Czy czas pracy na Mini-Job zalicza się do renty?

Czasy pracy na Mini-Job do 31 grudnia 2012 r. nie zaliczały się do renty. Wyjątek! Składka płacona przez pracodawcę została dobrowolnie podwy ższona.

Od 01 stycznia 2013 r. obowiązuje automatyczny obowiązek ubezpieczeniowy.

Pracownik płaci 3,7%, a pracodawca 15%. Jeżeli ktoś nie chce tego ubezpieczenia, musi to zgłosić pracodawcy. Istnieje również możliwość podwyższenia wysokości składki ze strony pracownika.

czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 5/2020

Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts