Kategoria: Prawo niemieckie

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – praca w nocy i w święta vs Mindestlohn

Chcielibyśmy zapoznać czytelników z ważnym rozstrzygnięciem Bundesarbeitsgerichts w sprawie Mindestlohn oraz związanym z tym pracą w nocy i w święta. Bundesarbeitsgericht w sprawie dotyczącej stosowania stawek za pracę w... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 42/2017 mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel. kontaktowy 0211/74 33 70…
Czytaj więcej...

Prawa kupującego przy cofniętym liczniku.

Stan licznika jest jedną z najważniejszych informacji wpływających na cenę samochodu. Już od 18.08.2005 r.... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 42/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7. Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116
Czytaj więcej...

Prawo byłej małżonki do renty po mężu

W czasie rozwodu przyznano mojej byłej żonie część praw do mojej renty. Od pewnego czasu jest ona ciężko chora. Czy po ewentualnej jej śmierci  otrzymam z powrotem część przyznanej jej mojej renty? Czytelnikowi chodzi zapewne o sytuację, która ma często miejsce w czasie sprawy rozwodowej. W ramach Versorgungsausgleich zostają podzielone prawa do renty nabyte w…
Czytaj więcej...

Testy dopiero od 1,6 promila

Informowaliśmy o tym, że niektóre landy, jak np. Bayern i Baden Württemberg, uzależniały ponowne wydanie prawa jazdy... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 41/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116  
Czytaj więcej...

Dodatkowe wynagrodzenia z okazji urlopu tzw. Urlaubsgeld

Bundessozialgericht, wyrok z dn. 29.06.2017 r. Az.: B 10 EG 5/16 R). Sąd ten orzekł, że... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 41/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116
Czytaj więcej...

Czy żebranie na ulicy jest dozwolone?

Tak. Dotyczy to naturalnie tylko publicznych ulic, placów itd. Ale... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 41/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116
Czytaj więcej...

Zmiana tzw. Unterhaltsvorschussgesetz

Od 1 lipca 2017 r. zmiana tzw. Unterhaltsvorschussgesetz. Ta miesięczna zapomoga przysługiwała dotychczas dziecku, przez okres 6 lat... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 41/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – składki do Handwerkskammer.

Proszę poinformować mnie, kto musi płacić składki do Handwerkskammer? Pytanie to pada dosyć często, dlatego dziś krótkie wyjaśnienie: składka na Handwerkskammer (izba rzemieślnicza) muszą płacić wszyscy należący do izby rzemieślniczej. Kto zatem musi należeć do izby rzemieślniczej? Do izby rzemieślniczej należą: — właściciele zakładów rzemieślniczych, które podzielone są na... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:…
Czytaj więcej...

Jak przejść na rentę w wieku 63 lat

Chcę przejść na rentę w wieku 63 lat. Słyszałem, że nie wszystkie okresy są zaliczane do stażu pracy. Prosiłbym o informacje jakie okresy mogę zaliczyć, aby przejść na rentę w wieku 63 lat. Nastapujące czasy podlegają zaliczeniu do przejścia na rentę w wieku 63 plus: — Pflichtbeitrage z okresów zatrudnienia, — składki z czasow samodzielnej…
Czytaj więcej...

Jakie skutki prawne ma ustalenie rozdzielności majątkowej na prawie niemieckim?

Sprawa ta wymaga pewnych wyjaśnień. Małżonkowie albo osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, a dotyczy to zarówno obywateli polskich i niemieckich,.. Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 40/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116
Czytaj więcej...

Unterhaltsvorschuss

Moja córka otrzymuje urzędu ds. młodzieży tzw. Unterhaltsvorschuss, ponieważ ja nie jestem w stanie płacić alimentów. Czy musze później te pieniądze zwrócić? Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 40/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029,…
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie, jakie Sonderausgaben mogę ująć w rocznym rozliczeniu podatkowym?

Najpopularniejsze Sonderausgaben to: ■ Kirchensteuer. Zapłacony Kirchensteuer... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 38/2017 mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel. kontaktowy 0211/74 33 70 oraz 0211/96 88 923 od poniedziałku do piątku 10.00–16.00, www.kanzleiadvo.de, www.advo.pl. Telefoniczny kontakt z czytelnikami w każdy 9.00–10.00, w pozostałe dni po…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – polskie prawo jazdy

Prowadzę jednoosobową firmę w Niemczech. Jeżdżąc samochodem używam polskie prawo jazdy. Obecnie to prawo jazdy mi zaginęło. Mam jego kopięy. Co mam zrobić, aby jak najszybciej otrzymać nowe? Czy mogę jeździć, posługując się tylko kopią zagubionego prawa jazdy? Generalna zasada! Prawo jazdy wydane czytelnikowi w Polsce jest jedynym dokumentem stwierdzającym prawo do prowadzenia pojazdu mechanicznego.…
Czytaj więcej...

Wymiana wykładziny dywanowej — nieznane prawa lokatora.

Wynajmujący mieszkanie (Vermieter) ma obowiązek wymiany wykładziny dywanowej, jeżeli jest ona zużyta. Roszczenie lokatora (Mieter) wymiany wykładziny dywanowej zakłada, że... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 38/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116
Czytaj więcej...

Po jakim czasie pracy mam prawo do wydania świadectwa pracy?

Pracodawca jest zobowiązany do wydania zwykłego świadectwo pracy (tzw. einfaches Arbeitszeugnis) nawet bez żądania pracownika, które zawiera rodzaj pracy i czasokres zatrudnienia. Pracownik może domagać się... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 38/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19.…
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie jak uregulowana jest praca w nadgodzinach osób pracujących na Teilzeit.

Praca w godzinach nadliczbowych osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin (die Überstundenregelungen für Teilzeitbeschäftigte) jest uregulowana ostrzej niż praca w godzinach nadliczbowych osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin (Vollzeitbeschäftigte). Zasadą jest, że praca w godzinach nadliczbowych osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin dopuszczalna jest jedynie wtedy, gdy: — jest to jednoznacznie ujęte w umowie o…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Ważna informacja dla osób prowadzących polską działalność gospodarczą!

Jak informuje ZUS, część osób prowadzących w Polsce działalność gospodarczą otrzyma na dniach dwa pisma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pism tych nie należy lekceważyć. Pismo pierwsze dotyczy osób mających zaległości składkowe.Wnim ZUS ostrzega, że osoby te mogą stracić prawo do zasiłku chorobowego. Pismo drugie ZUS wyśle w październiku... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 37/2017…
Czytaj więcej...

Czy muszę też dalej spłacać kredyt za męża?

Podpisałam z mężem przed dwoma laty umowę kredytową na zakup samochodu. Raty płacone były z naszego wspólnego konta. Teraz po rozłące i wyprowadzce mąż sam używa samochodu. Czy ja muszę też dalej spłacać kredyt? Nie. Ponieważ to mąż wyłącznie używa samochodu, zobowiązany jest spłacać raty kredytowe. W razie sporu rozstrzyga sąd rodzinny. Przypominamy, że w…
Czytaj więcej...

Czy mogę bez zgody ex-małżonki zabrać dziecko na urlop do Polski?

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to prawo do kontaktów z dzieckiem obejmuje przebywanie z dzieckiem poza miejscem jego stałego pobytu, a więc także wyznaczenie miejsca, w którym spędzony będzie urlop (Oberlandesgericht Brandenburg, Az.: 15 UF107/13). Inaczej przedstawia się ta sprawa, jeżeli... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 37/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.…
Czytaj więcej...

Nieważna umowa o dzieło

W nowym wyroku z dnia 16 marca 2017 r. Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: VII ZR 197/16) orzekł, że umowa o dzieło (Werkvertrag) jest w całości nieważna nawet wtedy, jeżeli... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 37/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek…
Czytaj więcej...

Mam 50% upośledzenia i ukończyłem 56 rok życia. Czy mogę już przejść na emeryturę?

Chodzi tu prawdopodobnie o tzw. stopień upośledzenia (Grad der Behinderung; skrót. GdB). Przy rencie rozstrzygający jest nie stopień upośledzenia a... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 37/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – świadczenia rodzinne na dzieci osób pracujących w Unii Europejskiej?

Proszę wyjaśnić, jak przedstawia się sprawa otrzymywania świadczeń rodzinnych na dzieci osób pracujących w Unii Europejskiej? Generalna zasada! Świadczenia rodzinne przysługują osobom pracującym w Unii Europejskiej nawet wtedy, gdy: — osoba ta mieszka na terytorium innego państwa niż to, które jest zobowiązane do wypłaty świadczenia, — rodzina takiej osoby mieszka w innym kraju niż to...…
Czytaj więcej...

Kary za wykroczenia drogowe (Verwarnung i Bußgeldbescheid)

Verwarnung jest sankcją pieniężną od 10,00 do 55,00 euro. Organ administracyjny (Bußgeldstelle) daje możliwość wypowiedzenia się i proponuje zapłatę tej kary w krótkim terminie. Zapłacenie tej kary powoduje zakończenie postępowania bez jakichkolwiek dalszych konsekwencji. Zapłacona kara nie podlega — nawet przy pomyłce — nie podlega zwrotowi. Niezapłacenie tej kary prowadzi do wydania Bußgeldbescheid.Bußgeldbescheid jest sankcją…
Czytaj więcej...

Władza rodzicielska nad pozamałżeńskim dzieckiem

Od maja 2013 r. obowiązuje nowa regulacja władzy rodzicielskiej. Władzę rodzicielską otrzymuje na początku matka pozamałżeńskiego dziecka. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, jeżeli złożą obydwoje zgodne oświadczenia ... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 36 /2017   Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy…
Czytaj więcej...

Czy muszę wskazać policji osobę sprawcy wypadku?

Czy muszę wskazać policji osobę sprawcy wypadku? Nie. Każda osoba może odmówić składania zeznań przed policją. Nie ma bowiem podstawy prawnej, która upoważniałaby policję do wymuszenia składania zeznań. Ale uwaga! Jeżeli świadek zezna niezgodnie z prawdą, że np. osoba pokazana mu na zdjęciu — najczęściej z kopii dowodu osobistego— jest mu nieznana, to ryzykuje wszczęcie…
Czytaj więcej...

Czy “Betriebsarzt” może poinformować pracodawcę o stanie zdrowia bez zgody pacjenta?

Proszę poinformować mnie, czy Betriebsarzt może poinformować mojego pracodawcę o moim stanie zdrowia bez mojej zgody? Zasada jest następująca: Betriebsarzt (lekarz zakładowy) nie może bez zgody pracownika informować pracodawcy o jego stanie zdrowia. Wyjątek! Jeżeli grozi to jakimś niebezpieczeństwem. Ale pamiętajmy! Jeżeli pracownik zatai przed pracodawcą wykryte przez lekarza dolegliwości mogące mieć negatywne skutki na…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawie zabezpieczeń socjalnych

Chcielibyśmy zapoznać naszych czytelników z ważnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawie zabezpieczeń socjalnych z tytułu pracy w innym państwie członkowskim. Sprawa dotyczyła obywatela czeskiego, który po okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, przeprowadził się do Belgii. W Belgii zarejestrował się jako osoba poszukująca pracy i wystąpił o przyznanie mu…
Czytaj więcej...

Jechałem za szybko samochodem. Po tym otrzymałem od urzędu Anhörungsfragebogen. Czy muszę ten dokument odesłać?

Ten kwestionariusz ma przede wszystkim zapewnić prawo do wysłuchania osoby obwinionej (tzw. rechtliches Gehöhr), które... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 33/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116.
Czytaj więcej...

Zmniejszenie czynszu ze względu na wady mieszkania

Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, VIII ZR 1/16) stwierdził, że lokator nie jest zobowiązany do wskazania przyczyn, które powodują zmniejszenie użyteczności mieszkania. W rozpatrywanym przypadku chodziło o... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 33/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel.…
Czytaj więcej...

Czy mogę przesłać mojemu znajomemu 100 euro listem poleconym?

Listowne przesyłanie pieniędzy jest zabronione, niezależnie od tego czy zwykłym czy poleconym listem. Poczta nie odpowiada za zaginięcie pieniędzy. Tylko do 100 euro można przesłać listem wartościowym (tzw. Wertbrief), który kosztuje ekstra 4,30 euro Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz.…
Czytaj więcej...

Błędny “Steuerbescheid” – co robić?

Ostatnio otrzymałem Steuerbescheid za 2016 rok. Nie zgadzam się częściowo z tym co wyliczył Finanzamt. Co mam w tym przypadku zrobić? W poruszonym przez czytelnika przypadku należy zachować się następująco: jeżeli nie zgadzamy się z treścią Steuerbescheidu należy złożyć Einspruch. Einspruch składamy w ciągu miesiąca od chwili... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 32/2017 mgr…
Czytaj więcej...

Wniosek o dodatek do renty czyli Grundsicherung

Od niedawna otrzymuję małą rentę. Słyszałam, że można otrzymać jakiś dodatek, jeżeli się ma za mało do życia. Proszę poinformować mnie, kto to płaci i jakie warunki muszę spełnić, aby tą dopłatę otrzymać. Osoby starsze, których dochody nie pokrywają codziennego utrzymania mogą złożyć wniosek o dodatek czyli Grundsicherung im Alterbeantragen. Jest to świadczenie socjalne finansowane…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – opodatkowanie napiwków od klientów

Niedawno po moim pracodawcy przejąłem mały lokal gastronomiczny... Proszę poinformować mnie, czy muszę opodatkować napiwki otrzymywane od klientów bo dotychczas tego nie robiłem. Musimy odróżnić tu dwie sprawy: napiwki otrzymywane przez zatrudnioną w gastronomii osobę, oraz napiwki otrzymywane przez właściciela lokalu... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 32/2017 mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack Rechtsanwalt,…
Czytaj więcej...

Jak uniknąć problemów przy wynajęciu mieszkania.

Wynająłem mieszkanie. Ponieważ ma ono wady, chcę zrobić z wynajemcą odpowiedni protokół przejęcia mieszkania. Wynajemca odmawia sporządzenia wspólnego protokołu. Co mam w tym przypadku zrobić? Niestety niemieckie prawo najmu nie przewiduje obowiązku zarówno wynajemcy jak i lokatora do sporządzenia wspólnego protokołu odnośnie stanu mieszkania. Oznacza to, że... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.:  32/2017 Paul…
Czytaj więcej...

Stopień upośledzenia (Grad der Behinderung; skrót GdB) i jego prawne skutki.

Ciężkość upośledzenia określa się w stopniu (nie w procentach!) od 20 do 100. Odpowiednie decyzje wydaje Versorgungsamt albo Amt für Soziale Angelegenheiten. Prawa i wyrównanie niekorzyści z powodu upośledzenia reguluje przede wszystkim Księga IX niemieckiego Kodeksu Socjalnego (skrót: SGB IX). Osoba, u której stwierdzono 50 albo wyższy stopień upośledzenia... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: …
Czytaj więcej...

Rozliczenie podakowe współmałżonków

Foto: Depositphoto Wielu czytelników pyta, czy lepiej rozliczać się ze współmałżonkiem, czy każdy z małżonków oddzielnie? Na to pytanie w skrócie odpowiedzieć można następująco: z reguły małżeństwa sporządzające roczne rozliczenie podatkowe automatycznie zakreślają w Mantelbogen kratkę — Zusammenveranlagung. W ten sposób korzystają z teoretycznie korzystnej Splittingtarif (wspólnego rozliczenia małżonków). Ale uwaga! Reguła ta jednak nie…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – rozliczenie paragonu za tankowane paliwo

Foto: Depositphoto W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą — handel oknami — często jeżdżę do Polski. Czy paragony za tankowane paliwo w Polsce mogę uwzględniać w rozliczeniu z niemieckim urzędem finansowym? Pamiętajmy, że podstawą zaliczenia wydatków jako kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest: — prawidłowe i rzetelne udowodnienie poniesienia tego wydatku, —…
Czytaj więcej...