Czy za pomocą darowizny mogę zmniejszyć wysokość zachowku?

Zachowek (Pflichtteil) jest najmniejszym częścią spadku przysługującą wydziedziczonemu członkowi rodziny.

Wysokość zachowku: połowa przypadającego na spadkobiercę spadku, która przysługiwałaby mu z ustawy. Zachowek przysługuje:

  • — dzieciom,
  • — wnukom,
  • — prawnukom zmarłego jak również:
  • — współmałżonkowi,
  • oraz
  • — rodzicom.

Przez odpowiednią darowiznę można zmniejszyć wysokość zachowku. Jeżeli darczyńca umrze w roku, w którym darowizna została dokonana zachowek oblicza się od wartości całości darowizny.

W drugim roku po śmierci darczyńcy wynosi 90% wartości, w trzecim 80% wartości itd. Po dziesięciu latach od dokonania darowizny wygasa możliwość otrzymania zachowku.

Ważne! Zachowek odpada całkowicie jeżeli między darowizną a datą śmierci upłynie więcej niż 10 lat.

Ale uwaga! Przy darowiznach między małżonkami termin ten zaczyna biec gdy małżeństwo zostanie zakończone przez:

  • — śmierć jednego z nich
  • lub
  • — rozwód.

Termin nie biegnie również wtedy, gdy darczyńca zatrzymuje sobie prawo użytkowania wieczystego (Nießbrauch).

Autor: Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus – radca prawny, Goethestr. 73, 40237 Düsseldorf

Tel. kontaktowy: 0211/74-33-70 lub 0211/96-88-923
— poniedziałk-piątek w godz. 10.00-14.00
www.kanzleiadvo.de, www.advo.pl.
Telefoniczny kontakt z czytelnikami w każdy
poniedziałekw godz. 18.00-19.30 oraz w sobotę
od godz. 9.00-10.00. Tel. 0211/74 33 70.