Czy lekarz może wystawić wstecznie zaświadczenie o niezdolności do pracy?