Czy obowiązuje pisemne wypowiedzenie umowy o pracę?