Czy poszkodowany musi natychmiast zgłosić swoje roszczenia

Czytelnik pyta: po niezawinionej kolizji w Polsce, zostałem poinformowany przez policjanta wezwanego na
miejsce, że jestem zobowiązany niezwłocznie udać się do
ubezpieczalni sprawcy aby pokazać uszkodzony pojazd i
zgłosić roszczenia odszkodowawcze.

Czy to prawda? Prawda jest taka: policjanci…Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  39/2019

Wasz rzeczoznawca: Dipl.-Ing. Jacek Uberman, www.uberman.de