Jeszcze o darowiźnie

Podarowaliśmy pieniądze na dom naszej córce i jej przyjacielowi. Po 2 latach rozeszli się i dom został sprzedany a pieniądze podzielili między siebie. Czy możemy zażądać od byłego przyjaciela naszej córki jego części pieniędzy za sprzedany dom?

W zaistniałej sytuacji jest teoretycznie możliwe, że rodzice mogą zażądać od przyjaciela córki po zakończeniu związku przynajmniej części podarowanych pieniędzy — także bez zaistnienia tzw. großen Undank (rażącej niewdzięczności).

Najprościej jest w sytuacji jak powyżej, zanim dojdzie do darowizny, pisemnie ustalić:

— czy, …czytaj Info & Tips wydanie nr.:51/2020

Jürgen Becker — Rechtsanwalt
mgr Zbigniew Prus – Rechtsbeistand, Goethestr. 73, 40237 Düsseldorf