Czy sporządzając testament, mogę wydziedziczyć córkę-alkoholiczkę?

Moja córka jest alkoholiczką. Czy sporządzając testament, mogę zaznaczyć, że jeżeli nie zacznie się leczyć, to zostanie wydziedziczona?

Generalna zasada! Nie można nikogo wydziedziczyć:

— pod warunkiem,

lub

— z zastrzeżeniem terminu.

Szczególnie wtedy, gdy tego typu rozwiązanie miałoby charakter kary. W związku z tym nie można w testamencie, w ramach postanowień dotyczących wydziedziczenia, przewidzieć warunku dotyczącego np. poddanie się leczeniu z alkoholizmu.

Proszę poinformować mnie, kiedy wydziedziczenie staje się nieważne?

Osoby, które w wyniku wydziedziczenia zostały pozbawione prawa do zachowku, mogą bronić swoich interesów poprzez wykazanie, że jest ono bezpodstawne. W tym celu muszą wykazać, że nie miała miejsca żadna z przyczyn określonych w przepisach uzasadniająca wydziedziczenie.

Pamiętajmy! Wydziedziczyć można tylko w testamencie. Aby więc uniemożliwić  podważenie wydziedziczenia, istotne jest dokonanie go w ważnym testamencie. Na skutek stwierdzenia nieważności wydziedziczenia osoba, której ono dotyczyło, zostaje wyłączona od dziedziczenia ustawowego, ale może oczekiwać wypłacenia jej zachowku.

Uwaga! Nawet jeżeli zostanie stwierdzona nieważność wydziedziczenia, to pozostałe rozporządzenia testamentu w nim zawarte będą ważne.

Porady i obsługa z zakresu prawa polskiego. Kancelarie partnerskie na terenie Polski.

mgr Zbigniew Prus; Rechtsbeistand des polnischen Rechts, 40237 Düsseldorf

tel. kontaktowy: 0211/74-33-70; www.advo.pl.

Telefoniczny kontakt z czytelnikami w każdy poniedziałek w godz. 18.00-19.30 oraz w sobotę 9.00-10.00; w pozostałe dni po godz. 17.00. Tel. 0211/74 33 70.

Comments are closed.