Jak długo rodzice muszą utrzymywać dziecko?

Proszę poinformować mnie, jak długo rodzice muszą utrzymywać dziecko? Syn raz się uczy, raz nie i śmieje się, że i tak muszę go utrzymywać.

Na to pytanie paradoksalnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ujmuje to w sposób następujący: „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie”.

Czyli obowiązek alimentacyjny nie jest związany:

— ani z wiekiem dziecka,

— ani ze zdobytym przez niego wykształceniem.

Z niepełnoletnim dzieckiem sprawa jest dosyć prosta...

Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 7/2018

mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts. Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel. kontaktowy: 0211/74-33-70 lub 0211/96-88-923 www.advo.pl. Telefoniczny kontakt z czytelnikami od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-16.30 oraz w sobotę 9.00-10.00. Tel. 0211/74 33 70.

Comments are closed.