Czy niezaproszenie ciężko upośledzonego do rozmowy kwalifikacyjnej jest dyskryminacją?

Z reguły nie. Obowiązek zaproszenia osób ciężko upośledzonych do rozmowy kwalifikacyjnej przewiduje Kodeks socjalny (§165 SGB IX) tylko w przypadku zatrudnienia w służbie publicznej (öffentliche Arbeitgeber). Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  46/2019

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.