Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Związkowa ustawa o urlopie (Bundesurlaubsgesetz) nie reguluje sprawy, kto, a więc pracodawca czy pracownik, powinien niejako „dopilnować” wykorzystanie urlopu wypoczynkowego.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wLuksemburgu będzie wkrótce rozstrzygał...

Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 10/2018

Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116

Comments are closed.