Czy wyznaczenie terminu płatności w fakturze prowadzi do zwłoki?

Jeżeli dłużnik nie wykona świadczenia po upomnieniu przez wierzyciela, które nastąpiło po jej wymagalności, to...

Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 45/2017

Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116

Comments are closed.