Ile aktualnie może dorobić polski rencista, aby nie stracić renty?

Proszę poinformować mnie, ile aktualnie może dorobić polski rencista, aby nie stracić renty?

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które podaje prezes GUS na poprzedni kwartał w danym roku kalendarzowym.

Wefekciew ciągu roku kalendarzowego kwoty dopuszczalnego przychodu zmieniają się od:

— 1 marca,

— 1 czerwca,

— 1 września,

— 1 grudnia.

W ostatnim kwartale 2018 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 5071 zł brutto.

Oznacza to, że od 1 marca 2019 roku emeryci i renciści mogą dorobić: …Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  10/2019

Autor:  mgr Zbigniew Prus, Rechtsbeistand des polnischen Rechts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *