicami w stosunku do ich dochodów. Od tych opłat…
Czytaj więcej...

Prawne podstawy pracy uczniów podczas wakacji.

Niedozwolona jest w zasadzie praca dzieci, które nie ukończyły 14 roku życia. Ale za zgodą rodziców dzieci w wieku od 13 do 14 lat mogą przez dwie godziny wykonywać lekkie prace ( np. roznoszenie gazet czy reklamówek). Uczniowie , którzy ukończyli 15 rok życia, mogą w ciągu czterech tygodni pracować dziennie 8 godz. i w…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Odzież robocza

W jaki sposób rozliczyć koszty prania odzieży roboczej w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2015 rok? Koszty prania odzieży roboczej można ująć jako Werbungskosten w rocznym rozliczeniu podatkowym. Do odzieży roboczej zaliczamy: — Schutzkleidung (odzież ochronna), — Zunftkleidung (odzież cechowa), — Dienstkleidung (odzież służbowa), — Bühnenkleidung (odzież sceniczna), — Uniformen (mundury), — Amtstrachten (odzież urzędowa). Koszty…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Bauabzugsteuer

Proszę poinformować mnie, co to jest Bauabzugsteuer. Prowadzę jednoosobową firmę od niedawna w Niemczech i nie bardzo orientuję się w tutejszych przepisach. Bauabzugsteuer został wprowadzony od 01.01.2002 roku. Dotyczy on odbiorców usług budowlanych. Zostali oni zobowiązani do odprowadzenia 15% kwoty rachunku brutto plus Umsatzsteuer do urzędu finansowego do którego należy wykonawca danej usługi. Podatek ten…
Czytaj więcej...

Skutki zaniedbania zaprzeczenia ojcostwa przez męża matki.

Zarówno niemiecki Kodeks cywilny (§ 1592 BGB) jak i Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 62 K.R.O.) zawierają ustawowe domniemania, że dziecko urodzone w czasie trwania małżeństwa pochodzi od męża matki. Jeżeli na podstawie konkretnych okoliczności istnieją wątpliwości, czy stan prawny odpowiada rzeczywistości, to mąż uprawniony jest w terminie dwóch lat do podważenia pochodzenia dziecka z…
Czytaj więcej...

Problemy z zachowkiem przy doliczaniu darowizny

Na podstawie § 2325 ust. 3 niem. Kodeksu cywilnego darowizny dokonane dziesięć lat przed śmiercią spadkodawcy nie są doliczane do spadku. Darowizny dokonane w ciągu roku przed śmiercią spadkodawcy są doliczane w całości. Wcześniejsze darowizny są doliczanew wysokości pomniejszonej o 1/10 za każdy rok. Ale uwaga, ten termin dziesięcioletni czy sukcesywne zmniejszanie się doliczania nie…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH

Czy to prawda, że firmy swoje muszą wysyłać meldunki finansowe do Finanzamtu drogą elektroniczną? Tak, i to już od 2013 roku: — Unternehmer (firmy) oraz — Arbeitgeber (pracodawcy) potrzebują do zameldowania: — Umsatzsteuer — Voranmeldungen (złożenia miesięcznego lub kwartalnego sprawozdania o poborze podatku VAT), — Lohnsteueranmeldungen (zameldowania podatków pracowniczych) specjalny certyfikat. Również jeżeli ktoś wysyła…
Czytaj więcej...

Mój mąż nie płaci mi regularnie alimentów na syna.

Mój mąż nie płaci mi regularnie alimentów na syna. Czy wobec tego w miesiącach, gdy nie płaci mogę utrudnić mu kontakt z synem? Problem poruszony przez czytelniczkę pojawia się często w stosunkach byłych małżonków, gdyż duży procent rodziców rozumuje tak jak czytelniczka. Wydaje im się, że jeżeli ojciec nie zapłacił w terminie alimentów, to mogą…
Czytaj więcej...

Czy wypowiedzenie umowy o pracę musi zawierać uzasadnienie?

Nie.  Nawet wypowiedzenie w trybie natychmiastowym (tzw. fristlose Küdnigung) nie musi zawierać uzasadnienia. Wprawdzie pracownik może  domagać się na podstawie § 626 ust. 2BGB (niem. Kodeks cywilny) uzasadnienia wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, ale brak tego uzasadnienia nie skutkuje bezskuteczności wypowiedzenia. Dopiero później,w ramach procesu przed sądem pracy, pracodawca musi uzasadnić wypowiedzenie. Polskie prawo pracy nie…
Czytaj więcej...

Zmiana umowy o pracę – Änderungskündigung

Zmiana umowy o pracę (Änderungskündigung). Zmiana poszczególnych warunków umowy o pracę może nastąpić przez porozumienie stron albo przez wypowiedzenie pracodawcy. Pracodawca nie jest uprawniony do jednostronnej zmiany umowy o pracę. Pracodawca nie może, inaczej jak w Polsce, wypowiedzieć tylko poszczególnych warunków umowy  opracę, jak np.wysokość wynagrodzenia, miejsce pracy itd. Jeżeli pracodawca chce zmienić poszczególne warunki…
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie, jakie zasady określają pracę w nadgodzinach?

W naszym zakładzie często dochodzi do sporów o zapłatę przepracowanych nadgodzin. Proszę poinformować mnie, jakie zasady określają pracę w nadgodzinach? Generalna zasada! Każdy zakład pracy powinien starannie notować każde przepracowane nadgodziny. Powinno to odbywać się przez tzw. Arbeitszeitkonten. Jednakże jeżeli dojdzie do sporu o ilość przepracowanych nadgodzin, pracownik powinien udowodnić, że taką ilość nadgodzin rzeczywiście przepracował. Ale uwaga! Jako dowód nie…
Czytaj więcej...

Za dwa miesiące wychodzę za mąż. Jakie grupy podatkowe mamy wybrać ?

Małżeństwo ma prawo wyboru miedzy grupami podatkowymi (tzw. Lohnsteuerklassen) IV/IV albo III/V. Jeżeli małżonkowie nie dokonają wyboru, to przydzielani są do grup podatkowych IV/IV. Wybór grupy podatkowej musi być dokładnie rozważony, w szczególności jeżeli jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek. Grupy podatkowe mają znaczenie tylko dla zatrudnionych pracowników. Małżonek prowadzący działalność gospodarczą…
Czytaj więcej...

Samochód przy rozłące małżonków

Samochód, niezależnie od tego, kto wpisany jest do jego dokumentów, jest często tzw. Familienauto i należy prawnie do sprzętu domowego. Ma to miejsce wtedy, gdy samochód używany jest przez obydwojga małżonków, a także w celu wspólnych zakupów itd.Wyższy Sąd Krajowy ( Oberlandesgericht Stuttgart, Az.: 16 UF 195/15) rozpatrywał następujący przypadek: Po prawie dwudziestu latach małżeństwa…
Czytaj więcej...

Wypowiedzenie stosunku pracy podczas choroby pracownika – Küdigungsschutzgesetz

Wypowiedzenie stosunku pracy podczas choroby pracownika. Z reguły pracodawca jest uprawniony do wymówienia stosunku pracy, jeżeli pracownik z powodu częstych krótkich chorób w okresie ostatnich trzech lat nie pracował więcej jak 20% swojego czasu pracy. Przy długotrwałych chorobach wymagana jest nieobecność pracownika przez 24 miesiące w okresie ostatnich trzech lat. Ale to jest tylko orientacyjna…
Czytaj więcej...

Problemy z rachunkami budowlańców

Problemy z rachunkami budowlańców. Chodzi tutaj o problem wystawienia prawidłowego rachunku za roboty budowlane dla zleceniodawcy. Prawidłowy rachunek (tzw. prüfbare Rechnung) ma duże znaczenie. Rozróżniamy umowy budowlane zawarte na podstawie VOB/B i umowy budowlane sporządzane na podstawie przepisów niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB). Prawidłowe sporządzenie rachunku na podstawie VOB/B jest warunkiem wymagalności wynagrodzenia. Zleceniodawca może zatem…
Czytaj więcej...