JAK SPORZĄDZIĆ WAŻNY TESTAMENT W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA? cz. 2

Szczególną formą testamentu jest tzw. testament konsularny, który może zostać sporządzony przed polskim konsulem przez polskiego obywatela przebywającego za granicą.

Adwokat Wojciech Strojek, Auris Kancelaria,

Jest to niewątpliwie spore ułatwienie dla osób przebywających poza granicami Polski. Co bardzo istotne, testament taki mogą sporządzić osoby głuche, niewidome oraz głuchonieme. Testament ten, zdecydowanie trudniej jest „podważyć”, albowiem jest on sporządzany w obecności konsula, który ponadto powinien dochować należytej staranności w sprawdzeniu, czy nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające sporządzenie testamentu w takiej formie (np. wyłączenie świadomości osoby sporządzającej testament).

Niewątpliwą zaletą tego typu testamentów jest fakt, iż spadkodawca nie musi przyjeżdżać do Polski w celu jego sporządzenia.

Po śmierci spadkodawcy należy wszcząćczytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 2/2020

Adwokat Wojciech Strojek, Auris Kancelaria, ul. Krucza 16/22 lok. 7
00-526 Warszawa, tel.: +48 697 945 877, e-mail: adwokat@auriskancelaria.pl, www.auriskancelaria.pl