DZIEDZICZENIE DŁUGÓW — CZYLI CO NALEŻY WIEDZIEĆ O DŁUGACH SPADKOWYCH cz. 2

Co w przypadku, gdy spadkobierca nie złoży oświadczenia w określonym terminie 6 miesięcy?

Adwokat Wojciech Strojek
Auris Kancelaria

Brak oświadczenia spadkobiercy w ustawowo określonym terminie powoduje, że spadkobierca nabywa spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Natomiast złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku po tym terminie jest możliwe tylko w nielicznych przypadkach. Są to sytuacje, w których w wyniku błędu lub gróźb ze strony osób trzecich zostało złożone nieprawidłowe oświadczenie.

O tym, czy spadkobierca może złożyć ponownie oświadczenie, decydujeczytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 4/2020

Auris Kancelaria, ul. Krucza 16/22 lok. 7, 00-526 Warszawa, tel.: +48 697 945 877, e-mail: adwokat@auriskancelaria.pl, www.auriskancelaria.pl