Czy wyznaczenie terminu płatności w fakturze prowadzi do zwłoki?