Koszty mieszkania własnościowego

Chcemy w niedługim czasie kupić mieszkanie własnościowe. Proszę poinformować nas, z jakimi bieżącymi kosztami musimy się liczyć?

Właściciel mieszkania musi się liczyć z następującymi bieżącymi kosztami:

1. Kalte Betriebskosten np.:

— Versicherungen,

— Abwasser,

— Straßenreinigung,

— Gartenpflege,

— Hausmeister,

— Verwaltungskosten.

2. Warme Betriebskosten…Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  46/2019

Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt ,mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts