Jakie skutki prawne ma ustalenie rozdzielności majątkowej na prawie niemieckim?

Sprawa ta wymaga pewnych wyjaśnień. Małżonkowie albo osoby zamierzającezawrzeć związek małżeński, a dotyczy to zarówno obywateli polskich i niemieckich, mają prawo wyboru prawa, któremu chcą poddać swoje stosunki majątkowe prawu ojczystemu jednego z nich albo prawa tego państwa, w którym jedno z nich ma miejsce zamieszkania albo miejsce zwykłego pobytu. Podobnie reguluje prawo wyboru prawo niemieckie. Ze względów...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  23/2019

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.

 

Comments are closed.