Darowizna c.d.

Pflichtteilergänzungsanspruch (doliczanie darowizn do spadku).

Powyższe pojęcie wymaga wyjaśnienia. Nie chodzi tutaj tylko o uzupełnienie zachowku przez darowizny spadkodawcy. Osoba uprawniona do zachowku może żądać zwrotu wartości darowizny dokonanych przez spadkodawcę, jeżeli od chwili otwarcia spadku nie upłynęło jeszcze 10 lat.

Ale darowizny dokonane w ciągu roku przed otwarciem spadku doliczane są w całości, wcześniejsze darowizny są doliczane w wysokości pomniejszonej o 1/10 za każdy rok. Osobami uprawnionymi do zachowku są dzieci, rodzice i małżonek spadkodawcy. Osoby te nie muszą być wydziedziczone, aby mieć roszczenie do zwrotu wartości darowizny, co sugeruje powyższe pojęcie „roszczenie o uzupełnienie zachowku”. Powyższe roszczenie ma też zastosowanie do spadkobierców uprawnionych do zachowku, którzy nie zostali wydziedziczeni.

Dotyczy to przypadków, w których spadkodawca przez dokonane darowizny niejako „zubożył” spadek.

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7
Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19.
Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116