JAK ZNIEŚĆ WSPÓŁWŁASNOŚĆ W ZLOKALIZOWANEJ W POLSCE NIERUCHOMOŚĆI? (2)

W obu trybach (umownym i sądowym) zniesienie współwłasności może nastąpić z zastosowaniem trzech alternatywnych sposobów likwidacji współwłasności nieruchomości:

Adwokat Wojciech Strojek

Pierwszym sposobem jest podział fizyczny nieruchomości np. podział pola na dwie mniejsze działki, bądź wydzielenie w domu jednorodzinnym dwóch lub większej ilości samodzielnych lokali mieszkalnych.

Taki sposób podziału będzie jednak niemoż liwy, jeśli okaże się sprzeczny z przepisami ustawy (np. prawa budowlanego) lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem nieruchomości albo gdy pociągałby za sobą istotną zmianę lub znaczne zmniejszenie wartości nieruchomości.

Mowa tu np. o sytuacji, kiedy działka jest zbyt mała, żeby podzielić ją pomiędzy dotychczasowych współwłaścicieli…czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 6/2020

Auris Kancelaria, ul. Krucza 16/22 lok. 7, 00-526 Warszawa, tel.: +48 697 945 877, e-mail: adwokat@auriskancelaria.pl, www.auriskancelaria.pl