Komisarz Ferreira: 2 mld euro dla Polski w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Z kwoty 7,5 mld euro funduszy kierowanych na Just Transition Found (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) do Polski trafić ma 2 mld euro – mówiła w poniedziałek w Katowicach unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

EPA/OLIVIER HOSLET Dostawca: PAP/EPA.

Występując na zorganizowanej w Katowicach dwudniowej konferencji “W kierunku zielonej gospodarki”, komisarz akcentowała, że świat i Europa stoją na krawędzi nowej rewolucji przemysłowej, napędzanej przez zmiany klimatyczne.

Przedstawicielka Komisji Europejskiej wskazała, że ta rewolucja zmieni wszystko: sposób pracy, transportu, konsumpcji – cały sposób życia. Jednocześnie wiąże się z szeregiem okazji, dlatego KE proponuje nie tylko plan klimatyczny, ale i bardzo ścisłą strategię dla tworzenia nowych norm dla rozwoju – nowych norm, standardów i technologii.

Ferreira zaznaczyła, że taka transformacja – jako trudny proces, wiążący się z kosztami – wymaga zabezpieczeń. Zastrzegła, że jest to szczególnie istotne w takich regionach, jak na Śląsku, gdzie kluczowa część energii powstaje z wykorzystaniem węgla, a w tradycyjnym przemyśle wydobywczym i energetycznym pracują dziesiątki tysięcy mieszkańców.

„Nasz mechanizm, to nie tylko propozycje finansowe, ale jest to zobowiązanie Europy, aby wspomagać ludzi, którzy są najbardziej dotknięci taką transformacją. Komisja Europejska proponuje mechanizmy transformacyjne, a więc chcemy zainwestować 7,5 mld euro, z czego Polska otrzyma 2 mld euro w celach transformacyjnych” – powiedziała.

„To nowa propozycja w odniesieniu do istniejących funduszy europejskich; również, jeśli chodzi o skalę problemów i potrzeb, jakie mamy w Polsce. Po pierwsze, musimy zredukować ilość gazów cieplarnianych, a także zająć się zmianą sposobu pracy tych osób, które utracą dotychczasowe zatrudnienie” – dodała.

„Te 7,5 mld euro zostanie uzupełnionych przez fundusze strukturalne, a także współfinansowanie krajowe. To otworzy dostęp do inwestycji, ale też drogę do kolejnych instrumentów finansowych, z udziałem prywatnych inwestorów. Szacujemy, że ogólny poziom inwestycji sięgnie ok. 100 mld euro” – przypomniała komisarz.

W innym miejscu wypowiedzi Ferreira zaakcentowała, że udział Polski w tej puli powinien przełożyć się – na ok. 26-27 mld euro.

Komisarz w wystąpieniu powtórzyła, że Komisja Europejska zobowiązuje się solidarnie współuczestniczyć w całym procesie. Zauważyła, że stworzy on nowe szanse na rozwój biznesu, jednak dla osiągnięcia sukcesu, potrzebne będą nowe plany i programy wysokiej jakości. W tym kontekście zaznaczyła potrzebę współpracy nie tylko krajów, ale i szerokich interesariuszy.(PAP)

autorzy: Mateusz Babak, Marek Błoński