Czy wynajmujący mieszkanie może najemcy zabronić trzymania zwierząt domowych?