Czy testament bez daty będzie ważny?

Spadkodawca może sporządzić ważny testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym (własnoręcznie), podpisze i opatrzy datą.

Uwaga! Tytuł „testament”, oznaczenie adresu, numer dowodu osobistego...

Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  17/2018

mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf

Comments are closed.