Kategoria: Prawo polskie

Proszę poinformować mnie, czy można odwołać darowiznę?

Proszę poinformować mnie, czy można odwołać darowiznę? Darowiznę można odwołać. Ale nie jest to takie proste.Odwołanie darowizny jest możliwe, jeśli obdarowany dopuści się względem darczyńcy tzw. rażącej niewdzięczności. Przepisy jednak jasno nie precyzują, kiedy mamy do czynienia z rażącą niewdzięcznością. Zostawiają to do oceny sądowi. Z pewnością rażącą niewdzięcznością jest przestępstwo wobec darczyńcy. W ten…
Czytaj więcej...

Proszę mnie poinformować, kogo można wydziedziczyć?

Spadkodawca może dokonać wydziedziczenia w testamencie. Pamiętajmy! Wydziedziczenie to pozbawienie zachowku spadkobierców ustawowych. Podlega ono ścisłym przepisom. Spadkodawca może to zrobić, jeśli osoba która ma zostać wydziedziczona: — wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  05/2019 Autor:  mgr Zbigniew Prus, Rechtsbeistand des polnischen Rechts
Czytaj więcej...

Co to jest najem okazjonalny?

Najem okazjonalny jest to szczególny rodzaj najmu. Wprowadzony został ustawą z dnia 17 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. Uwaga! Prawo do najmu okazjonalnego dotyczy wyłącznie lokali, które służą...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  04/2019 Autor:  mgr Zbigniew Prus, Rechtsbeistand des polnischen Rechts    
Czytaj więcej...

Czy policja może zabrać mi prawo jazdy?

Prawo jazdy może być „zabrane” przez sąd, prokuraturę albo policję. Pojęcie „zabranie prawa jazdy” używane jest tylko w mowie potocznej. Rozróżniamy między tzw. Sicherstellung i Beschlagnahme prawa jazdy. Sicherstellung (zabezpieczenie) prawa jazdy następuje wtedy, gdy...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  02/2019 Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Czytaj więcej...

Testament i t.zw. żądanie wydania spadku

Ciotka zapisała mi spadek w testamencie. Jednakże jej rodzina nie chce tego zaakceptować i odmawia mi wydania przedmiotów należących do spadku, gdyż sądzili, że oni są spadkobiercami. Czy rodzina ciotki poza majątkiem spadkowym musi się ze mną rozliczyć, np. zwrócić mi korzyści, które uzyskała ze spadku? Spadkobierca może żądać, aby osoba, która włada spadkiem, lecz…
Czytaj więcej...

Postępowanie karne – wezwanie na świadka

Zostało przeciwko mnie wszczęte w Polsce postępowanie karne. Niedawno dowiedziałem się, że wezwanie na świadka otrzymała moja była konkubina. Czy osobę najbliższą, nawet po zakończeniu związku, można powoływać na świadka? Czy to jest zgodne z prawem? ...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  42/2018 Autor:  mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts
Czytaj więcej...

Komu należy się zachowek?

Prawo do zachowku należy się zawsze, kiedy uprawniony zostanie pominięty w testamencie. W rzeczywistości to roszczenie o zapłatę powstaje jedynie wtedy, kiedy...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  41/2018 Autor:  mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts
Czytaj więcej...

W jaki sposób można odrzucić spadek?

Niedawno zmarł mój ojciec. Pozostawił mieszkanie oraz długi prawdopodobnie przewyższające wartość mieszkania. Proszę poinformować mnie, w jaki sposób powinienem odrzucić spadek? Spadek można odrzucić na dwa sposoby: ... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  35/2018  Autor:  mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts
Czytaj więcej...

Ciąg dalszy dotyczący testamentu

Proszę poinformować mnie, co jest ważniejsze — ostatnia wola spadkodawcy czy dziedziczenie ustawowe — ciąg dalszy dotyczący testamentu. Jakie błędy unieważniają testament? Jest kilka zasad, których złamanie przy sporządzaniu testamentu sprawia, że jest on nieważny i traktowany tak, jakby nie istniał. Takim błędem jest wspólne spisanie testamentu przez małżonków. I jeżeli przykładowo jedno z małżonków…
Czytaj więcej...

Co mam zrobić, aby jak najszybciej uzyskać zwrot pożyczki?

Pożyczyłem w rodzinie 50.000 zł. Sporządziliśmy dla zabezpieczenia umowę pożyczki na piśmie. Obecnie jestem w trudnej sytuacji finansowej (choroba) i chciałbym, aby zwrócono mi pieniądze. Jednak że w umowie nie ma terminu zwrotu pożyczki. Co mam zrobić, aby jak najszybciej uzyskać zwrot pożyczki? Przede wszystkim najpierw należy w...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  26/2018 mgr…
Czytaj więcej...

Jak długo rodzice muszą utrzymywać dziecko?

Proszę poinformować mnie jak długo rodzice muszą utrzymywać dziecko? Syn raz się uczy raz nie i śmieje się, że i tak muszę go utrzymywać. Na to pytanie paradoksalnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ujmuje to w sposób następujący: ... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  23/2018
Czytaj więcej...

Czy testament bez daty będzie ważny?

Spadkodawca może sporządzić ważny testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym (własnoręcznie), podpisze i opatrzy datą. Uwaga! Tytuł „testament”, oznaczenie adresu, numer dowodu osobistego... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  17/2018 mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf
Czytaj więcej...

Spadek z Polski – czy obejmuje go umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ?

Czy to prawda, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Niemcami nie obejmuje podatku od spadków i darowizn? Ponieważ problem ten jest często poruszany przez czytelników, dziś krótko powtórzę ten temat: jeżeli obywatel polski dziedziczy po obywatelu Niemiec, musi... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  16/2018 mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen…
Czytaj więcej...

Jak można podważyć testament?

Niedawno zmarła moja matka. Brat mieszkający w Polsce twierdzi że ma testament, ale nie chce mi go pokazać. Jak mogę podważyć ten testament? Można podnosić nieważność testamentu opierając się na następujących kwestiach:... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2018 mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts,Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf
Czytaj więcej...

Moja matka chce sporządzić testament na moją korzyść. Proszę poinformować mnie, jak ma go napisać, aby rodzina nie mogła stwierdzić jego nieważności?

Moja matka chce sporządzić testament na moją korzyść. Proszę poinformować mnie, jak ma go napisać, aby rodzina nie mogła stwierdzić jego nieważności? Aby testament był ważny, musi go sporządzić... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 11 mgr Zbigniew Prus, Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf tel. kontaktowy: 0211/74-33-70 lub 0211/96-88-923. www.advo.pl. Telefoniczny kontakt…
Czytaj więcej...

Renta rodzinna – komu przysługuje?

Renta rodzinna jest świadczeniem, które ma zapewnić niezbędne środki do utrzymania najbliższym członkom rodziny osoby zmarłej. Aby ją otrzymać, muszą wypełnić określone przesłanki, a gdy zmarły nie miał prawa do świadczenia — udowodnić, że spełniał on warunki do jej przyznania. Rentę rodzinną mogą otrzymać.. Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 10/2018 . mgr Zbigniew Prus,…
Czytaj więcej...

Darowizna – jak przekazać rodzinie mieszkanie w Polsce

Chciałbym przekazać wnuczce mieszkanie w Polsce. Proszę poinformować mnie, jak to lepiej zrobić — darowizną czy zapisać w testamencie. Która z tych metod jest korzystniejsza finansowo? Jeśli chodzi o sytuację podatkową, to...  Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 9/2018 mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel. kontaktowy: 0211/74-33-70 lub 0211/96-88-923…
Czytaj więcej...

Jak długo rodzice muszą utrzymywać dziecko?

Proszę poinformować mnie, jak długo rodzice muszą utrzymywać dziecko? Syn raz się uczy, raz nie i śmieje się, że i tak muszę go utrzymywać. Na to pytanie paradoksalnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ujmuje to w sposób następujący: „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać…
Czytaj więcej...

Testament – wydziedziczenie

Proszę poinformować mnie, na czym polega wydziedziczenie. Wydziedziczenie nie polega na pominięciu w testamencie spadkobiercy, ale jest to pozbawienie osoby najbliższej: — małżonka, — dziecka prawa do zachowku. Zachowek to połowa udziału w spadku... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 5/2018 mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf tel. kontaktowy: 0211/74-33-70…
Czytaj więcej...

Polska – czy gmina może mnie zmusić do sprzedaży działki, jeżeli nie wyrażę zgody na przeprowadzenie drogi?

Jestem właścicielem działki w Polsce. Przez moją działkę planowana jest droga do mającego kiedyś powstać osiedla. Czy gmina może mnie zmusić do sprzedaży działki, jeżeli nie wyrażę zgody na przeprowadzenie tej drogi? Sprawę pozbawienia właściciela prawa do jego nieruchomości reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. W myśl tych przepisów istnieje... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:…
Czytaj więcej...

Odziedziczyłem dom w Polsce.

Odziedziczyłem dom w Polsce. Chciałbym go wynająć. W jaki sposób powinienem rozliczyć się z tego dochodu? Uwaga! Zanim podatnik podejmie decyzję, w jaki sposób opodatkować najem, powinien sobie wyliczyć, który sposób w jego przypadku jest bardziej opłacalny. W grę wchodzą bowiem dwa sposoby: ... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 2/2018 mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand…
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie czy testament napisany na komputerze i ręcznie podpisany jest ważny?

Ponieważ problem ten często pojawia się w pytaniach czytelników dziś powtórzymy ten temat: testament sporządzony pismem maszynowym, nawet odręcznie podpisany jest... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 50/2017 mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel. kontaktowy: 0211/74-33-70 lub 0211/96-88-923. www.advo.pl. Telefoniczny kontakt z czytelnikami od poniedziałku do piątku, w godz.…
Czytaj więcej...

Zapis testamentowy

Dziadek ustanowił na moją korzyść zapis testamentowy. Na jego podstawie mój ojciec ma mi wydać jedno z mieszkań będących jeszcze w posiadaniu dziadka. Dziadek zmarł w 2006 roku, a w 2009 dokonano aktu przekazania mieszkania. Ja to mieszkanie sprzedałem w 2011 roku. Obecnie zgłosił się urząd skarbowy z żądaniem zapłaty podatku od spadku. Nie chcę…
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie, gdzie należy złożyć wniosek o spadek, gdy nie ma testamentu?

Czytelnikowi chodzi zapewne o złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy. Sądem właściwym do wniesienia wniosku jest sąd, na którego obszarze właściwości znajduje się ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeżeli nie da się ustalić ostatniego miejsca zwykłego pobytu, to sądem... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 44/2017 mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts,…
Czytaj więcej...

Niedawno zmarł mój mąż, z którym byłam krótko po ślubie. Syn męża, który dziedziczy po nim, usiłuje mnie natychmiast wyeksmitować z jego mieszkania.

Słyszałam, że są jakieś przepisy, które tego zabraniają. Prosiłabym o krótką informację na ten temat. Czytelniczce chodzi zapewne o szczególne uprawnienia małżonka i innych osób bliskich zamieszkałych ze spadkodawcą. Niezależnie od tego, czy w danym konkretnym przypadku ma miejsce dziedziczenie: — ustawowe czy... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 42/2017 mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des…
Czytaj więcej...

Spadek po dalekim krewnym

Dowiedziałem się, że dziedziczę po dalekim krewnym. Nie chcę tego spadku i chciałbym go odrzucić. Proszę poinformować mnie, co takie odrzucenie dla mnie oznacza? Generalna zasada: odrzucenie spadku powoduje utratę praw i obowiązków spadkowych. Spadkobierca, który spadek odrzucił,... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 40/2017 mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts Goethestr. 75, 40237…
Czytaj więcej...

Chcę podarować mieszkającej w Polsce córce mieszkanie. Czy będzie ona musiała zapłacić podatek od tej darowizny w Polsce?

Generalna zasada! Jeżeli obywatel Polski otrzymał w drodze darowizny rzeczy położone w państwie,... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 38/2017 mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel. kontaktowy: 0211/74-33-70 lub 0211/96-88-923, www.advo.pl, Telefoniczny kontakt z czytelnikami od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-16.30 oraz w sobotę 9.00-10.00. Tel. 0211/74 33…
Czytaj więcej...

Polska polisa OC nie wszędzie wystarcza

W okresie wakacyjnym wiele osób porusza się samochodem zarejestrowanym i ubezpieczonym w Polsce. Ale uwaga! Polska polisa OC nie wszędzie wystarcza. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Jeśli winę za spowodowanie wypadku ponosi kierowca samochodu zarejestrowanego za granicą, odszkodowanie powinniśmy dostać z jego OC. Żeby o nie wystąpić,…
Czytaj więcej...

W jaki sposób można stwierdzić nieważność testamentu?

Foto: Depositphoto Problem ten bardzo często poruszany jest w pytaniach czytelników, dlatego dziś pokrótce omówimy ten temat. Można podnosić nieważność testamentu, opierając się na następujących kwestiach: Testament jest nieważny, gdy został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzjii wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawcanie działał pod wpływem błędu, nie…
Czytaj więcej...

Prawo spadkowe – dodatkowy zapis

Proszę wyjaśnić, co oznacza pojęcie zapisu w polskim prawie spadkowym? Spadkodawca może sporządzić testament i ustanowić w nim zapis na rzecz osoby: — fizycznej, lub — prawnej. W ten sposób zobowiązuje spadkobiercę: — ustawowego lub — testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 29/2017   mgr…
Czytaj więcej...

Co to jest użyczenie?

Proszę poinformować mnie, co to jest użyczenie? Użyczenie polega na tym, że jedna ze stron (użyczający) zobowiązuje się zezwolić drugiej stronie (biorącemu) na korzystanie z danej rzeczy. Ważne! Użyczenia możemy dokonać wyłącznie nieodpłatnie! Oddając rzecz w użyczenie powinniśmy zawrzeć umowę użyczenia. Umowę taką możemy zawrzeć w formie dowolnej: — ustnej, — pisemnej, — w formie…
Czytaj więcej...

Spadek – co to jest “polecenie”

Proszę wyjaśnić mi znaczenie polecenia w prawie spadkowym. Polecenie — jest to obowiązek określonego: — działania, lub — zaniechania nałożony w testamencie na spadkobiercę albo zapisobiercę. Uwaga! Wykonanie polecenia stanowi dług spadkowy... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 25/2017 mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel. kontaktowy…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – zaświadczenie UE/EOGm o zarobkach żony w Polsce.

Prowadzę jednoosobową firmę w Niemczech. Niemiecki urząd finansowy zażądał ode mnie przedstawienia polskich dochodów mojej żony i moich za 2016 rok na druku „zaświadczenie/kraje UE/EOG”. Ja w Polsce nie mam żadnych dochodów, a żona nie pracuje. Czy muszę ten dokument wypełniać? Druk o który pyta czytelnik to zaświadczenie, które wypełniane jest przez urząd finansowy kraju…
Czytaj więcej...

Kilka lat temu kupiłem grunt rolny, który niedawno przekształciłem w działkę budowlaną

Kilka lat temu kupiłem grunt rolny, który niedawno przekształciłem w działkę budowlaną. Chciałbym zacząć budować dom, ale jest kłopot z dostępem do drogi publicznej. Czy mogę obecnie starać się o ustanowienie drogi koniecznej? Czy moje uprawnienie się nie przedawniło? Roszczenia o ustanowienie służebności drogi koniecznej nie przedawniają się. Czytelnik może więc złożyć do sądu wniosek…
Czytaj więcej...