Komisja Europejska chwali polską gospodarkę

Foto: PAP/Marcin Obara

Polska przeżywa dobry okres gospodarczy, silny wzrost polskiego PKB pozostanie na "solidnym" poziomie mimo prognozowanego spowolnienia; w krótkim terminie nie widać istotnych ryzyk dla sytuacji fiskalnej - oceniła w środę Komisja Europejska.

Taka analiza znalazła się w dorocznej ocenie sytuacji gospodarczej i społecznej państw członkowskich, którą unijni komisarze przekazali teraz do omówienia przedstawicielom stolic.

Polska znalazła się w grupie krajów, które nie mają problemów z nierównowagami ekonomicznymi.

"Widzimy, że warunki ekonomiczne pozostają korzystne. Jest silny wzrost gospodarczy - 5,1 proc. (PKB) w ubiegłym roku i (prognozowany - PAP) wzrost na poziomie 3,5 proc. (PKB) w roku bieżącym. Dzięki temu wzrostowi stan finansów publicznych stopniowo się poprawia. Deficyt fiskalny ma wynieść ok. 0,9 proc. PKB w 2018 roku. Widzimy poprawę ściągalności podatków, więc w krótkim terminie nie widzimy istotnych ryzyk dla równowagi fiskalnej" - mówił na konferencji prasowej w Brukseli wiceszef KE Valdis Dombrovskis.

Jak dodał, w dłuższym terminie Komisja dostrzega ryzyka głównie dotyczące wydatków związanych z kwestią wieku emerytalnego. Wskazał w tym kontekście na starzenie się ludności Polski.

W poświęconym Polsce raporcie skonstatowano, że przeżywa ona dobry okres gospodarczy, oraz że jest to dobry moment, by odpowiedzieć na stojące przed krajem wyzwania społeczno-ekonomiczne. KE oceniła, że "silny wzrost gospodarczy" Polski wprawdzie spowolni, ale ma pozostać na "solidnym" poziomie.

Z szacunków KE wynika, że deficyt budżetowy w 2018 roku uległ ograniczeniu na skutek silnego wzrostu gospodarczego i poprawy ściągalności podatków. "Dług publiczny względem PKB dalej się zmniejszał i jest znacznie poniżej progu 60 proc. PKB" - informuje KE w raporcie.

W raporcie nie ograniczono się jednak do pochwał. Wskazano m.in., że polska gospodarka potrzebuje więcej pracowników. "Niedobory siły roboczej wskazują na potrzebę wejścia większej liczby osób na rynek pracy. Stopa bezrobocia ustabilizowała się na poziomie poniżej 4 proc. Braki wykwalifikowanej siły roboczej utrudniają firmom wzrost w wielu sektorach" - czytamy w dokumencie. Z Brukseli Łukasz Osiński i Krzysztof Strzępka, skrót redakcji (PAP)

Comments are closed.