Czy 24 grudnia jest dniem wolnym od pracy, czy może przysługuje pół dnia wolnego od pracy?

Prosiłbym o wyjaśnienie, czy 24 grudnia jest dniem wolnym od pracy, czy może przysługuje pół dnia wolnego od pracy.

Generalna zasada! Zgodnie z przepisami zawartymi w Bunderurlaubsgesetz

zarówno:          

— 24 grudnia

jak również

— 31 grudnia

są normalnymi dniami pracy.

Ale uwaga! Wielu pracowników ma jednak w te dnie wolne. Składa się na to wiele przyczyn. Mówią o tym ustalenia zawarte w np.:

— umowie o pracę (Arbeitsvertrag),

— układzie zbiorowym (Tarifvertrag)

lub

— porozumieniu zakładowym (Betriebsvereibarungen).

czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 7/2020

Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts

Foto: pixabay