Hazardzista” zobowiązany do zwrotu świadczeń Hartz IV.

Sąd Socjalny Wiesbaden (S 5 AS 811/16) orzekł, że pozwany, który sprzedał swój dom, aby spłacić długi hazardowe, musi zwracać świadczenia Hartz IV w wys. około…czytaj wiecej Info & Tips wydanie nr.: 44

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.