KATOWICE – odsłonięcie tablicy poświęconej górnikom poległym podczas pacyfikacji KWK Wujek