JAK ZNIEŚĆ WSPÓŁWŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ W POLSCE?

Sytuacja, w której położona w Polsce nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, nie jest niczym nietypowym. Współwłasność nieruchomości najczęściej powstaje na skutek przeprowadzenia postępowania spadkowego, kiedy nieruchomość odziedziczona zostanie przez kilku spadkobierców bądź na skutek orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami.

Adwokat Wojciech Strojek

W zasadzie w każdej chwili, na żądanie każdego ze współwłaścicieli, można przeprowadzić postępowanie zmierzające do wyjścia ze współwłasności

Polskie przepisy prawa przewidują dwa możliwe tryby zniesienia współwłasności — w trybie umownym lub sądowym.

Umowne zniesienie współwłasności następuje, gdy strony (czyli wszyscy współwłaściciele) osiągają porozumienie zarówno co do faktu…

czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 5/2020

Adwokat Wojciech Strojek, Auris Kancelaria, ul. Krucza 16/22 lok. 7, 00-526 Warszawa, tel.: +48 697 945 877, e-mail: adwokat@auriskancelaria.pl
www.auriskancelaria.pl