Kiedy wynajemca może podwyższyć czynsz?

W moim mieszkaniu mieszkam już kilkanaście lat. Dotychczas jakoś sobie radzę z czynszem. Właściciel zapowiedział w najbliższym czasie podwyżkę. Co mam wtedy zrobić?

Bez prac modernizacyjnych właściciel może podwyższyć czynsz jedynie do tzw. ortsüblichen Vergleichsmiete.

Wykonując prace modernizacyjne może on (przy zachowaniu obowiązujących przepisów) częścią kosztów obciążyć najemcę i podwyższyć czynsz.

Jednakże, — bez względu na rodzaj podwyżki! — nie należy samemu:..czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 9/2020

Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts