Czy niezaproszenie ciężko upośledzonego do rozmowy kwalifikacyjnej jest dyskryminacją?

Z reguły nie. Obowiązek zaproszenia osób ciężko upośledzonych do rozmowy kwalifikacyjnej przewiduje Kodeks socjalny (§165 SGB…

Przeprowadzka z dzieckiem dopiero po ukończeniu szkoły.

W rozpatrywanym przez sąd przypadku (Oberlandesgericht Koblenz, Az.: 13 UF 413/18) żona po rozstaniu z mężem…

Wzmocnienie praw pracownika tymczasowego.

Przypominamy, że pracownicy tymczasowi powinni otrzymywać takie samo wynagrodzenie jak pracownicy zatrudnieni na stałe. Tylko układy…

Co z tą plajtą biura podróży Thomas Cook

W związku z plajtą biura podróży Thomas Cook otrzymujmy zapytania od zaniepokojonych czytelników. Poniżej podajemy niektóre…

Drobne nakłady najemcy w mieszkaniu – Kleinreparaturen

Wynajmujący powinien wydać mieszkanie w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać je w takim stanie…

Hazardzista” zobowiązany do zwrotu świadczeń Hartz IV.

Sąd Socjalny Wiesbaden (S 5 AS 811/16) orzekł, że pozwany, który sprzedał swój dom, aby spłacić…

Czy można zrzec się spadku na korzyść innego spadkobiercy?

§ 2346 i nast. BGB (niem. Kodeks cywilny) przewidują dla krewnych i małżonka spadkodawcy możliwość zrzeczenia…

Uwaga – branża budowlana – ważna informacja

Ważna informacja dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą w branży budowlanej! Od 2020 roku przywrócone zostaje…

Zasiłek na dziecko (Kindergeld) a zasiłek dla bezrobotnych II Hartz IV

Zasiłek na dziecko w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych II (Hartz IV) jest traktowany jako dochód…

Problemy z odrzuceniem spadku

Niemieckie prawo spadkowe przewiduje bardzo krótki termin do odrzucenia spadku. Termin upływa po 6 tygodniach, od…