Chciałbym zrzec się prawa do dziedziczenia na rzecz syna. Czy jest to możliwe?

Generalna zasada! Spadkobierca nie może zrzec się spadku na rzecz
innej, wskazanej przez niego osoby.
Jeśeli chce przekazać majątek innej osobie, powinien:
— przyjąć spadek
a następnie
— przekazać go wybranej osobie w drodze darowizny.
Uwaga! Przepisy dopuszczają możliwość zrzeczenia się dziedziczenia
jedynie w drodze umowy notarialnej zawartej z przyszłzm spadkodawcą.
Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie sie
dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekajacego się, chyba że strony
umówią się inaczej. Zrzekający sie dziedziczenia oraz jego zstepni, których
obejmuje zrzeczenie, zostaja wyłaczeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli
otwarcia spadku.
Zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez umowę miedzy
tym, kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono.
Taka umowa także musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf
tel. kontaktowy: 0211/74-33-70

Comments are closed.