Czy dodatki do wynagrodzenia za pracę podczas ustawowych świąt, pracę w nocy i niedziele są opodatkowane?

Dodatki (tzw.Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge) są od 2006 r. opodatkowane, ale tylko jeżeli stawka podstawowa nie przekracza 25.00 e; przy wyższej stawce opodatkowana jest tylko nadwyżka. Do stawek podstawowych nie zalicza się nadpłat, wynagrodzenia za nadgodziny itd.Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  06/2019

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.

Comments are closed.