Czy muszę powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży auta

Urząd komunikacji automatycznie wysyła do ubezpieczalni wiadomość o wyrejestrowaniu pojazdu. Umowa z tą datą zostanie od razu zakończona. Jeżeli klient do miesiąca nie zarejestruje następnego auta w tej samej ubezpieczalni, to automatycznie otrzyma zwrot nadpłaconej składki. W niedługim czasie zostanie wystawiony aneks do umowy potwierdzający zakończenie ochrony i rozliczenie kosztów co do dnia. Czyli wszystko działa z automatu.

Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  49/2019

Autor: Bogdan Skaba Versicherungsfachmann (IHK), Beate Skaba Versicherungsfachfrau (IHK)