Jak odmówić płacenia wyższych kosztów zarządu nieruchomością

Wykupiłem mieszkanie mojej matki, które zajmowane było na podstawie decyzji administracyjnej. W budynku istnieje wspólnota mieszkaniowa. Po wykupie okazało się, że koszty zarządu nieruchomością są wyższe, niż dotychczasowy czynsz płacony za to mieszkanie. Czy mogę odmówić płacenia wyższych kosztów zarządu nieruchomością?

Niestety, nie może pan odmówić. Właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej ma obowiązek uiszczać zaliczki co miesiąc na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością.

Są to bieżące opłaty płatne z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca (chyba że wspólnota wyznaczy inny termin).

Ważne! W razie samowolnego zaprzestania ich płacenia wspólnota może dochodzić ich w postępowaniu upominawczym bez względu na wysokość.

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

— wydatki na remonty i bieżącą konserwację,

— opłaty za dostawy energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody (w części

dotyczącej nieruchomości wspólnej),

— opłaty za antenę zbiorczą i windę.

Kosztami są również wydatki na:

— utrzymanie porządku i czystości,

— wynagrodzenie członków zarządu lub zarządca,

— należności za ubezpieczenie, podatki i opłaty publicznoprawne, o ile nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.

Wysokość opłat ponoszonych przez poszczególnych członków wspólnoty zależy m.in. od wielkości ich udziałów.

W tej sytuacji lokator, który wykupił mieszkanie komunalne i stał się jego właścicielem oraz członkiem wspólnoty, powinien uiszczać wyliczoną dla niego opłatę. Nie może odmówić jej płacenia, powołując się na to, że dawniej opłacał znacznie niższy czynsz.

mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel. kontaktowy 0211/74 33 70 oraz 0211/96 88 923 od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

Telefoniczny kontakt z czytelnikami w każdy poniedziałek 18.00–19.30, oraz w sobotę 9.00–10.00, w pozostałe dni po 18.00. Tel. 0211/74 33 70;

 

Comments are closed.