IPN – POSZUKIWANIA SZCZĄTKÓW LUDZKICH

Fotos: PAP/Marta Brzozowska-Smolańska/IPN

Specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji rozpoczęli 22 bm. badania poszukiwawcze na terenie podwórza oraz w piwnicach kamienicy przy ul. Strzeleckiej na Pradze Północ w Warszawie.

Celem prac naukowców z BPiI IPN jest odnalezienie szczątków ludzkich.  Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, prof. Krzysztof Szwagrzyk w piwnicy służącej za areszt, ukazał napisy wykonane przez więźniów katowni. (PAP)

Comments are closed.