KATOWICE – WYSTAWA OPERACJA ANTYPOLSKA NKWD

Foto: PAP/Michał Szalast

Katowice, 22.09.2017. Otwarcie wystawy “Operacja (anty)Polska NKWD” w gmachu Poczty Polskiej w Katowicach, 22 bm.

Wystawa upamiętnia Polaków – ofiary ludobójstwa przeprowadzonego z rozkazu nr 00485 przez komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa w tak zwanej “Operacji Polskiej NKWD”. Represje objęły 220 tys. osób, z czego 110 tys. zostało zamordowanych