Na czym polega wywłaszczenie nieruchomości?

W dzisiejszym artykule chciałbym poruszyć temat wywłaszczenia nieruchomości. Informacje w tym zakresie mogą być szczególnie przydatne…

Przekazanie emerytury z zakładu ubezpieczeń społecznych do innego kraju

Kolejny artykuł z cyklu porad prawnych chciałbym poświęcić problematyce pobierania emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)…

Co powinna zawierać przedwstępna umowa zakupu nieruchomości?

Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli w umowie przedwstępnej szczegółowo uregulujemy kwestie związane…

Prawo spadkowe między małżonkami innej narodowości.

Mój mąż jest Hiszpanem, ja pochodzę z Polski. Mieszkamy w Niemczech. Proszę poinformować mnie, jakie prawo…

JAK ZNIEŚĆ WSPÓŁWŁASNOŚĆ W ZLOKALIZOWANEJ W POLSCE NIERUCHOMOŚĆI? (2)

W obu trybach (umownym i sądowym) zniesienie współwłasności może nastąpić z zastosowaniem trzech alternatywnych sposobów likwidacji…

Czy mogę dochodzić długi z majątku wspólnego małżonków?

Mam do wyegzekwowania dług od mojego kontrahenta w Polsce. Czy mogę go dochodzić z majątku wspólnego…

JAK ZNIEŚĆ WSPÓŁWŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ W POLSCE?

Sytuacja, w której położona w Polsce nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, nie jest niczym nietypowym. Współwłasność nieruchomości…

Czy mogę zrzec się otrzymanego spadku na rzecz innej osoby?

Generalna zasada! Spadkobierca nie może zrzec się spadku na rzecz innej, wskazanej przez niego osoby. Jeżeli…

DZIEDZICZENIE DŁUGÓW — CZYLI CO NALEŻY WIEDZIEĆ O DŁUGACH SPADKOWYCH cz. 2

Co w przypadku, gdy spadkobierca nie złoży oświadczenia w określonym terminie 6 miesięcy? Brak oświadczenia spadkobiercy…

Co zrobić, aby uzyskać zwrot pożyczki?

Pożyczyłem w rodzinie 50.000 zł. Sporządziliśmy dla zabezpieczenia umowę pożyczki na piśmie. Obecnie jestem w trudnej…