Monitoring w miejscu pracy

Kontrola zakładu pracy i pracowników poprzez zainstalowanie przez pracodawcę kamer monitoringu w miejscu pracy nie jest w Niemczech uregulowana ustawowo.

Granice dopuszczalności środków kontroli pracodawcy wobec pracownika zawiera wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 3 kwietnia 2007 r. (Az.: 62617/00).

Stosowanie monitoringu jest tylko na podstawie orzecznictwa tylko w wyjątkowych przypadkach dozwolone. Takim przypadkiem jest konieczność np… czytaj więcej Info& Tips wydanie nr.: 2/2020

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.