Czy to prawda, że podatek od spadku trzeba zapłacić i w Polsce i w Niemczech?

Czy to prawda, że podatek od spadku trzeba zapłacić i w Polsce i w Niemczech?

Ponieważ problem ten jest często poruszany przez czytelników, dziś krótko powtórzę ten temat: jeżeli obywatel polski dziedziczy po obywatelu Niemiec, musi zapłacić podatek w obu państwach. Dzieje się tak dlatego, gdyż większość umów o unikaniu podwójnegoopodatkowania, a należy do nich także umowa zawarta między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresiepodatkówoddochoduiodmajątkuniemazastosowaniadopodatków od spadków i darowizn. W sytuacji dziedziczenia tego rodzaju trzeba sprawdzić, czy i jak opodatkowanie spadków reguluje prawo polskie, a jak niemieckie. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn obowiązującą w Polsce nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku nabywca (spadkobierca) był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uwaga! Obowiązek podatkowy w Polsce powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Jednak w przypadku spadku otrzymanego…Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  26/2019

Autor:  mgr Zbigniew Prus, Rechtsbeistand des polnischen Rechts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *